ცესკოს განცხადება საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების თაობაზე

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
შაბათი, 20 აგვისტო 2016 20:03
გვინდა გამოვეხმაუროთ მედია საშუალებებით პოლიტიკური სუბიექტების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებსა და ცალკეულ შეფასებებს, რომლებიც შეეხება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის პროცესს. იმის მიუხედავად, რომ აღნიშნული მოსაზრებები არ ემყარება დადასტურებულ გარემოებებს, მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული პროცესი წარიმართოს აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად, მშვიდ გარემოში. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია მაქსიმალურ ძალისხმევას ჩადებს და უზრუნველყოფს საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესის მაღალი პროფესიული სტანდარტებით წარმართვას, რისთვისაც ცხადია, მნიშვნელოვანია, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიებმა: • უზრუნველყონ საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესის მაქსიმალური გამჭვირვალობა, რათა უფლებამოსილ პირებს შესაძლებლობა ჰქონდეთ შეუფერხებლად დააკვირდნენ საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომებსა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების პროცესს; • არ დაუშვან რომელიმე პოლიტიკური მხარის მონაწილეობა და ჩარევა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში; • გადაწყვეტილების მიღებისას იხელმძღვანელონ კანონმდებლობით, პატივი სცენ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ აღიარებულ პრინციპებს; • გაითვალისწინონ პროცესისადმი ინტერესი და შეძლებისდაგვარად მოკლე დროში გაასაჯაროვონ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შედეგები. ამასთან, გვინდა მივმართოთ პოლიტიკურ სუბიექტებს და სხვა ჩართულ მხარეებს, ხელი შეუწყონ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა არჩევის პროცესის კანონიერ ჩარჩოებში წარმართვას, არ დაუშვან კომისიის საქმიანობაში ჩარევისა და ხელშეშლის ფაქტები, რომლებიც ცალკეულ ოლქებში დაფიქსირდა, არ გააკეთონ ისეთი შეფასებები, რომლებიც არ ემყარება ფაქტობრივ მასალებსა და გარემოებებს და რომელმაც შესაძლოა დამაზიანებლად იმოქმედოს პროცესის სანდოობაზე. განსაკუთრებით აღსანიშნავია დამოუკიდებელი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების როლი, რათა აქტიურად დააკვირდნენ ზემოაღნიშნულ პროცესს და ხელი შეუწყონ მის ღიაობას და ობიექტურ ასახვას.

ბედუკაძის პარტია ცესკომ რეგისტრაციიდან მოხსნა

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
სამშაბათი, 16 აგვისტო 2016 13:51
"ჩვენთვის უკვე ცნობილია, რომ პოლიტიკური გაერთიანება ”ცენტრისტების“ ხელმძღვანელი პირის უფლებამოსილებას არ გააჩნია იურიდიული ძალა. შესაბამისად, ხელი მოვაწერე განკარგულებას, ”ცენტრისტების” რეგისტრაციის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ. ეს უფლებამოსილება გააჩნია ცესკოს თავმჯდომარეს ახალი გარემოებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენთვის მხოლოდ გუშინ გახდა ცნობილი,” - აღნიშნული განცხადება ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკთა. ჟვანიას თქმით, ცესკომ გუშინ შიტყო, რომ ”ცენტრისტების” ხელმძღვანელი პირის უფლებამოსილება და მისი თავმჯდომარეობა არ არის იურიდიული ძალის მქონე: ”გუშინ, მედიასაშუალებებით ცნობილი გახდა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ პირველი აგვისტოს გადაწყვეტილებით ”ცენტრისტების” ხელმძღვანელი პირის უფლებამოსილება და მისი თავმჯდომარეობა არ არის იურიდიული ძალის მქონე, რაც სამწუხაროდ, ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის მხოლოდ გუშინ, მედიასაშუალებებით, გახდა ცნობილი. ასეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც იმ პოლიტიკური გაერთიანებების სამართლებრივ უფლებამოსილებებს ეხება, რომლებიც როგორც იუსტიციის სამინისტროში არიან რეგისტრირებული, ასევე ამ რეგისტრაციის საფუძვეზე საარჩევნო ადმინისტრაციაში, საარჩევნო რეგისტრაციაზე ტარდებიან, მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისი უწყებებიდან საარჩევნო ადმინისტრაციას დროულად და ოფიციალურად მოეწოდოს,” - განაცხადა თამარ ჟვანიამ.

ცესკოს თავმჯდომარის განცხადება პ/გ „ცენტრისტების“ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
სამშაბათი, 16 აგვისტო 2016 09:14
დღეს, საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის მედია საშუალებებით გახდა ცნობილი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საჯარო რეესტრის პირველი აგვისტოს საბოლოო გადაწყვეტილების შესაბამისად, პოლიტიკურ გაერთიანება „ცენტრისტებს“ მოცემული მდგომარეობით არ ჰყავს წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი ხელმძღვანელი პირი. აღსანიშნავია, რომ ცესკოს თავმჯდომარემ, პოლიტიკური გაერთიანება „ცენტრისტები“, 2016 წლის 2 ივნისის განცხადებისა და კანონით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის საფუძველზე, (ასევე, დამატებით მათ მიერ წარმოდგენილ იქნა პარტიის 2016 წლის 29 მაისის ყრილობის ნოტარიულად დამოწმებული ოქმი, რომლის მიხედვითაც პარტიის თავმჯდომარედ არჩეულია თემურ ხაჩიშვილი), საარჩევნო კოდექსის 113-ე მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად გაატარა საარჩევნო რეგისტრაციაში. ნიშანდობლივია, რომ პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის მიზნებისთვის, ცესკოს არ ევალება შეისწავლოს პარტიის ხელმძღვანელ პირთა არჩევისა და უფლებამოსილების კანონიერების საკითხი; აღნიშნული სხვა შესაბამისი უწყებების კომპეტენციაა. აქედან გამომდინარე, პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის საკითხზე ცესკოს ქმედებასთან დაკავშირებული შენიშვნები უსაფუძვლოა და არ ემყარება კომპეტენტურ მოსაზრებებს. იმისათვის, რომ ცესკოს თავმჯდომარემ, ახლად დადგენილი გარემოების გათვალისწინებით იმსჯელოს „ცენტრისტების“ საარჩევნო რეგისტრაციის საკითხზე, საჯარო რეესტრის მიერ ცესკოში დროულად უნდა იქნას წარმოდგენილი შესაბამისი გადაწყვეტილება.

ცესკო ევროპის საბჭოდან 40 ათასი ევროს ოდენობის გრანტს მიიღებს

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
სამშაბათი, 12 ივლისი 2016 12:37

ცესკო ევროპის საბჭოდან 40 ათასი ევროს ოდენობის გრანტს მიიღებს. 2016-2018 წლის არჩევნების მხარდასაჭერად ევროპის საბჭო ახალ პროგრამას ახორციელებს. ცესკო-ს ინფორმაციით, საარჩევნო პროგრამა ევროპის საბჭოს სამოქმედო გეგმის ნაწილია და ის მიზნად ისახავს საარჩევნო ადმინისტრაციის აღმასრულებელი ფუნქციონალური და მენეჯერული შესაძლებლობების გაძლიერებას.  ამ პროგრამის ფარგლებში ცენტრალური საარჩევნო კომისია საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან პირველად მიიღებს მიზნობრივ გრანტს, რომელიც ცესკო-ს პროექტის ”საარჩევნო განვითარების სკოლის” განხორციელებას მოხმარდება.

ცესკომ წინასაარჩევნო ღონისძიებების განრიგი დაამტკიცა

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
ხუთშაბათი, 09 ივნისი 2016 09:56

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ წინასაარჩევნო ღონისძიებების განრიგი დაამტკიცა.საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყების შემდეგ, ცესკოს პირველი სხდომა გაიმართა. არსებული მონაცემებით, ცესკოს უკვე მიმართა 28 პოლიტიკურმა სუბიექტმა, თუმცა რეგისტრირებული ამ დროისთვის მხოლოდ 5-ია.

დარეგისტრირება საპარლამენტო პარტიებს 12 აგვისტომდე შეუძლიათ, პარალმენტს გარეთ მყოფ პოლიტიკურ პარტიებს კი ეს ვადა უფრო ადრე, პირველ აგვისტოს ეწურებათ.

ცესკოს 28 პოლიტიკურმა სუბიექტმა უკვე მიმართა

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
ხუთშაბათი, 09 ივნისი 2016 09:51

ცესკოს პირველი სხდომა საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყების შემდეგ - ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ წინასაარჩევნო ღონისძიებების განრიგი დაამტკიცა.ამ დროისთვის არსებული ინფომრაციით, ცესკოს უკვე მიმართა 28 პოლიტიკურმა სუბიექტმა, თუმცა რეგისტრირებული ამ დროისთვის მხოლოდ 5-ია.დარეგისტრირება საპარლამენტო პარტიებს 12 აგვისტომდე შეუძლიათ, პარალმენტს გარეთ მყოფ პოლიტიკურ პარტიებს კი ეს ვადა უფრო ადრე, პირველ აგვისტოს ეწურებათ.   

ცესკო არჩევნების ჩასატარებლად მზად არის და წესებს განმარტავს

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
ოთხშაბათი, 08 ივნისი 2016 15:28

ცესკო არჩევნების ჩასატარებლად მზად არის- განცხადება ამის შესახებ ცესკოს პრესსპიკერმა ანა მიქელაძემ გააკეთა. დღესვე გაიმართება პირველი სხდომა, სადაც დაამტკიცებენ საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკს. მიქელაძის განცხადებით, ამ ეტაპზე ცესკოში 27 პარტიის განაცხადია შესული და მათგან რეგისტრაცია ხუთს აქვს გავლილი. რაც შეეხება მოქმედი თანამდებობის პირებს, ანა მიქელაძის განმარტებით, არსებული კანონმდებლობით, მინისტრებს რომლებიც აპირებენ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, შეუძლიათ თანამდებობები დატოვონ არჩევნებამდე არაუგვიანეს 1 თვისა.

„იმ პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომლებსაც არ ჰყავთ წარმომადგენელი პარლამენტში და ამავდროულად არ არის კვალიფიციური სუბიექტი, უნდა წარმოადგინონ არანაკლებ 25 000 ხელმოწერა. ხელმოწერების წარდგენის ვადა არის 15 აგვისტო. ხოლო კვალიფიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომლებსაც არ ჰყავთ წარმომადგენელი პარლამენტში, უნდა წარმოადგინონ მხარდამჭერის არანაკლებ 1000-მდე ხელმოწერა, ხოლო კვალიფიციურმა პარტიებმა, რომლებსაც ჰყავთ წარმომადგენელი პარლამენტში არჩევნების დანიშვნის დღიდან არჩევნების თარიღამდე არაუგვიანეს 57 დღისა უნდა მიმართონ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს რეგისტრაციის გატარების მიზნით“, - განაცხადა მიქელაძემ.

ცესკო-ს ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებენ

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
სამშაბათი, 10 მაისი 2016 16:14

ცესკო-ს ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებენ. დეტალური ინფორმაცია წარადგინა სამართლიანმა არჩევნებმა. ანგარიშის მიხედვით, 329 ათასზე მეტი ანაზღაურების სახით ცესკოს თავმჯდომარემ ორი წლის განმავლობაში მიიღო. აქედან 67 ათასამდე პრემია, ხოლო სახელფასო დანამატი 97 ათას 635 ლარი იყო. პრესკონფერენციაზე ზურაბ ხარატიშვილის ანაზღაურებაც გამოაქვეყნეს. თემასთან დაკავშირებით საპასუხო კომენტარებიც გაკეთდა.

"პრემიების და დანამატების გაცემა არ წარმოადგენს გამონაკლის შემთხვევებს და ეს ხდება სისტემატიურად. საარჩევნო პერიოდში ხდება პრაქტიკულად უკვე გაორმაგებული თანამდებობრივი სარგოს ფონზე კიდევ ერთი თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით დანამატების გაცემა. გაუმართლებლად ხდება სახელმწიფო ხარჯების ხარჯვა“ - განაცხადა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორმა მიხეილ ბენიძემ.

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ანა მიქელაძის თქმით, ხელფასების მათ შორის თანამდებობრივი სარგოს გაცემა ხდება საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით

"2011-2015 წლებში საარჩევნო ადმინისტრაციამ ორგანიზება გაუწია 11 არჩევნებს. ჩვენ ფაქტიურად მუდმივად ვიყავით საარჩევნო რეჟიმში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვასრულებდით საპასუხისმგებლო, არა ნორმირებულ სამუშაოს მათ შორის უქმე დღეებში. ყველაფერი არის კანონთან სრულ შესაბამისობაში, რაც მთავარია აღიარებულია აღნიშნული, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ხელფასების მათ შორის თანამდებობრივი სარგოს გაცემა ხდება საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით“ - აღნიშნა მიქელაძემ.

პოლიტიკური გაერთიანების სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის თავმჯდომარის თქმით, ეს არის პრაქტიკულად ცესკო-დან მიღებული სახელფასო ინფორმაცია.

"მე ცოტა იმედგაცრუებული ვარ ამ დოკუმენტის ხარისხით. იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის პრაქტიკულად ცესკო-დან მიღებული სახელფასო ინფორმაცია და არაფერი მის მეტი“ - განაცხადა ზურაბ ხარატიშვილმა.

ცესკო-ს ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაუელებენ

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
სამშაბათი, 10 მაისი 2016 14:21

ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამართლიანი არჩევნები - ამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშში, რომლის პრეზენტაციაც დღეს იგეგმება.სამართლიან არჩევნებში აცხადებენ, რომ ცესკო-ში გაცემული პრემიები და დანამატები ხშირ შემთხვევაში თანამდებობრივ სარგოს ორჯერ აღემატება.სამოქალაქო სექტორი ითხოვს, შეიქმნას მექანიზმი და განისაზღვროს კონკრეტული პროცენტი, რამდენითაც შესაძლებელი იქნება ხელფასის მატება. ანგარიში 2011-2015 წლების პერიოდს ეხება.  „საარჩევნო პერიოდში, საარჩევნო ადმინისტრაციაში არა 2-ჯერ, არამედ 4-ჯერ მეტ ანაზღაურებას იღებენ საშუალოდ, რაც ჩვენი აზრით, არ არის მიზანშეწონილი,“ - განაცხადა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელმა დირექტორმა მიხეილ ბენიძემ.ბრალდებებზე კომენტარის გაკეთებას ცესკო-ში პრეზენტაციის შემდეგ გეგმავენ.

სერვისების განვითარების სააგენტომ ცესკო-ს პოტენციური ამომრჩევლების მონაცემთა ბაზა გადასცა

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
ორშაბათი, 02 მაისი 2016 18:03

საარჩევნო კოდექსის თანახმად, იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ვალდებულია, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საარჩევნო სიის ფორმირებისთვის საჭირო მონაცემები წელიწადში ოთხჯერ  მიაწოდოს. დღეს, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას პოტენციურ ამომრჩეველთა მონაცემები მიმდინარე წლის 1 მაისის მდგომარეობით გადაეცემა.

სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ ცესკო-სთვის 1 მაისის მდგომარეობით გადაცემულ სიაში 3,53 მილიონი პოტენციური ამომრჩეველია. ამ სიაში არიან როგორც საქართველოში, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მცხოვრები, ასევე საზღვარგარეთ საცხოვრებლად წასული ის სრულწლოვანი პირები, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქის სამართლებრივი სტატუსი აქვთ. გადაცემულ სიაში ასევე შედიან ის ამომრჩევლები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მისამართის მითითების გარეშე (ე.წ. უმისამართოები, სულ 30 298 პირი).

პოტენციური ამომრჩევლების მონაცემთა ბაზის დახვეწისა და დაზუსტების მიზნით, იუსტიციის სამინისტრო, უკვე მეოთხე წელია, გამუდმებით მუშაობს.

„საარჩევნო სიის სრულყოფის პროექტი-2“ 2015 წლის ოქტომბერში, არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე, დაიწყო. ამ პროექტის ფარგლებში, ხარისხიანი საარჩევნო სიის შესადგენად გატარდა მთელი რიგი ღონისძიებებისა.

საარჩევნო კოდექსში 2014 წელს შეტანილი ცვლილებების მიხედვით, ამომრჩეველთა სიის ერთ-ერთი დამატებითი რეკვიზიტია ამომრჩევლის ფოტოსურათი. შედეგად, ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საქართველოს საარჩევნო უბნებზე კვლავ ფოტოსურათიანი სიები ექნება. უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად, პოტენციურ ამომრჩეველთა ბაზების რადიკალური გაუმჯობესება  გახდა შესაძლებელი. კერძოდ, 1 500 000-ზე მეტ მოქალაქეზე გაიცა ახალი ბიომეტრიული დოკუმენტი, რომელთაგან 750 000 პირადობის მოწმობა, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის გადაწყვეტილებით, უფასოდ გაიცა. დოკუმენტის გაცემისას მოქალაქეები გათავისუფლდენენ როგორც დოკუმენტის, ასევე ფოტოსურათის საფასურისაგან. მხოლოდ ამ ერთმა მასშტაბურმა ღონისძიებამ 2016 წლის არჩევნებისთვის 2 200 000-ზე მეტი ამომრჩევლის შესახებ ზუსტი, გაუყალბებელი ბიომეტრიული მონაცემი მოგვცა.

2016 წლის 15 თებერვლიდან დღესაც მოქმედებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება, რომლის თანახმადაც, საფასურის გარეშე იღებენ პირადობის მოწმობას ის პირები, რომლებსაც არ აქვთ არანაირი საბუთი და ამიტომ არ არიან საარჩევნო სიაში, ან მოხსნილნი არიან რეგისტრაციიდან და ამიტომ ვერ ხვდებიან საარჩევნო სიაში, ანდა სააგენტოს ბაზებში არ არსებობს მათი ფოტო ან არსებული ფოტო უხარისხოა, რაც გამორიცხავს საარჩევნო უბანზე მისული ამომრჩევლის იდენტიფიკაციას. ამ აქციით დღემდე 61 979 პირმა ისარგებლა.

„საარჩევნო სიის სრულყოფის პროექტი-2“, რომელიც 2016 წლის სექტემბრის ბოლომდე იმუშავებს, მიზნად ისახავს: სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ბაზებში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრას, სააგენტოს მონაცემთა ბაზების ხარისხის ამაღლებასა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის მაქსიმალურად სრულყოფილი ფორმით პოტენციურ ამომრჩეველთა საიდენტიფიკაციო მონაცემების გადაცემას.

2015 წლის ოქტომბრიდან დღემდე, პროექტის ფარგლებში, სპეციალური პროგრამის მეშვეობით განხორციელდა გარდაცვლილ და არასრულწლოვან პირთა ფოტოსურათების დადარება ყველა სრულწლოვანი პირის სურათთან, რაც მონაცემთა ბაზაში სავარაუდო გაორებების აღმოფხვრას ისახავდა მიზნად (ერთმანეთთან დადარდა 1 647 129  მონაცემი; აღმოიფხვრა 481 გაორება); იუსტიციის მინისტრის 15 თებერვლის ბრძანების საფუძველზე, საფასურის გადახდის გარეშე გაიცა 61 000-ზე მეტი პირადობის მოწმობა იმ პირებზე, ვინც მანამდე რეგისტრაციიდან მოხსნილად ითვლებოდა ან საერთოდ არ ჰქონდა არანაირი საბუთი; გამოვლენილ იქნა დაურეგისტრირებელი გარდაცვალების ფაქტები და ისინი დარეგისტრირდა (210 ფაქტი); შემცირდა ბაზაში არსებული, უსურათო და უხარისხო სურათების მქონე მონაცემები (აღდგენილია 1 554 ფოტოსურათი); შესწორდა მოქალაქის სახელიდან გამომდინარე (მაგ. სულიკო, საშა და სხვ.) სქესის აღმნიშვნელ გრაფაში არსებული შეცდომები (112 მონაცემი) და სხვ.

მონაცემთა დაზუსტება, ხშირ შემთხვევაში, მოქალაქეებთან შინ მისვლის შედეგად განხორციელდა. სერვისების განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლები თავად მიდიოდნენ იმ ამომრჩევლებთან, რომელთა მონაცემებიც სააგენტოს ბაზებში გარკვეულ ხარვეზებს შეიცავდა. ისინი მოქალაქეებს ადგილზევე უღებდნენ ბიომეტრიულ ფოტოს, ატარებდნენ შესაბამის პროცედურებს და, 15 თებერვლის ბრძანების საფუძველზე, პირადობის მოწმობას უსასყიდლოდ გასცემდნენ.

„საარჩევნო სიების სრულყოფის” პროექტი 2016 წლის სექტემბრის ბოლომდე გაგრძელდება და, ზემოაღწერილი აქტივობების პარალელურად, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და საკონსულო დაწესებულებების არქივების დიგიტალიზაციას დაასრულებს. კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სერვისების განვითარების სააგენტო, 15 ივლისს, პოტენციურ ამომრჩეველთა სიას ცესკო-ს კიდევ ერთხელ გადასცემს.

ამ პერიოდში, აუცილებელია, რომ იმ ამომრჩეველმა, რომელსაც არ აქვს არც პირადობის მოწმობა და არც ბიომეტრიული პასპორტი (სავარაუდოდ 64 600 პირი) ან მოხსნილია რეგისტრაციიდან და შეჩერებული/გაუქმებული აქვს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მოქმედება (სავარაუდოდ 98 727 პირი), მიმართოს იუსტიციის სახლებს, სერვისების განვითარების ტერიტორიულ სამსახურებს ან საზოგადოებრივ ცენტრებს, მიიღოს უფასოდ პირადობის მოწმობა და ამ გზით აღადგინოს თავი საარჩევნო სიაში.

რაც შეეხებათ იმ პირებს, ვინც რეგისტრირებულნი არიან მისამართის მითითების გარეშე (ე.წ. უმისამართოები), მათ 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნებზე ექნებათ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, როგორც ამას  საარჩევნო კოდექსის 31-ე მუხლის მეორე პუნქტი „ე“ ქვეუნქტი და მე-5 მუხლის პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ითვალისწინებს.

„საარჩევნო სიის სრულყოფის პროექტი-2“, 2016 წლის 26 მაისიდან ახალ კომპონენტსაც შეიძენს. კერძოდ, 26 მაისიდან 26 ივნისამდე, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით პირადობის მოწმობის აღება იქნება უფასო, რაც პოტენციური ამომრჩევლების მონაცემების კიდევ მეტად დაზუსტებას შეუწყობს ხელს.

„2015 წლის ოქტომბრიდან მოქმედი „საარჩევნო სიის სრულყოფის პროექტი-2“, 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ გატარებულ ღონისძიებებთან ერთად, საშუალებას გვაძლევს განვაცხადოთ, რომ საქართველოს, 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნებზე, დამოუკიდებლობის შემდგომი პერიოდის ყველაზე ხარისხიანი საარჩევნო სია ექნება“ - განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა.
 

ბიზნეს ნიუსი

PSP ქართული წარმოების მხარდასაჭერად

PSP ქართული წარმოების მხარდასაჭერად

PSP-ს ქსელში ახალი ქართული წარმოების სადეზინფექციო...

ლიბერთი ბანკი ჯიპიაი ჰოლდინგთან აგროდაზღვევის პროექტს იწყებს

ლიბერთი ბანკი ჯიპიაი ჰოლდინგთან აგროდაზღვევის პროექტს იწყებს

დღეს, ლიბერთი ბანკმა და ჯიპიაი ჰოლდინგმა ურთიერთთა...

პოპულარული

« მაისი 2020 »
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ჩვენ შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო
“ნიუსდეი”
შეიქმნა მედია-ჰოლდინგ
“სტარვიზია”-ს
ბაზაზე.
ქართულ ინტერნეტ სივრცეში... ვრცლად

კონტაქტი

შპს "ნიუს დეი საქართველო"

მის: ლეჩხუმის ქ. 43

ტელ: (+995 32) 257 91 11

ფოსტა: avtandil@yahoo.com

 

 

სოციალური