ინფორმაცია საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
ორშაბათი, 05 ნოემბერი 2018 12:20

საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ  წარმოებული საინფორმაციო კამპანიის  შედეგად (რა დროსაც მოქალაქეებს განემარტათ საარჩევნო მიზნებისათვის საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის აუცილებლობა) საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის მსურველთა რიცხვმა საგრძნობლად მოიმატა და  ბოლო მონაცემებით ოქტომბრისთვის მეორე ნახევარში 1400-მდე მოქალაქე დადგა  აღრიცხვაზე.

საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობის მიზნით საზღვარგარეთ მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეთა გააქტიურებას  და უცხოეთში მცხოვრებ თანამოქალაქეებს, რომლებსაც ამ დროისათვის არ მოუმართავთ საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის თხოვნით,  კიდევ ერთხელ მოუწოდებს: დროულად გააკეთონ შესაბამისი განაცხადი, რომლის საფუძველზეც მოხდება მათი რეგისტრაცია საარჩევნო სიებში.

მზარდი მომართვიანობის გათვალისწინებითა და კონსტიტუციით განსაზღვრული, მოქალაქეთა საარჩევნო უფლების ეფექტურად გამოყენების  მიზნით, მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ ვთხოვთ:

 • ყურადღებით გაეცნონ საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის წინაპირობებსა და წესებს, რომლებიც განთავსებულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე

 • განმარტებებისათვის დარეკონ საზღვარგარეთ შესაბამის საკონსულო დაწესებულების ან საკონსულო დეპარტამენტის ცხელი ხაზის სატელეფონო ნომრებზე

 • აღრიცხვაზე დადგომის თხოვნით მიმართონ საზღვარგარეთ საქართველოს შესაბამის საკონსულო დაწესებულებას/დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან ონ-ლაინ რეჟიმში შეავსონ განაცხადი/ანკეტა 

 • გადაამოწმონ საკუთარი მონაცემები შესაბამის საკონსულო დაწესებულებაში/დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან განაცხადების ელექტრონულ რეესტრში

ტექნიკური თუ შინაარსობრივი ხასიათის გაუგებრობების თავიდან ასაცილებლად მოქალაქეებს ვთხოვთ გაითვალისწინონ რიგი გარემოებებისა, რომლებიც დაკავშირებულია საკონსულო აღრიცხვასთან და არჩევნების დღეს ხმის მიცემის პროცედურასთან, კერძოდ:

 • საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების საარჩევნო სიაში მოხვედრის  კანონიერ საფუძველს წარმოადგენს საკონსულო აღრიცხვა.

 • საზღვარგარეთ საცხოვრებელი ქვეყნის/ქალაქის ან საკონსულო ოლქის ცვლილებისას მოქალაქე აღრიცხვაზე უნდა დადგეს ახალ მისამართზე - შესაბამის საკონსულო დაწესებულებაში/დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში.

 • აქვე დავაზუსტებთ, რომ მოქალაქეს ხმის მიცემა შეუძლია მხოლოდ იმ საარჩევნო უბანზე, სადაც საკონსულო აღრიცხვაზე იმყოფება.

 • საკონსულო აღრიცხვაზე მოქალაქე დგება საკუთარი სურვილით და მისი აღრიცხვა საკონსულო დაწესებულებაში ვიზიტის ან სხვა მომსახურების მიღებისას ავტომატურად არ ხორციელდება.

 • ხმის მიცემა ვერ განხორციელდება საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ან პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის გარეშე

 • აუცილებელია ხმის მიცემის დროს წარმოდგენილი იყოს საქართველოს მოქალაქის ვადიანი პასპორტი ან პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.

 • დაუშვებელია არჩევნებში მონაწილეობის დელეგირება, ანუ სხვა პირის ნაცვლად ხმის მიცემა

საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება საზღვარგარეთ 39 ქვეყანაში გახსნილ 55 საარჩევნო უბანში. მოქალაქეთა საარჩევნო უფლების ეფექტურად განხორციელების და მოქალაქეთა მაქსიმალური ხელშეწყობის მიზნით, საზღვარგარეთ საკონსულო დაწესებულებები გადასული არიან მუშაობის განსაკუთრებულ რეჟიმზე, რაც გულისხმობს მოქალაქეებისათვის არასამუშაო დღეებში საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის შესაძლებლობას.

საგარეო საქმეთა სამინისტრო იმედს გამოთქვამს, რომ საზღვარგარეთ საარჩევნო უბნებში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ამომრჩეველთა აქტივობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება.

ადამიანის უფლებათა ცენტრი საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ განცხადებას ავრცელებს

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
კვირა, 28 ოქტომბერი 2018 15:59

დღეს ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებლები საპრეზიდენტო არჩევნებს კახეთის, შიდა ქართლისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში აკვირდებიან.

 ცენტრის 25 მონიტორი მუშაობს საგარეჯოს და მარნეულის მუნიციპალიტეტების ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში, ახმეტის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ - პანსკისის ხოებაში და გორის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტისპირა სოფლებში. სტატიკური დამკვირვებლების გარდა, მონიტორინგი ხორციელდება მობილური ჯგუფების დახმარებით, რომლებშიც გაერთიანებული არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინტერნეტგაზეთის humanrights.ge-ს ჟურნალისტები და ოპერატორები.

 საარჩევნო დღის განმავლობაში დამკვირვებელთა მიერ მოწოდებული ინფორმაცია აღმოჩენილი დარღვევების შესახებ ოპერატიულად ქვეყნდება ორგანიზაციის ინტერნეტგაზეთში - www.humanrights.ge ქართულ და ინგლისურ ენებზე და მიეწოდება სხვადასხვა მედიასაშუალებებს.

 14:30 საათისთვის ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებლებს საარჩევნო უბნებზე კენჭისყრის მიმდინარეობისას დაარეგისტრირებული აქვთ 1 საჩივარი და რამდენიმე შენიშვნა ჩანაწერთა წიგნში.

 ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებლის საჩივარი ეხება მარნეულის 22-ე ოლქში, თაზაკენდის მე-13 უბანზე დაფიქსირებულ დარღვევას, სადაც ამომრჩეველმა სხვის გრაფაში მოაწერა ხელი. დარღვევაზე დამკვირვებლის მითითების შემდეგ ამომრჩეველი უბნიდან გაიქცა და აღარ მიიღო მონაწილეობა კენჭისყრაში. რეგისტრატორმა კი უარი განაცხადა, ხელმოწერის გასწვრივ გაეკეთებინა აღნიშვნა, რომ ხელმოწერა არაუფლებამოსილ პირს ეკუთვნოდა.

 ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორების ინფორმაციით, ხშირად საარჩევნო კომისიების მუშაობაში არის ისეთი დარღვევები და ხარვეზები, რომლებსაც კომისია დამკვირვებელთა შენიშვნების შემდგომ ასწორებს. ამ დროისთვის ორგანიზაციის მონიტორების მიერ დაფიქსირებულ ცალკეულ დარღვევებს არ შეუძლიათ არსებითი გავლენა მოახდინონ არჩევნების საბოლოო შედეგებზე. თუმცა, სამწუხაროა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის პრობლემად კვლავ რჩება საარჩევნო კომისიის წევრების დაბალი კვალიფიკაცია. მათი მხრიდან პროცედურული დარღვევების უმრავლესობა გამოწვეულია არა იმდენად არჩევნების გაყალბების მცდელობით, არამედ არაკვალიფიციურობით და საარჩევნო კანონმდებლობის არცოდნით. ეს პრობლემები განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში ვლინდება, სადაც კომისიის წევრთა არაკომპეტენტურობის გამო საარჩევნო უბნებზე იქმნება დაძაბულობა და ზოგჯერ - კონფლიქტებიც.

 საქართველოში ჩატარებული წინა რამდენიმე არჩევნების მსგავსად, კვლავ შემაშფოთებელ ტენდენციად რჩება საარჩევნო უბნებთან პარტიების კოორდინატორებისა და აგიტატორების გადამეტებული აქტიურობა და ამომრჩეველთა კონტროლის მცდელობა. „ამომრჩეველთა მთვლელები“ ყოველ არჩევნებზე მივლინებულნი არიან საარჩევნო უბნებზე და ამოწმებენ წინასაარჩევნო პერიოდში მონიშნული მხარდამჭერების აქტიურობას, ითვლიან ვინ მივიდა და ვინ არა, არჩევნებზე. ისინი ასევე ესაუბრებიან საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩევლებს და ზოგჯერ ამ საუბარს პირდაპირი აგიტაციის ფორმა აქვს.

 ადამიანის უფლებათა ცენტრისა და სხვა დამკვირვებელი ორგანიზაციების რეკომენდაციით, მნიშვნელოვანია, ეს პრობლემა მოგვარდეს საარჩევნო კანონმდებლობით. დღეისათვის საარჩევნო კოდექსი არ კრძალავს საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე პარტიათა კოორდინატორების/აგიტატორების ყოფნას, რაც ყოველ არჩევნებზე ხელს უშლის ამომრჩეველთა თავისუფალი ნების გამოხატვას და ამავდროულად, იწვევს კონფლიქტებს.

 ადამიანის უფლებათა ცენტრი 2018 წლისსაპრეზიდენტო არჩევნების მონიტრორინგს  ახორციელებს პროექტით - „2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისა და სისხლისსამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გამოძიების მონიტორინგი საქართველოში“. პროექტს მხარსუჭერსნორვეგიისჰელსინკისკომიტეტი.

 ადამიანისუფლებათაცენტრი, მონიტორინგისგზით, შეაფასებსსაქართველოსსაარჩევნოპროცესისშესაბამისობასსაერთაშორისოდაადგილობრივსტანდარტებთან, ხელსშეუწყობსსაზოგადოებრივიცნობიერებისამაღლებასრეგიონებშიმიმდინარეპოლიტიკურპროცესებზედა  შერჩეულსაარჩევნოუბნებშიუზრუნველყოფსსაარჩევნოპროცესის  გამჭვირვალობას.

 არჩევნების შემდეგ, საარჩევნო პროცესის დაკვირვებისას აღმოჩენილ დარღვევებზე და სხვა მიგნებებზე ადამიანის უფლებათა ცენტრი გამოაქვეყნებს ორენოვან ანგარიშს. მასში დასკვნის სახით შევა რეკომენდაციები როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, ასევე საქართველოს პარლამენტისადა შესაბამის უწყებების მიმართ.

 

 

გიორგი მარგველაშვილი: "მე მივეცი ხმა პრეზიდენტობის კანდიდატს, რომელსაც არ შეეშინდება, რომ იყოს ყველას პრეზიდენტი"

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
კვირა, 28 ოქტომბერი 2018 13:26

საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი არჩევანი მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის მეექვსე საარჩევნო უბანზე გააკეთა. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, მან ხმა მისცა პრეზიდენტობის იმ კანდიდატს, რომელსაც არ შეეშინდება, რომ იყოს  საქართველოს ყველა მოქალაქის პრეზიდენტი. 
"მე მივეცი ხმა პრეზიდენტობის კანდიდატს, რომელსაც არ შეეშინდება, რომ იყოს ყველას პრეზიდენტი, საქართველოს ყველა მოქალაქის პრეზიდენტი და იქნება მთავარსარდალი იმ განსაკუთრებული შეიარაღებული ძალებისა, რომელსაც მრავალი საუკუნის საოცარი, გმირული ისტორია აქვს. ეს მთავარსარდალი იქნება ამაყი იმით, რომ ამ გმირ ხალხს - ჩვენს შეიარაღებულ ძალებს უდგას სათავეში,"- განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა.

მოლდავეთი: ოპოზიცია VS ხელისუფლება

გამოქვეყნებულია ინტერვიუ
კვირა, 28 თებერვალი 2016 20:15

2016 წლის მარტის ბოლოს მოლდავეთში საპრეზიდენტო არჩევნებია დაგეგმილი. საქართველოსგან განსხვავებით პრეზიდენტს მოსახლეობა კი არა, მოლდავეთის პარლამენტი ირჩევს. თუმცა ამ დროისათვის მოლდავეთში წინასაარჩევნო ციებ-ცხელება ჯერ კიდევ არ დაწყებულა. ამჟამად მოლდავეთში პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისია, რომელიც შესაძლებელია საერთო-სახალხო საპროტესტო მოძრაობაში გადაიზარდოს. მოლდავეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვ. ფილატის დაპატიმრებამ, რომელსაც ბრალი კერძო ბანკებიდან ერთი მილიარდი დოლარის მოპარვაში ედება, დასაბამი მისცა საპროტესტო აქციების დაწყებას, რომელსაც  განსხვავებული პოზიციების მქონე, მაგრამ ამჟამად გაერთიანებული, მოლდავეთის პოლიტიკური პარტიების ლიდერები უდგანან სათავეში. აქედან გამომდინარე მოლდავეთში დღეისათვის სიტუაცია მეტად რთულია, რის გამოც პოლიტიკოსები და ექსპერტები ძალიან „ცხელი“ გაზაფხულის დადგომას პროგნოზირებენ.
ქვეყნის პოლიტიკური ძალები პარლამენტის პლენარული სესიის მოლოდინში არიან და არ არის გამორიცხული, რომ ოპოზიციურმა ძალებმა სიტუაციის დესტაბილიზაცია სცადონ. ეს ფაქტი კიდევ უფრო ძაბავს შექმნილ ვითარებას, რასაც ართულებს ისიც, რომ მოლდავეთის დღევანდელი პოლიტიკური ნაწილიც ორ ნაწილად არის გაყოფილი - პოზიციის და ოპოზიციის სახით.
ქვეყნის დღევანდელი ხელისუფლება („დემოკრატიული“ და „ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიები“) აქტიურად უჭერს მხარს პროევროპულ კურსს და ძალისხმევას არ იშურებს მის გასატარებლად. რაც შეეხება ოპოზიციას, იგი „კომუნისტებისა“ და „სოციალისტების“ სახით არის ქვეყანაში წარმოდგენილი. თავის მხრივ კი ისინი რუსეთთან ურთიერთობების გააქტიურებასა და „ევრაზიულ კავშირში“ გაწევრიანებას ლობირებენ.
გარდა ამისა, მოლდავეთის მოსახლეობაც, რომელიც დაახლოებით იმავე რაოდენობის არის, რაც საქართველო, შესაბამისად, ასევე ორ ნაწილად არის გაყოფილი. ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა ევროინტეგრაციას უჭერს მხარს, უმცირესობა (უმთავრესად რუსულენოვანი მოსახლეობა) კი, მოსკოვისაკენ ყურებას ძველმოდური სიჯიუტით აგრძელებს.
„დღეისათვის ქვეყანაში რთული ვითარებაა შექმნილი. კერძო საბანკო სექტორიდან მილიარდი დოლარის გაქრობამ ძალიან ცუდად იმოქმედა ქვეყნის ეკონომიკურ სიტუაციაზე. ამ ფინანსურ მაქინაციაში ჩართულნი არიან ქვეყნის ზოგიერთი უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლები (რომლებიც ამჟამად პატიმრობაში იმყოფებიან), რამაც მოლდავეთის მოსახლეობის სამართლიანი უკმაყოფილება გამოწვია. შესაბამისად, ამით „კარგად“ ისარგებლეს ქვეყნის პოლიტიკურმა ძალებმა, მოახერხეს გაერთიანება და საპროტესტო აქციები წამოიწყეს“, - აცხადებს „ნიუსდეისთან“ საუბარში მოლდავეთის იუსტიციის მინისტრი ვლადიმირ ჩებოტარი.
მისივე თქმით, დღეისათვის მოლდავეთში სამი პოლიტიკური ფორმირებაა გამოკვეთილი, საიდანაც ორს (იგორ დოდონის  „სოციალისტური პარტია“ და რინატო უსატის „ჩვენი პარტია“) მხარს  რუსეთის ფედერაცია უჭერს. ხოლო ერთს - სამოქალაქო პლატფორმას „ღირსება და სიმართლე“ (პლატფორმის ლიდერი ანდრეა ნესტასე) - ძმები ვიქტორ და ვიორელ ცოპები აფინანსებენ, რომლებიც გერმანიაში ემალებიან მოლდავეთის სამართალდამცავ ორგანოებს. „ყველა ამ პოლიტიკური პარტიების მიზანს წარმოადგენს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მიღწევა და შემდეგ ამ გზით ხელისუფლების სათავეში მოსვლა“, - აღნიშნა ვ. ჩებოტარმა.
როგორც მინისტრმა განაცხადა, მიუხედავად ამისა, მთავრობას არ ეშინია სიძნელეების, ისინი აგრძელებენ გაორმაგებული ძალით მუშაობას და მათთვის მთავარ მიზანს, ხალხისათვის ნდობის დაბრუნება წარმოადგენს. „ჩვენ ვცდილობთ გავითვალისწინოთ ყველა ის სურილი რაც აქვს ხალხს და არა ზოგიერთ პოლიტიკურ ძალას, რომლებსაც დესტაბილიზაციის გზით მხოლოდ ხელისუფლებაში მოსვლის სურვილი ამოძრავებთ. ჩვენ ვიცით ჩვენი მოსახლეობის პრობლემები და ვაგვარებთ მათ. ამიტომ მოლდავეთის მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას, რეფორმების კურსს ქვეყნის და მოსახლეობის საკეთილდღეოდ“, - ხაზი გაუსვა იუსტიციის მინისტრმა.  
მოლდავეთის „დემოკრატიული პარტიის“ საპარლამენტო ფრაქციის მდივნის სერგეი სირბუს აზრით, მოლდავეთში ოპოზიციური პარტიის ძალები ყოველთვის აკრიტიკებდნენ ხელისუფლებას და ყოველთვის იბრძოდნენ ხელისუფლების ხელში ჩასაგდებად. დღევანდელი საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციაც ზუსტად ამასვე აკეთებს. პარტიები სწორედ ამისთვის იქმნებიან, რათა ხელისუფლებისათვის იბრძოლონ. ეს ჩვენთვის ახალი არ არის. „აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ ოპოზიცია კანონის ფარგლებში მოქმედებდეს. სწორედ ამისათვის არსებობს საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები. თუკი ისინი მომავალ კანონიერ არჩევნებში ამომრჩევლის ნდობას მოიპოვებენ და ხალხის უმრავლესობაც მხარს დაუჭერს მათ, შესაბამისად ისინი ხელისუფლების სათავეში კანონის სრული დაცვით მოვლენ“, - აცხადებს ს. სირბუ.
მისივე თქმით, ისინი არ ეთანხმებიან მხოლოდ საკონსტიტუციო ჩარჩოებიდან გასვლას და ხელისუფლება ყოველთვის დაიცავს კონსტიტუციას, რომელიც არის ქვეყნის დამოუკიდებლობის და სტაბილურობის გარანტი და იმოქმედებს არსებული კანონის ფარგლებში.
გარდა ამისა, დღევანდელ ხელისუფლებას კარგად ესმის არსებული ვითარება და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ სამართლიანობა აღდგეს. „ყველა იმ პირების მიმართ, რომლებიც შემჩნეულნი არიან კორუფციაში, აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და მიმდინარეობს გამოძიება. რაც შეეხება ერთ მილიარდს, სახელმწიფომ დაუბრუნა იმ ხალხს ანაბრები, ვისაც თანხა ჰქონდათ იმ ბანკებში, საიდანაც ფული დაიკარგა. ეს ყველაფერი იმას ნიშნავს, რომ მომხდართან დაკავშირებით სახელმწიფო იღებს პასუხისმგებლობას თავის თავზე და ყველაფერს აკეთებს მდგომარეობის გამოსასწორებლად“, - დასძინა  „დემოკრატიული პარტიის“ საპარლამენტო ფრაქციის მდივანმა.
თავის მხრივ, ოპოზიცია ხელისუფლებას ქვეყნის ინტერესების შელახვაში,  ტოტალიტარული რეჟიმის ჩამოყალიბებასა და მედია-სივრცის ერთობლივ გაკონტროლებაში სდებს ბრალს. როგორც „სოციალისტების“ ლიდერი, პარლამენტის დეპუტატი იგორ დოდონი აცხადებს, ისინი  საპროტესტო აქციებს დღევანდელი ხელისუფლების და ოლიგარქ ვლადიმერ პლახატნიუკის წინააღმდეგ მართავენ. „დღეისათვის პლახატნიუკსა და მის ხელისუფლებას დასავლეთი უჭერს მხარს იმ მოტივით, რომ ხელისუფლებაში პრორუსული ძალები არ მოვიდნენ. ხელისუფლება აშანტჟებს დასავლეთს და ეუბნება თუკი არ დახუჭავთ თვალებს კორუფციაზე, ფულის მოპარვაზე, უკანონობაზე - იქნება არჩევნები და ხელისუფლებაში პრორუსული ძალები და ი. დოდონი მოვა. ამიტომ უკანასკნელ წლებში დასავლეთის მიმართ ხალხის ნდობა თანდათან დაეცა. იყო 70, ეხლა კი 30 პროცენტია. ასე თუ გაგრძელდება, მომავალ წელს ეს მაჩვენებელი 10 პროცენტს გაუტოლდება“, - აღნიშნა ი. დოდონმა. უფრო მეტიც: ქვეყნის სამომავლო გეოპოლიტიკურ ორიენტაციის გასარკვევად „სოციალისტების“ ლიდერის აზრით, აუცილებელია რეფერენდუმის ჩატარება და თვითონ ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ვისთან ერთად ურჩევნია მას ცხოვრების გარძელება - ევროკავშირთან თუ ევრაზიულ კავშირთან ერთად.
ოპოზიციის კიდევ ერთი ლიდერის ქ. ბელცის მერის და „ჩვენი პარტიის“ თავმჯდომარის რინატო უსატის თქმით, მოლდავეთის სახელმწიფო დღეისათვის მიტაცებულია მსხვილი ოლიგარქის ვლადიმერ პლახატნიუკის მიერ. „ამჟამად ქვეყანა გადაქცეულია ერთ დიდ კერძო საწარმოდ სახელწოდებით - „მოლდავეთი“, სადაც 98 პროცენტი ეკუთვნის პლახატნიუკს, დარჩენილი 2 პროცენტი კი მოლდავეთის მოქალაქეებს. როდესაც ამბობენ საჭიროა ბრძოლა ოლიგარქების წინააღმდეგ უნდა შევასწოროთ. ოლიგარქების კი არა - ოლიგარქის წინააღმდეგ“, - აცხადებს რ. უსატი.
როგორც ბელცის მერი აღნიშნავს, პირველად მოლდავეთის ისტორიაში სხვადასხვა პოზიციების მქონე პარტიები გაერთიანდნენ მმართველი რეჟიმის წინააღმდეგ და დღეისათვის იგი ხელისუფლებასთან გადამწყვეტი ბრძოლისთვის ემზადება. „ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის რაც უნდა მოლდაველ ხალხს. ამიტომ როდესაც ხელისუფლება დააპირებს თავისი პრეზიდენტის არჩევას, ჩვენ მათ გადამწყვეტ ბრძოლას გავუმართავთ. გინდაც ეს იყოს ჩემი უკანასკნელი ბრძოლა. მაგრამ მე როგორც ამ ქვეყნის ერთი რიგითი მოქალაქე ვიტყვი, რომ შევეცადე ჩემი წვლილი შემეტანა ამ ხელისუფლების დამარცხებაში“, - დასძინა „ჩვენი პარტიის“ თავმჯდომარემ.
უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დღეისათვის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების გვერდით იმყოფება ახლადჩამოყალიბებული, პროდასავლური ორიენტაციის მქონე პარტიის „მოქმედება და სოლიდარობა“ ლიდერი, მოლდავეთის ყოფილი განათლების მინისტრი მაია სანდუ. როგორც იგი აცხადებს, ნათლად სჩანს, რომ ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა ხალხის ინტერესების დაცვა და ისინი შეეცდებიან მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკური კლასის შეცვლაში. „დღეისათვის სახელმწიფო სტრუქტურები მიტაცებულია „დემოკრატიული პარტიის“ და მისი ერთ-ერთი ლიდერის ვლადიმირ პლახატნიუკის მიერ. ჩვენ არ ვიზიარებთ პრორუსული პარტიების იდეებს, არამედ ჩვენ ვიბრძვით კორუფციის და კორუმპირებული ჩინოვნიკების წინააღმდეგ. ჩვენს პარტიას მტკიცედ სწამს ევროპული ღირებულებების და ორიენტირებულია მხოლოდ დასავლეთისკენ. აქედან გამომდინარე თუკი ჩვენ მოვახერხებთ ხელისუფლებაში მოსვლას, ვიხელმძღვანელებთ ადამიანის უფლებების და სხვა დემოკრატიული ფასეულობების პრინციპების სრული დაცვით“, - ამბობს მაია სანდუ.
მისივე თქმით, იმის გაკეთებას, რასაც ისინი აპირებენ, სრულად შეესაბამება მოლდაველი ხალხის დღევანდელ ნებას. „ადრე ხალხმა არ იცოდა იმ ყველაფრის შესახებ, რაც დღეს გახდა ცნობილი. ამიტომ ხალხს უკვე აღარ სჯერავს ხელისუფლების, რომელიც თავს პროევროპულად ასაღებს და სინამდვილეში ეს ასე არ არის. როდესაც ერთი პარტია და ერთი ადამიანი ერთპიროვნულად მართავს ხელისუფლების ოფიციალურ სტრუქტურებს, ეს უკვე დემოკრატიისათვის ძალიან დიდ რისკს შეიცავს“, - აღნიშნა მან.
მიუხედავად ამისა, მაია სანდუ მიიჩნევს, რომ ქვეყნის ახალი მთავრობისათვის საჭიროა გარკვეული დროის მიცემა, რათა ნახონ როგორ მუშაობენ ისინი და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას რას გააკეთებენ სამომავლოდ.
აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ მოლდოვაში პრორუსული ძალები მეტად გავლენიან პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენენ და გასულ წლებში იგი „კომპარტიის“ სახით ხელისუფლების სათავეშიც კი იმყოფებოდა. ამ ფენომენის ახსნა პოლიტიკური ექსპერტის, ევროპის პოლიტიკური კვლევების ინსტიტუტის დირექტორის ვიორელ ჩიბოტარუს აზრით, შემდეგნაირად შეიძლება: „მოლდავეთის რესპუბლიკა მეტად რთული საზოგადოებაა იმ კუთხით, რომ ჩვენთან, სხვა „პოსტაბჭოთა“ რესპუბლიკებიდან განსხვავებით, შენარჩუნებულია ეგრეთწოდებული „პოსტსაბჭოთა სინდრომი“ ანუ „პოსტსაბჭოთა ნოსტალგია“. ეს ყველაფერი კი გამოვლინდა იმაში, რომ პრორუსულ ძალებს არჩევნებში მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა დაუჭირა მხარი და დღეისათვისაც ისინი საკმაოდ ანგარიშგასაწევ ძალას წარმოადგენენ“, - დასძინა ექსპერტმა.
თუმცა, მისივე თქმით, თუკი სხვა მხრიდან შევხედავთ მდგომარეობას, დავინახავთ, რომ მოლდავეთს არ გააჩნია სხვა ალტერნატივა გარდა იმისა, რომ იყოს ევროპის ერთიანი ოჯახის წევრი. უფრო მეტიც - მოლდავეთი ყოველთვის იყო ევროპული ქვეყანა. „ჩვენ დროებით ვიყავით ოკუპირებულები რუსეთის მიერ, რომელიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდა, მაგრამ ჩვენ, ჩვენი მენტალიტეტით, გაცილებით ახლოს ვდგევართ იტალიელებთან, ფრანგებთან, პორტუგალიელებთან, რომ აღარაფერი ვთქვათ რუმინელებზე, ვიდრე რუსებთან. სამწუხაროდ, მოლდოვის საზოგადოების სერიოზული ნაწილი დღემდე ჯერ კიდევ პრორუსული მენტალიტეტის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფება“, - ხაზი გაუსვა ვ. ჩიბოტარუმ.
და ბოლოს შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ მოლდავეთში დღეს არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, მაინც აშკარად შეიმჩნევა ის სულისკვეთება, რომ ქვეყანის ხელისუფლება მოსახლეობასთან ერთად (მიუხედავად სხვადასხვა სახის სირთულეებისა), აუცილებლად გააგრძელებს დემოკრატიულ პროცესებს რეფორმებთან ერთად და მოლდავეთი რამოდენიმე წლის შემდეგ, საქართველოსთან ერთად, ევროპის თანამეგობრობის სრულუფლებიანი წევრი გახდება.

ავთანდილ ოთინაშვილი

 

ბელორუსში საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან

გამოქვეყნებულია მსოფლიო
შაბათი, 10 ოქტომბერი 2015 15:24

ბელორუსში საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ბოლო სამზადისი მიმდინარეობს. ბელორუსის მოსახლეობამ ქვეყნის ახალი ლიდერი ხვალ უნდა აირჩიოს.

სიაში ოფიციალურად 4 დარეგისტრირებული კანდიდატია, მათ შორის, ბელარუსის მოქმედი ლიდერი.

წინასწარი გამოკითხვების თანახმად, ალექსანდრე ლუკაშენკოს ვერც ერთი კონკურენტი სერიოზულ წინააღმდეგობას ვერ გაუწევს და, სავარაუდოდ, ის პრეზიდენტის პოსტს კიდევ 5 წლის ვადით ჩაიბარებს.

ექსპერტების შეფასებით, უკრაინაში რუსეთის პოლიტიკის კრიტიკით ლუკაშენკო დასავლეთში საკუთარი იმიჯის გამოსწორებას ცდილობს. ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ დასავლეთმა, ხვალინდელი არჩევნები დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისად სცნოს.

ლევან კობიაშვილი- "საპრეზიდენტო არჩევნები წესდების დარღვევით ტარდება"

გამოქვეყნებულია სპორტი
ხუთშაბათი, 01 ოქტომბერი 2015 15:50

ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატმა ლევან კობიაშვილმა ჟურნალისტებთან წინასაარჩევნო კამპანია შეაჯამა და მათ შეკითხვებსაც უპასუხა.

ლევან კობიაშვილის თქმით, საპრეზიდენტო არჩევნები წესდების დარღვევით ტარდება, რადგან წესდების გათვალისწინებით, საპრეზიდენტო არჩევნებთან ერთად, აღმასკომის არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო, რომელიც არ ჩატარდა.

„ეს არ არის ვინმეს მოგონილი, წესდებაში წერია, რომ პრეზიდენტი და აღმასკომი ირჩევა ოთხი წლის ვადით მომდევნო რიგით ყრილობამდე. ეს რიგითი ყრილობა არის 3 ოქტომბერს. აღმასკომი ამ საკითხს თავს არიდებს და დღის წესრიგში არ აქვს. ფაქტიურად გამოდის, რომ 3 ოქტომბერს, ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი საკითხი, ეს არის პრეზიდენტის არჩევნები, მაგრამ ამავე წესდებაში წერია, რომ აღმასკომის წევრებს უფლებამოსილება უწყდებათ ყრილობის დაწყებამდე. რატომღაც ამას მნიშვნელობას არ ანიჭებენ. მივდივართ იქამდე, რომ ეს არის კონკრეტული პიროვნებების ინტერესები. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი და გაუგებარი. არჩევნები ფაქტიურად წესდების დარღვევით ტარდება, პირდაპირ გეუბნებით იმ ფაქტებს, რაც ირღვევა. თუნდაც იგივე ტრიბუნალის თემა - თუ ტრიბუნალი გამოიტანს გადაწყვეტილებას და ეს აღმასკომს ან ფედერაციას არ აკმაყოფილებს, თავისუფლად შეუძლიათ გააუქმონ, ან არ დაინტერესდნენ, რადგან მაინც აღმასკომი გადაწყვეტს“, - განაცხადა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატმა ლევან კობიაშვილმა.

მისი თქმით, პრეზიდენტობის შემთხვევაში, ის იქნება ტრიბუნალის დამოუკიდებლობის გარანტი.

 

ბიზნეს ნიუსი

პოპულარული

« აგვისტო 2020 »
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ჩვენ შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო
“ნიუსდეი”
შეიქმნა მედია-ჰოლდინგ
“სტარვიზია”-ს
ბაზაზე.
ქართულ ინტერნეტ სივრცეში... ვრცლად

კონტაქტი

შპს "ნიუს დეი საქართველო"

მის: ლეჩხუმის ქ. 43

ტელ: (+995 32) 257 91 11

ფოსტა: avtandil@yahoo.com

 

 

სოციალური