პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია იწყება

გამოქვეყნებულია განათლება
ორშაბათი, 01 აპრილი 2019 17:42

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 8-დან 19 აპრილის ჩათვლით აცხადებს პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაციას.

საბაზო და საშუალო განათლების მქონე საქართველოს მოქალაქეებს, შესაძლებლობა აქვთ საქართველოს ყველა რეგიონში სახელმწიფოს სრული დაფინანსებით დაეუფლონ სასურველ პროფესიებს: ტურიზმის, მშენებლობის, ინჟინერიის, სოფლის მეურნეობის, ტრანსპორტის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ფინანსების, ჟურნალისტიკის, დიზაინისა და ა.შ. მიმართულებებით.

სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის ტურიზმისა და ტრანსპორტის მიმართულებებით მსურველებს შეუძლიათ აირჩიონ დუალური, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით განხორციელებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები.

პროფესიული განათლების მიღებისთვის ასაკობრივი ზედა ზღვარი დაწესებული არ არის.

რეგისტრაციის გავლა პირადობის მოწმობით შესაძლებელია საქართველოს მასშტაბით არსებულ საგანმანათლებლო რესურსცენტრებსა და პროფესიულ სასწავლებლებში. აპლიკანტებს, ასევე, საშუალება ექნებათ ონლაინ რეგისტრაცია გაიარონ ვებ-გვერდზე: vet.emis.ge. რეგისტრაცია შესაძლებელია ერთი მიმართულების ქვეშ არსებულ რამდენიმე პროგრამაზე.

პროფესიული ტესტირების ჩატარების შესახებ ინფორმაციას აპლიკანტები მიიღებენ მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით.

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებს რეგისტრაციის გავლა ზემოაღნიშნული პროცედურის საფუძველზე შეეძლებათ, თუმცა მათ შესაძლებლობა ექნებათ ალტერნატიული პროფესიული ტესტირებით ისარგებლონ. დუალური პროგრამები ასევე ხელმისაწვდომია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის.

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ენობრივი ბარიერის გამო ვერ ახერხებდნენ პროფესიული განათლების მიღებას, ტესტირებას რუსულ, სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენებზე გაივლიან. ჩარიცხვის შემდეგ კი მათ ქართული ენის შესწავლის შესაძლებლობა ექნებათ.

 

 

პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო

გამოქვეყნებულია განათლება
ორშაბათი, 27 მარტი 2017 10:33

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 27 მარტიდან - 8 აპრილის ჩათვლით,  აცხადებს პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაციას.

ყველა დაინტერესებულ პირს აქვს  შესაძლებლობა,  სახელმწიფოს  სრული დაფინანსებით დაეუფლოს სასურველ პროფესიას  ტურიზმის,  მშენებლობის, სოფლის მეურნეობის, ტრანსპორტის, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სხვა მიმართულებებით.

რეგისტრაციის გავლა, პირადობის მოწმობით, შესაძლებელია საქართველოს მასშტაბით არსებულ  საგანმანათლებლო რესურსცენტრებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ  დაწესებულებებში.

წელს პირველად, აპლიკანტებს საშუალება აქვთ ასევე გამოიყენონ ელექტრონული (ონლაინ) რეგისტრაციის რეჟიმიც www.vet.emis.ge  ვებ გვერდის მეშვეობით.

შეგახსენებთ რომ რეგისტრაცია შესაძლებელია ერთი მიმართულების ქვეშ არსებულ ერთზე მეტ პროგრამაზე!

რეგისტრირებულ  აპლიკანტს, რეგისტრაციიდან რამდენიმე დღეში, გადაეცემა  საგამოცდო ბარათი, რომელზეც დატანილი იქნება ინფორმაცია ტესტირების ადგილისა და თარიღის შესახებ. ტესტირების შედეგების შემდეგ, აპლიკანტებს ექნებათ საშუალება გადახედონ რეგისტრაციისას მათ მიერ გაკეთებულ არჩევანს და ერთი მიმართულების ქვეშ, შეცვალონ სასურველი პროგრამების სია მიღებული ქულებისა და წინა წლების სტატისტიკური მონაცემების გათვალისწინებით.

ინფორმაცია პროფესიული ტესტირების შესახებ და ასევე ტესტების ნიმუშები განთავსებულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე (www.naec.ge).

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირები რეგისტრაციას გადიან ზემოაღნიშნული პროცედურის საფუძველზე, თუმცა ისინი სარგებლობენ ალტერნატიული პროფესიული ტესტირებით, რაც  მულტიდისციპლინური გუნდის შეფასებასა და პროფესიის მოსინჯვას გულისხმობს.

ისევე როგორც წინა წელს, 2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზეც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ენობრივი ბარიერის გამო ვერ ახერხებდნენ პროფესიული განათლების მიღებას, შესაძლებლობა ექნებათ რუსულ, სომხურ  ან  აზერბაიჯანულ ენაზე გაიარონ ტესტირება. მათთვის ქართული ენის სათანადო დონეზე სწავლებისათვის, პროფესიულ პროგრამებში ინტეგრირდა ქართული ენის მოდული.

 

პროფესიული განათლების სფეროში 2016 წელს მიღწეული შედეგები

გამოქვეყნებულია განათლება
ორშაბათი, 26 დეკემბერი 2016 11:37

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველმა მოადგილემ ქეთევან ნატრიაშვილმა, პროფესიული განათლების სფეროში 2016 წელს მიღწეული შედეგები ევროკავშირის წარმომადგენლებთან ერთად, „დასაქმების, პროფესიული განათლებისა და გადამზადების საკოორდინაციო საბჭოს“ სხდომაზე შეაჯამა.

სხდომაზე განხილული იქნა 2016 წელს დაგეგმილი ტექნიკური დახმარების პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები და პოლიტიკის მატრიცით განსაზღვრული განსახორციელებელი აქტივობები. ასევე, განმახორციელებლების მიერ წარმოდგენილი იქნა იმ პროექტების შედეგები, რომლებიც ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება.

საბჭო საქართველოს მთავრობასა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ფინანსური შეთანხმების დოკუმენტის „დასაქმება და პროფესიული განათლება” ფარგლებში შეიქმნა, რომელსაც, ევროკავშირის მხარდაჭერით, ერთობლივად ახორციელებენ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროები.

საბჭოს მიზანია. საქართველოს მთავრობასა და ევროკავშირს შორის „დასაქმების და პროფესიული განათლებისა და გადამზადების” შეთანხმების პირობათა შესაბამისად, სექტორული პოლიტიკის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი და კოორდინაცია.

საერთაშორისო პროფესიული განათლების სპეციალისტების დაჯილდოება

გამოქვეყნებულია განათლება
ორშაბათი, 17 ოქტომბერი 2016 14:08

სასტუმრო ბილტმორში საერთაშორისო ლიდერობის პროგრამის მონაწილეების დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა. პროფესიული განათლების სპეციალისტები საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან, მივლენილი იქნენ გერმანიაში, მაგდებურგის უნივერსიტეტში პროფესიული განათლების შესწავლის მიზნით. პროგრამის ფარგლებში მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ, შეესწავლათ გერმანული დუალური პროფესიული განათლების პოლიტიკა, სწავლების მეთოდები და პროფესიულ განათლებაში კურიკულუმის შექმნისა და მედიის გამოყენების სტრატეგიები. გერმანია დუალური პროფესიული განათლების იმპორტიორი ქვეყანაა და ის მრავალი ევროპული და მსოფლიოს სხვა ქვეყნების ინტერესის სფეროა პროფესიული განათლების პოლიტიკის თვალსაზრისით. ეკონომიკის მზარდი მაჩვენებელი და ახალგაზრდების უმუშევრობის დაბალი მაჩვენებელი სწორედ წარმატებული პროფესიული განათლების პოლიტიკის შედეგია. პირველი ქვეყანაა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის, რომელმაც დუალური პროფესიული განათლების დანერგვა წელს დაიწყო. ამგვარად ის ერთგვარი ინტერესის ობიექტია მეზობელი ქვეყნებისათვის, რათა დანერგვისას მიღებული გამოცდილება მეზობელ ქვეყნებს გაუზიაროს. საერთაშორისო ორგანიზაცია GIZ. რომლის დაფინანსებითა და მხარდაჭერით საერთაშორისო პროფესიული განათლების პროგრამა განხორციელდა, მხარს უჭერს სამ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის გაძლიერებას და ასევე კერძო სექტორის ჩართულობას პროფესიული განათლების პოლიტიკაში.

საქართველოდან პროგრამაში შვიდი მონაწილე იყო ჩართული, რომლებმაც მაგდებურგის უნივერსიტეტის პროფესორებთან თანამშრომლობით შეიმუშავეს ტრანსფერული პროექტები საქართველოში პროფესიული განათლების განვითარებისათვის. პროექტებს შორისაა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა პროფესიული მასწავლებლებისა და სასწავლებლების დირექტორების პროფესიული განვითარება, შეფასების მეთოდები დუალურ განათლებაში, ტურიზმისა და მეღვინეობის მიმართულებით დუალური პროფესიული განათლების დანერგვა და სხვა.

პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია იწყება

გამოქვეყნებულია განათლება
პარასკევი, 30 სექტემბერი 2016 11:33

3 ოქტომბრიდან 16 ოქტომბრის ჩათვლით იწყება სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია 150-ზე მეტ პროფესიულ პროგრამაზე. მათ შორისაა 50-მდე ახალი მოდულური პროგრამა, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, დამსაქმებლების ჩართულობით იქნა შემუშავებული. ასევე, წელს პირველად, დაიწყება სამი პროფესიული პროგრამის (მეცხოველეობის, მეხილეობისა და მეღვინეობის მიმართულებით) განხორციელება  სამუშაოზე დაფუძნებული (დუალური) სწავლების ფორმით. დამსაქმებლები პირველად ჩაერთვებიან მომავალი სტუდენტების შერჩევის და სწავლების პროცესში. დუალურ პროგრამებს პარტნიორ დამსაქმებლებთან ერთად განახორციელებენ ახალციხის, კაჭრეთის, სენაკისა და წინამძღვრიანთკარის კოლეჯები. პროფესიული ტესტირების შედეგების მიხედვით, სახელმწიფო სრულად აფინანსებს პროფესიულ განათლებას სახელმწიფოს მიერ ან მონაწილეობით დაფუძნებულ სასწავლებლებში.

სახელმწიფო აგრძელებს ზრუნვას მოწყვლად ჯგუფებზეც, გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი დევნილი პროფესიული სტუდენტების მხარდაჭერა ტრანსპორტირების ან საცხოვრებელი ფართის ქირის ხარჯების ანაზღაურების ფორმით; განახლებულია ტექნიკურ-მატერიალური ბაზები და ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროების შესაბამისად. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ პროფესიული განათლება ხელმისაწვდომი გახდა არაქართულენოვანი მოსახლეობისათვის: მათ შეუძლიათ სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენაზე გაიარონ პროფესიული ტესტირება, შემდეგ კი სახელმწიფო დაფინანსებით დაეუფლონ ქართულ ენას და გააგრძელონ პროფესიული განათლების მიღება ქართულ ენაზე.

რეგისტრაცია შესაძლებელია პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რესურსცენტრებში და საინფორმაციო ცენტრებში, მხოლოდ პირადობის მოწმობით. აპლიკანტი არჩევანს აკეთებს შეუზღუდავად, პრიორიტეტების მიხედვით;

რეგისტრაცია შეუძლია ყველა მსურველს მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის და/ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირსაც, რომლისთვისაც მოქმედებს ალტერნატიული ჩარიცხვის პროცედურები. სახელმწიფო დაფინანსება შეუძლია მიიღოს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქემ და ჰუმანიტარული ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირმა, რომელიც გადალახავს პროფესიული ტესტირებისთვის დადგენილ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს.

პროფესიული განათლების რეფორმის ხელშეწყობა

გამოქვეყნებულია განათლება
პარასკევი, 26 აგვისტო 2016 13:22

პროფესიული განათლების დარგის განვითარების მიზნით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელსაც ხელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველმა მოადგილემ ქეთევან ნატრიაშვილმა და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტმა ნინო ჩიქოვანმა მოაწერეს.

მემორანდუმის თანახმად, მხარეები ერთობლივად იმუშავებენ შემდეგ მიმართულებებზე:

  •  პროფესიულ განათლებაში კერძო სექტორის ჩართულობის გაძლიერება;
  • პროფესიული განათლების სისტემაში დუალური პროფესიული განათლების მსგავსი, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა და ადამიანური რესურსის მომზადება.
  • მეწარმეობა, ინოვაცია და სტარტაფების (start-ups) განხორციელების ხელშეწყობა;
  • პროფესიული ორიენტაცია და კარიერის დაგეგმვის სერვისის გაუმჯობესება;
  • არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების უზრუნველყოფა;
  • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პროფესიული განათლების შესახებ;

,,პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია (2013-2020 წლები)“, რომელის განხორციელების სამოქმედო გეგმა პროფესიული განათლების სისტემის საუკეთესო საერთაშორისო სისტემის შესაბამისად მოდერნიზებას ისახავს მიზნად, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2013 წლის 26 დეკემბრის N300 ბრძანებით დამტკიცდა . შესაბამისად, მხარეებს შორის მემორანდუმი სწორედ პროფესიული განათლების რეფორმის ფარგლებში გაფორმდა.

 

პროფესიული განათლების რეფორმის ახალ ეტაპი

გამოქვეყნებულია განათლება
სამშაბათი, 10 მაისი 2016 10:08

კერძო სექტორი მხარს უჭერს პროფესიული განათლების რეფორმის ახალ ეტაპს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივამ, პროფესიულ განათლებაში სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების, მათ შორის დუალური განათლების დანერგვის შესახებ, კერძო სექტორის დიდი ინტერესი გამოიწვია.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში აქტიურად მიმდინარეობს შეხვედრები სხვადასხვა კომპანიების წარმომადგენლებთან. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი შეხვედრა გაიმართა კომპანია თეგეტა-მოტორსის გენერალური დირექტორის მოადგილესთან, გიორგი მშვილდაძესთან.

თეგეტა მოტორსი მზადყოფნას გამოთქვამს, მიმდინარე წელსვე ჩაერთოს დუალური პროგრამების მომზადება-განხორციელების პროცესში (საავტომობილო ტრანსპორტის მიმართულებით). შეხვედრაზე ასევე დაიგეგმა მომდევნო წლების ძირითადი სამოქმედო ნაბიჯები, რაც ხელს შეუწყობს მაღალი ხარისხის პროფესიული განათლების მიწოდებას, შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, მოსახლეობის დასაქმებისა და თვითდასაქმების შესაძლებლობების ზრდას.

 

პროფესიული განათლების ახალი პერსპექტივები

გამოქვეყნებულია განათლება
ორშაბათი, 25 აპრილი 2016 13:42

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ორგანიზებით და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით კონფერენცია გაიმართა. კონფერენცია „პროფესიული განათლების ახალი პერსპექტივები ტურიზმის მიმართულებით“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ გახსნა. სტუმრებს სიტყვით მიმართა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ), სამხრეთ კავკასიაში კერძო სექტორის განვითარების პროგრამის დირექტორმა მარიტა რიდელმა.

კონფერენციის ფარგლებში განიხილეს ტურიზმის მიმართულებით პროფესიული განათლების ახალი შესაძლებლობები ქვეყნის სოციო–ეკონომიკური განვითარების კონტექსტში. ისაუბრეს პროფესიულ განათლებაში მიმდინარე რეფორმასა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის მნიშვნელობაზე, ასევე, დუალური პროფესიული განათლების როლზე ტურიზმის მიმართულებით. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო პრაქტიკული სწავლების თავისებურებებს და საქართველოში სასტუმრო მომსახურების სფეროსათვის მნიშვნელოვან პროფესიებში კვალიფიკაციის მიღების შესაძლებლობას.

კონფერენციას ესწრებოდნენ საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები, პროფესიულ განათლებაში ჩართული დონორი ორგანიზაციები, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები.

დუალური პროფესიული განათლება

გამოქვეყნებულია განათლება
პარასკევი, 22 აპრილი 2016 11:03

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას (GIZ) შორის ბოლო წლების განმავლობაში  მჭიდრო თანამშრომლობა ჩამოყალიბდა პროფესიული განათლების სფეროში. აღნიშნული ორგანიზაცია პროფესიული განათლების რეფორმის ერთ-ერთი მხარდამჭერია და ხელს უწყობს საქართველოს პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის განხორციელებას. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროექტის „კერძო სექტორის განვითარება სამხრეთ კავკასიაში” ფარგლებში წარმატებით განხორციელდა მრავალი ინიციატივა.

ამ ეტაპზე, წარმატებით მიმდინარეობს გერმანული დუალური პროფესიული განათლების მოდელის დანერგვა მეღვინეობის  მიმართულებით, რაც პროფესიულ განათლებაში კერძო სექტორის ჩართულობით, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან დაახლოებით, ქვეყნის ისტორიულ/ტრადიციული ტექნოლოგიების სიღრმისეული შესწავლით, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით, ინოვაციური მიდგომების დანერგვით და თანამედროვე ტექნოლოგიების გაცნობით არის შესაძლებელი.

მეღვინეობის მიმართულებით დუალური პროფესიული განათლების  დანერგვის და პროფესიული განათლების ინტერნაციონალიზაციის მხარდასაჭერად, საქართველოს ეწვია ბავარიის სახელმწიფო კვლევის ცენტრის  მეღვინეობის დეპარტამენტის უფროსი ჯორჯ ბათზი და 25 გერმანელი სტუდენტი. ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველმა მოადგილემ, ქ-მა ქეთევან ნატრიაშვილმა გერმანელ სტუდენტებს გააცნო საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის როლი განათალებაში, მიმოიხილა პროფესიული განათლების რეფორმა და ისაუბრა საქართველოში გერმანული მოდელის - დუალური განათლების დანერგვის მნიშვნელობაზე.

შეხვედრის ფარგლებში გერმანელმა სტუდენტებმა დაათვალიერეს „შატო მუხრანის“ სასახლე, გაეცნენ საქართველოში მეღვინეობის უძველეს ტრადიციების, შეხვდნენ კახეთის რეგიონის მეღვინეობის პროფესიულ სტუდენტებს. გერმანელმა ექსპერტებმა და პროფესიულმა სტუდენტებმა დამსწრე საზოგადოებას გაუზიარეს გერმანული გამოცდილება მღვინეობა-მევენახეობის დუალური პროფესიული განათლებისა და შემდგომი დასაქმების საკითხების შესახებ.

 

 

“საჯარო-კერძო პარტნიორობა პროფესიულ განათლებაში“

გამოქვეყნებულია განათლება
პარასკევი, 08 აპრილი 2016 17:11

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ორგანიზებითა და ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი (MCA) - საქართველოს მხარდაჭერით, პროფესიული განათლების რეფორმის ახალი ინიციატივის “საჯარო-კერძო პარტნიორობა პროფესიულ განათლებაში“ პრეზენტაცია გაიმართა.

ქვეყნის განვითარების ახალ ეტაპზე გადასვლის კონტექსტში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ, დამსწრე საზოგადოებას პროფესიული განათლების თანამედროვე შესაძლებლობები, სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის პარტნიორობის ალტერნატიული მოდელები და მეწარმეობის განვითარების ახალი შესაძლებლობები გააცნო.

აღნიშნული ინიციატივის თანახმად, პროფესიულ განათლებაში გატარდება რეფორმა, რომლის შედეგად შესაძლებელი იქნება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების (WORK-BASED LEARNING) მიდგომის დანერგვა, დამსაქმებლის ჩართულობით საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვა, საწარმოო პრაქტიკის კომპონენტის გაძლიერება, შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიების გამოვლენა და პროფესიულ კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა.

შეხვედრას ესწრებოდნენ საჯარო და  კერძო სექტორის წარმომადგენლები,  პროფესიულ განათლებაში ჩართული დაინტერესებული მხარეები, დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტები.

გვერდი 1/ 2-დან

ბიზნეს ნიუსი

პოპულარული

« მაისი 2021 »
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ჩვენ შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო
“ნიუსდეი”
შეიქმნა მედია-ჰოლდინგ
“სტარვიზია”-ს
ბაზაზე.
ქართულ ინტერნეტ სივრცეში... ვრცლად

კონტაქტი

შპს "ნიუს დეი საქართველო"

მის: ლეჩხუმის ქ. 43

ტელ: (+995 32) 257 91 11

ფოსტა: avtandil@yahoo.com

 

 

სოციალური