პროკურატურა ე.წ. კაბელების საქმის მტკიცებულებების ნაწილს ასაჯაროებს

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
ხუთშაბათი, 19 მაისი 2016 17:30

საქართველოს პროკურატურა სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც ე.წ. კაბელების საქმის მტკიცებულებების ნაწილია გასაჯაროებული. უწყებაში განმარტავენ, რომ დოკუმენტაციის გავრცელება მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესით არის განპირობებული.

განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ:"საზოგადოების სრულად ინფორმირების მიზნით, ე.წ. კაბელების საქმეზე სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის შემდგომ, მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით, პროკურატურა მიზანშეწონილად მიიჩნევს გაასაჯაროვოს საქმის მტკიცებულებების ნაწილი, რათა პასუხი გაეცეს საქმეში მონაწილე ადვოკატების და საქმის პოლიტიზირებით დაინტერესებული პირების უსაფუძვლო და დაუსაბუთებელ განცხადებებს, რომელთა მიზანია საზოგადოების განზრახ შეცდომაში შეყვანა, ასევე საქმეზე განხორციელებული მართლმსაჯულების პროცესის და პროკურატურის დისკრედიტაცია.

საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, კიდევ ერთხელ განვმარტავთ პასუხს ყველა იმ შეკითხვაზე  რომელიც საინტერესოა საზოგადოებისთვის. 

კითხვაზე, ბრალდებულები იყვნენ თუ არა დანაშაულის სუბიექტები?
ყველა დოკუმენტი, რომელიც საფუძვლად დაედო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფას და ხელშეკრულების გაფორმებას, შედგენილი და ხელმოწერილია მსჯავრდებულების მიერ. სწორედ მსჯავრდებულების მოქმედებები, რომელთაც სრულყოფილად აღწერს საქმეში არსებული დოკუმენტები, გახდა სახელმწიფოსთვის წამგებიანი ხელშეკრულების გაფორმების საფუძველი. კერძოდ, სწორედ აწ უკვე მსჯავრდებულების განზრახი დანაშაულებრივი ქმდებების გამო სამინისტრომ 6 720 877 ლარი გადაიხადა ქონებაში, რომლის ღირებულება არ აღემატება 2 618 005 ლარს.
2013 წლის 30 ივლისს, J-6  დეპარტამენტის უფროსმა ნუგზარ კაიშაურმა წერილობით მიმართა თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს - ზაზა ბროლაძეს და აცნობა, რომ დღის წესრიგში დადგა კოჯორი-ახალციხე-ბათუმის მიმართულებით ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის მიყვანა, აპარატურის შეძენა და მონტაჟი. აღნიშნული წერილი რეაგირებისთვის ბროლაძის რეზოლუციით გადაეცა სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსს - გიზო ღლონტს და მინისტრის მოადგილის - ზაზა ბროლაძის მიერ დაევალა, რომ ჩაეტარებინა წინამოსამზადებელი სამუშაოები. პირველ რიგში გამოერკვია შეძლებდა თუ არა სამინისტრო შიდა რესურსით სამუშაოების ჩატარებას და მხოლოდ უარყოფით შემთხვევაში დაეწყო ბაზარზე სათანადო მიმწოდებლის მოძიება, სახელმწიფო შესყიდვის ეფექტიანად და ეკონომიურად განხორციელების მიზნით. თავდაცვის სამინისტროდან ამოღებული მასალებით ირკვევა, რომ სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტს არ მოუძიებია ინფორმაცია იმის შესახებ, შეძლებდა თუ არა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალის აგების სამუშაოების განხორციელებას სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სსიპ ,,დელტა“, შესაბამისად ფაქტია, რომ დეპარტამენტის უფროსმა გიზო ღლონტმა სათანადო რეაგირების გარეშე დატოვა თავდაცვის მინისტრის მოადგილის - ზაზა ბროლაძის მითითება. აქვე აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ სსიპ ,,დელტას“ რესურსები და 2013 წლის პროექტები დეტალურად არის შესწავლილი მოცემულ საქმეზე გამოძიების მიმდინარეობის პროცესში და საექსპერტო კვლევის შედეგად დადგენილია, რომ თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ ,,დელტა“, მის ბალანსზე არსებული მრავალრიცხოვანი, ფართო შესაძლებლობების ტექნიკის და ათასობით თანამშრომლის გამოყენებით შეძლებდა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალის ასაგებად საჭირო მიწის სამუშაოების ჩატარებას, რაც ფაქტობრივად მთლიანი ჩასატარებელი სამუშაოების 90% შეადგენს. შესაბამისად, სამინისტროს მიერ შესასყიდი დარჩებოდა მხოლოდ კაბელის კანალიზაციაში განთავსების მომსახურება და ცხადია ამ გზით დაიზოგებოდა სახელმწიფოს კუთვნილი მილიონობით ლარი (იხ. 2015 წლის 26 მარტის ექსპერტიზის დასკვნა დანართი №1 და 2015 წლის 8 დეკემბრის დასკვნა დანართი №2). 
2013 წლის 19 აგვისტოს, J-6  დეპარტამენტის უფროსმა ნუგზარ კაიშაურმა წერილობით მიმართა სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსს - გიზო ღლონტს და მოითხოვა ხელშეკრულების გაფორმება თბილისი - ბათუმის მიმართულებით ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის მიყვანაზე, აპარატურის შეძენასა და მონტაჟზე. ნუგზარ კაიშაურის მოთხოვნას თან ახლდა მაგისტრალური ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის ჩადების ტექნიკური პირობები, რომელშიც აღწერილი იყო სამინისტროს მიერ შესაძენი მაგისტრალის აგების წესი. მაგალითად, ტექნიკური პირობების მიხედვით: მაგისტრალი აგებული უნდა ყოფილიყო ბრონირებული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელით, რომელიც უნდა მოთავსებული პოლიეთილენის შლანგში და ა.შ. (იხ. 2013 წლის 19 აგვისტოს წერილი დანართი №3) სწორედ ამ წერილის საფუძველზე დაიწყო შესაბამისი პროცედურების განხორციელება სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტმა. კერძოდ, 2013 წლის 27 აგვისტოს გიზო ღლონტმა, გიორგი ლობჟანიძემ და არჩილ ალავიძემ კომპანიებს გაუგზავნეს წერილი შემდეგი შინაარსით: ,,გიგზავნით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ ქვედანაყოფებში ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელების მიყვანის, ქსელური აპარატურის შეძენის და მონტაჟის მოთხოვნას, გთხოვთ არაუგვიანეს 2013 წლის 5 სექტემბრის 15:00 საათისა წარმოადგინოთ, დახურული პაკეტით, თქვენი პროექტი და დაწვრილებითი ხარჯთაღრიცხვა წერილის დანართში მოცემული მაგისტრალური ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის ჩადების ტექნიკური პირობების (მაგისტრალის აღწერილობა) და დასამონტაჟებელი ქსელური აპარატურის ჩამონათვალის მიხედვით“ (იხ. 2013 წლის 27 აგვისტოს წერილი დანართი №4). აქედან გამომდინარე ფაქტია, რომ კომპანიებს სამინისტროში უნდა წარედგინათ წინადადება სრული მაგისტრალის მიწოდების ფასზე. ამის შემდეგ მსჯავრდებულებმა ჩაატარეს სახელმწიფო შესყიდვის სხდომა, ისე, რომ კომპანიების წარმომადგენლებს დაუმალეს და არ გააცნეს ერთმანეთის წინადადებები, გარდა ამისა, კონვერტები წინასწარ გახსნეს იმისათვის, რომ წინასწარ ენახათ კომპანიების მიერ წარდგენილი ფასები. 2013 წლის 8 ოქტომბერს, მას შემდეგ რაც დასრულდა არაკონკურენტუნარიანი გარემოს პირობებში ჩატარებული სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურები, ბრალდებულებმა: არჩილ ალავიძემ, გიორგი ლობჟანიძემ და გიზო ღლონტმა შეადგინეს მოხსენებითი ბარათი მინისტრის მოადგილის - ზაზა ბროლაძის სახელზე, რომელშიც  ფაქტები შეგნებულად დამახინჯებულად აღწერეს. (იხ. 2013 წლის 08 ოქტომბრის მოხსენებითი ბარათი დანართი №5)მინისტრის მოადგილეს ინფორმაცია მიაწოდეს ისე, თითქოსდა ყველა კომპანიამ  გააკეთა შეთავაზება ერთი და იგივე ქონებაზე, რომელთა შორის ყველაზე დაბალფასიანი იყო სს ,,სილქნეტის“ წინადადება, მაშინ როდესაც სინამდვილეში სამი კომპანიის შეთავაზება ითვალისწინებდა მაგისტრალის მიწოდებას, სს ,,სილქნეტმა“ კი მხოლოდ მაგისტრალში არსებულ კაბელში წვერები შესთავაზა სამინისტროს, რაც ცალსახად მიუთითებს, რომ ყველა კომპანიას ერთი და იგივე ქონებაზე შეთავაზება არ გაუკეთებია. სწორედ ამ მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ხელშეკრულების გაფორმების და თანხის გამოყოფის შესახებ. შესაბამისად ფაქტია, რომ მსჯავრდებულების ქმედებები, მათი გადაწყვეტილებები გახდა თანხის გაფლანგვის საფუძველი. 

რა დანიშნულებით გამოიყო თანხა მთავრობის განკარგულებით და რაზე გაიხარჯა სინამდვილეში?
2013 წლის 26 დეკემბერს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, ალექსი ბატიაშვილმა წერილობით მიმართა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და მოითხოვა თავდაცვის სამინისტროსთვის ოპტიკის ხაზის (იგივე საკაბელო მაგისტრალი - უძრავი ქონება) შეძენის მიზნით მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა. წერილობითი მიმართვის საფუძველზე ფინანსთა სამინისტროს მიერ მოხდა საკითხის მთავრობის სხდომაზე განსახილველად წარდგენა. სხდომას ესწრებოდნენ თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და მისი მოადგილე ალექსი ბატიაშვილი. სხდომის შედეგად მიღებული იქნა განკარგულება, რომელსაც ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი ი. ღარიბაშვილი, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თავდაცვის სამინისტროსთვის ოპტიკური ხაზისა და მის შესაერთებლად საჭირო აპარატურის შესაძენად 5 000 000 ლარის გამოყოფის თაობაზე. (იხ. 2013 წლის 26 დეკემბერის №2176 განკარგულება, დანართი №6)საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №:57 დადგენილების თანახმად, ,,კავშირგაბმულობის ხაზი (ოპტიკის ხაზი) არის ხაზობრივი ნაგებობის სახეობა, ხოლო ,,საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ხაზობრივი ნაგებობა არის უძრავი ქონება. შესაბამისად, მთავრობამ თანხა გამოყო უძრავი ქონების შესაძენად, სამინისტრომ კი, შეისყიდა უძრავ ქონებაში (მაგისტრალი) განთავსებული მოძრავი ქონების (72 წვერიანი კაბელი) მცირე ნაწილი (24 წვერი). (იხ. 2013 წლის 26 დეკემბრის ხელშეკრულება დანართი №7). ამავდროულად მართალია, თანხის გამოყოფა მოხდა მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან, თუმცა ვინაიდან სახელმწიფო შესყიდვის განმახორციელებელი იყო თავდაცვის სამინისტრო, სრული პასუხისმგებლობა აღნიშნული შესყიდვის კანონიერებაზე და შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხების ხარჯვაზე ეკისრება სამინისტროს.

რა იყო დანაშაულის მიზანი და მოტივი?
ზოგადად, დანაშაულის მიზანი არის ის, რისი მიღწევაც სურს დამნაშავეს, ხოლო მოტივი არის ის, რის გამოც სურს დამნაშავეს ამ მიზნის მიღწევა.
როდესაც ვსაუბრობთ დანაშაულის სუბიექტურ ნიშანზე - მიზანზე,  უნდა აღინიშნოს, რომ მცდარია დაცვის მხარის მითითება იმის თაობაზე, რომ დამნაშავეს აუცილებლად უნდა ამოძრავებდეს სხვისი ქონების მისაკუთრების მიზანი, აღნიშნული წარმოადგენს სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლით გათვალისწინებული მეორე დამოუკიდებელი დანაშაულის - მითვისების შემადგენელ ელემენტს, რაც შეეხება გაფლანგვას, ამ დანაშაულის სუბიექტი მოქმედებს ანგარებითი მიზნით, რაც ნიშნავს მართლსაწინააღმდეგო ქმედებით არა მხოლოდ საკუთარი ქონების უკანონოდ გაზრდას, არამედ სხვისი ქონების უკანონოდ გაზრდასაც. მოცემულ შემთხვევაში, ჩვენს მიერ დაწვრილებით აღწერილი ფაქტები პირდაპირ ადასტურებს, რომ სახელმწიფო შესყიდვის პროცესში ბრალდებულების მხრიდან კანონიერი საფუძვლის გარეშე ენიჭებოდა უპირატესობა ერთ კომპანიას და შესაბამისად, ბრალდებულების მიერ კანონის ყველა უხეში დარღვევა მიმართული იყო სწორედ ამ კომპანიის მიერ მატერიალური სარგებლის მიღებისკენ. ყოველივე აღნიშნული კი, დანაშაულის ამ სუბიექტური ნიშნის არსებობის დადასტურებაა. 
გარდა ამისა, თავდაცვის სამინისტროს როგორც j 6-ის, ასევე შესყიდვების დეპარტამენტის თანამშრომლებს  ჯერ კიდევ შესყიდვის ოფიციალურად გამოცხადებამდე (2013 წლის 27 აგვისტო) ოთხი თვით ადრე სისტემატიური სატელეფონო კავშირები ჰქონდათ სს „სილქნეტის“ წარმომადგენლებთან, რაც მიუთითებს მათ ნაცნობობას და შესაბამისად ფაქტი, რომ საბოლოოდ აღნიშნული კომპანიის სასარგებლოდ გაიფლანგა სახელმწიფოს კუთვნილი ქონება, სწორედ ამ ურთიერთობების შედეგია. ფაქტია, რომ აღნიშნული ურთიერთობები გახდა ბრალდებულების მამოძრავებელი ძალა (მოტივი) საიმისოდ, რომ „სილქნეტს“ მიეღო სარგებელი და მისთვისვე უპირატესობის მინიჭების მიზნით, გაფლანგულიყო სახელმწიფოს კუთვნილი  - 4 102 872 ლარი.
რაც შეეხება ადვოკატების განცხადებას, რომ სახეზე არ არის დანაშაული, რადგან ამ პირებს მატერიალური სარგებელი არ მიუღიათ, განვმარტავთ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ბრალდებულები დანაშაულის ჩადენის შედეგად მიიღებდნენ რაიმე სახის მატერიალურ სარგებელს, მათი ქმედება შეფასდებოდა არა როგორც გაფლანგვა, არამედ როგორც უფრო მძიმე დანაშაული - ქრთამის აღება (სსკ-ის 338-ე მუხლი). 
დამნაშავე პირები იყვნენ სახელმწიფოს მიერ დაქირავებული საჯარო მოხელეები, რომლებიც მათზე დაკისრებული მოვალეობების განხორციელებისთვის ხელფასს იღებდნენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, შესაბამისად,  მათ კეთილსინდისიერად უნდა შეესრულებინათ ვალდებულება და განეხორციელებინათ შესყიდვა. მათ მიერ განზრახ, კანონის უხეში დარღვევით ჩატარებულ შესყიდვას შედეგად მოჰყვა 4 102 872 ლარის გაფლანგვა.

რომელი ნორმატიული აქტი განსაზღვრავს სახელმწიფო საიდუმლო შესყიდვის ჩატარების წესს?
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული ,,სახელმწიფო შესყიდვის დეპარტამენტის შესახებ“ დებულების შესაბამისად, მსჯავრდებულებს ჰქონდათ ვალდებულება, შესასყიდი ობიექტის ბაზარი გამოეკვლიათ იმ მიზნით, რომ ქონება შეესყიდათ სახელმწიფოსთვის ყველაზე მომგებიანი პირობით. შესაბამისად, სიცრუეა ადვოკატების განცხადება, რომ თითქოს სახელმწიფო საიდუმლო შესყიდვის პროცესს კანონი არ არეგულირებს და ბრალდებულებს შეეძლოთ სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგოდ, თავისი ნება-სურვილის მიხედვით გაეფორმებინათ ხელშეკრულება ნებისმიერ მათთვის მისაღებ პირთან (იხ. ,,თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების დეპარტამენტის დებულება დანართი №8).
სასამართლო პროცესზე სახელმწიფო ბრალდებამ დაკითხა 70-მდე მოწმე, გამოიკვლია 23 ტომი დოკუმენტალური მტკიცებულებები, 5 ექსპერტიზის დასკვნა და ერთი სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა. (იხ. 2015 წლის 25 ნოემბრის ექსპერტიზის დასკვნა დანართი №9 და სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა №10) გამოკვლეული მტკიცებულებების ერთობლიობამ უპირობოდ შექმნა გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის საფუძველი.
სასამართლო პროცესზე გამოკვლეულია კომპლექსური ექსპერტიზის დასკვნა (ფინანსური, კომპიუტერული, სასაქონლო ექსპერტიზები), რომლითაც დასტურდება ბრალდებულების დანაშაული. კერძოდ, სასაქონლო ექსპერტიზის დასაბუთებული დასკვნით: ,,6 720 877 ლარის გადახდის სანაცვლოდ თავდაცვის სამინისტროს მიერ მისაღები ქონების ღირებულება არის 2 618 005 ლარი“. ფინანსური ექსპერტიზის დასკვნით, თავდაცვის სამინისტროს საკუთარი რესურსით შეძლებდა საკაბელო მაგისტრალის წვერების მომსახურებას, რაც 21 წლის განმავლობაში დაუჯდებოდა 82 009 ლარი. კომპიუტერული ექსპერტიზის დასკვნით, თავდაცვის სამინისტრო შეძენილი ქონებით ვერ უზრუნველყოფს საჭირო მიზნების განხორციელებას. დასკვნის ამ ნაწილის დასაბუთება არის საიდუმლოების შემცველი, რის გამოც დეტალურად ვერ განვიხილავთ აღნიშნულ საკითხებს. ჩატარებული აუდიტის დასკვნის მიხედვით, ,,სამინისტროს საკუთარი რესურსებით გაცილებით უფრო მოკლე ვადაში და მნიშვნელოვნად იაფად შეეძლო იმ სამუშაოების დიდი ნაწილის ჩატარება, რაც საჭირო იყო საკუთარი მაგისტრალის ასაგებად“. 
დაცვის მხარემ სასამართლოში წარმოადგინა არაკვალიფიციური პირების მიერ გაცემული ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც იყო სრულიად დაუსაბუთებელი - ეწინააღმდეგებოდა თავდაცვის სამინისტროდან ამოღებული დოკუმენტების შინაარსს, არსებითი ხასიათის შეცდომები იყო დაშვებული თანხების გაანგარიშების პროცესში. კერძოდ,  არასწორად იყო დაანგარიშებული აპარატურის საბაზრო ღირებულება და რაც მთავარია ექსპერტს ზედმეტად ჰქონდა ჩათვლილი შენობა-ნაგებობის (უძრავი ქონება) ღირებულება, მაშინ როდესაც სამინისტროს ასეთი სახის ქონება არ მიუღია, ასევე სრული მაგისტრალის მომსახურების ღირებულება, მაშინ როდესაც სამინისტრომ ხელშეკრულებით მიიღო არა მაგისტრალის, არამედ მაგისტრალში არსებული წვერების მომსახურება. ასევე ექსპერტმა ზედმეტად დაიანგარიშა მომსახურე პერსონალის ხელფასი, მაშინ როდესაც ასეთი სახის პერსონალის არსებობა საერთოდ არ იყო საჭირო. აღნიშნული დარღვევები სასამართლო პროცესზე ექსპერტებმა აღიარეს კიდეც. გარდა ამისა, დასკვნის დასასაბუთებლად გამოყენებული იყო ლიტერატურა, რომელიც არ შეესაბამებოდა ექსპერტის მტკიცებას. შესაბამისად, მოსამართლეს კანონის შესაბამისად არ ჰქონდა უფლება გაეზიარებინა ასეთი სახის დოკუმენტი. 
სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის მესამე ნაწილი, დიდი ოდენობით - 10 000 ლარს ზევით თანხის გაფლანგვა სასჯელის სახით ითვალისწინებს მხოლოდ თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 11 წლამდე ვადით. მოსამართლემ ბრალდებულებს განუსაზღვრა სასჯელის მინიმალური ზომა, სხვა სახის სასჯელის გამოყენების შესაძლებლობა მოსამართლეს კანონით არ ჰქონდა.
დასკვნის სახით აღვნიშნავთ, რომ ქმედების სამართლებრივი შეფასება, პირის დამნაშავედ ცნობა და ადეკვატური სასჯელის განსაზღვრა მხოლოდ სასამართლოს კომპეტენციაა. სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კი შეიძლება გადაისინჯოს მხოლოდ ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს მიერ, კანონით დადგენილი წესით. ამდენად, მოვუწოდებთ ყველა დაინტერესებულ პირს პატივი სცეს სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას და მხარეთა უფლებას, გაასაჩივრონ იგი კანონით დადგენილი წესით ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოებში." 

 
 

ე.წ. კაბელების საქმეზე - პროკურატურა ვიდეო მასალას ავრცელებს

გამოქვეყნებულია სამართალი
ორშაბათი, 16 მაისი 2016 17:17

ე.წ. კაბელების საქმეზე საქმის პროკურორმა გააკეთა განმარტებები. როგორც ნინო აღლემაშვილი ამბობს, დაცვის მხარის მტკიცებულებები აბსურდული იყო. მისივე თქმით, საქმეში საკმარისი მტკიცებულებები არსებობდა, რომელიც დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვას ადასტურებდა.

ამ თემაზე, ცოტა ხნის წინ პროკურატურამ განცხადებაც გაავრცელა, რომელსაც ახლავს ვიდეო მასალა, სადაც დაფიქსირებულია მთავარი პროკურატურის პოზიცია ე.წ. კაბელების საქმეზე. საკითხი ეხება გამოძიების ვერსიას იმ ტენდერთან დაკავშირებით, რომელიც თავდაცვის სამინისტროში განხორციელდა. 

თავდაცვის სამინისტრო ხუთივე მაღალჩინოსანს 7 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლემ დღეს გამოაცხადა. ნუგზარ კაიშაურს, დავით წიფურიას, არჩილ ალავიძეს, გიორგი ლობჟანიძეს და გიზო ღლონტს გამოძიება 4 მილიონამდე სახელმწიფო თანხის გაფლანგვას ედავება.

პროკურატურის განცხადება "კაბელების საქმეზე"

გამოქვეყნებულია სამართალი
ორშაბათი, 16 მაისი 2016 14:16

საქართველოს მთავარი პროკურატურა ე.წ. კაბელების საქმეზე განცხადებას ავრცელებს, რომელსაც უცვლელად გთავაზობთ:

"თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და  4 102 872 ლარის გაფლანგვაში ბრალდებული  თავდაცვის სამინისტროს ხუთი მაღალჩინოსანი დამნაშავედ სცნო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის მეორე ნაწილის ,,ა“, ,,დ“ და მესამე ნაწილის ,,ბ“ პუნქტებით.
სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების გამოკვლევის შედეგად  უტყუარად დადასტურდა,  რომ 2013 წლის 27 აგვისტოს თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებმა - გიზო ღლონტმა, გიორგი ლობჟანიძემ, არჩილ ალავიძემ, დავით წიფურიამ და ნუგზარ კაიშაურმა წინასწარ განზრახული დანაშაულის შენიღბვის მიზნით, საქართველოში მოქმედ 9 კომპანიას გაუგზავნეს წერილი, რომლითაც ატყობინებდნენ, რომ თავდაცვის სამინისტროს სურდა თბილისი - ბათუმის მიმართულებით ოპტიკურ - ბოჭკოვანი საკაბელო მაგისტრალის შეძენა და თუ აღნიშნულ კომპანიებს ექნებოდათ სურვილი თავდაცვის სამინისტროსთვის უნდა წარედგინათ წინადადებები 9 დღის ვადაში. მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 9 კომპანიიდან მხოლოდ სს „სილქნეტს“ ჰქონდა წინასწარ, ორი თვით ადრე მიღებული ინფორმაცია თავდაცვის სამინისტროს ამ სამომავლო გეგმის შესახებ და შესაბამისად, სხვა კომპანიებისგან განსხვავებით, მხოლოდ აღნიშნულ კომპანიას ჰქონდა საკმარისი დრო შეთავაზების მომზადებისთვის. იმის გამო, რომ კომპანიებს ურთულესი მაგისტრალის გაყვანის პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის შესადგენად მიეცათ შეუსაბამოდ მცირე დრო - 9 კალენდარული დღე, შ.პ.ს. „კავკასუს ონლაინმა“ და შ.პ.ს. „ახალმა ქსელებმა“ ვერ მოამზადეს შესაბამისი წინადადებები. რაც შეეხება სხვა კომპანიებს, იმ 9 კომპანიიდან რომელსაც თავდაცვის სამინისტრომ წერილები გაუგზავნა, სამი - შ.პ.ს. „ნეოტეკი“, შ.პ.ს. „სისტემები“ და შ.პ.ს. „გრინპროჯექტი“ საერთოდ არ აწარმოებენ მაგისტრალის მშენებლობას და სრულიად განსხვავებული პროფილით საქმიანობენ. ამ გარემოებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ ბრალდებულების ინტერესში არ შედიოდა სამუშაოების რეალური შემსრულებლის მოძიება, რადგან კომპანია, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვის პროცესში გაიმარჯვებდა, წინასწარ ჰყავდათ შერჩეული.
დარჩენილი ხუთი კომპანიიდან სამმა თავადაცვის სამინისტროს შესთავაზა გამოცხადებული მოთხოვნის შესაბამისი მიწოდება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სამინისტროს მხრიდან  გამარჯვებულად გამოცხადდა კომპანია „სილქნეტის“ ის წინადადება, რომელიც საერთოდ არ შეესაბამებოდა სამინისტროს დეკლარირებულ მოთხოვნებს. კერძოდ, თავდაცვის სამინისტროს თავდაპირველი მოთხოვნა იყო საკაბელო მაგისტრალის შეძენა, საბოლოოდ სამინისტრომ სს „სილქნეტისგან“ შეიძინა არა საკაბელო მაგისტრალი, არამედ მაგისტრალში არსებულ 72 წვერიან ოპტიკურ - ბოჭკოვან კაბელში მხოლოდ 24 წვერი, მაშინ როდესაც ზუსტად იგივე სახის ქონება თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვის გამოცხადებამდე რამდენიმე თვით ადრე ორი კომპანიისგან -  შპს ,,დელტა კომისგან“ და შპს ,,სპეცკავშირმშენისგან“ უფასოდ ჰქონდა შეთავაზებული. 
საბოლოოდ დადგინდა, რომ თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებმა - გიზო ღლონტმა, გიორგი ლობჟანიძემ, არჩილ ალავიძემ, დავით წიფურიამ და ნუგზარ კაიშაურმა კანონის მოთხოვნის უხეში დარღვევით ჩატარებული სახელმწიფო შესყიდვის შედეგად სს ,,სილქნეტი“ ჩააყენეს უპირატეს მდგომარეობაში, მასთან გააფორმეს ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც სს ,,სილქნეტს“ 2 618 005 ლარის ღირებულების ქონებაში 6 720 877 ლარი გადაუხადეს. ბრალდებულების მიერ ჩადენილი დანაშაულის შედეგად სახელმწიფოს მიადგა 4 102 872 ლარის ზიანი.  
სასამართლო პროცესზე სახელმწიფო ბრალდებამ დაკითხა 70-მდე მოწმე, გამოიკვლია 23 ტომი დოკუმენტალური მტკიცებულებები და 5 ექსპერტიზის დასკვნა. გამოკვლეული მტკიცებულებების ერთობლიობამ უპირობოდ შექმნა გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის საფუძველი. 
სასამართლომ ხუთივე ბრალდებული წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავედ სცნო და სასჯელის ზომად განუსაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 7 წლით და თანამდებობის დაკავების უფლების ჩამორთმევა 2 წლით."

დაზარალებულ ოჯახს უკანონოდ ჩამორთმეული გორის საცურაო კომპლექსი დაუბრუნდება

გამოქვეყნებულია სამართალი
პარასკევი, 13 მაისი 2016 14:37

საქართველოს მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით, დაზარალებულ ცოლ-ქმარს ოლღა პავლიაშვილს და გია გიგუაშვილს 2008 წელს უკანონოდ ჩამორთმეული გორის საცურაო კომპლექსი დაუბრუნდებათ, რომელიც  მოიცავს 1 559 კვ. მეტრ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს, მასზე განთავსებულ 1 373 კვ. მეტრ შენობა-ნაგებობას, საცურაო აუზით.
ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგენილია, რომ 2007 წლის 06 ივნისს, ცოლ-ქმარმა ოლღა პავლიაშვილმა და გია გიგუაშვილმა, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მიერ გამართულ აუქციონში გამარჯვების შემდეგ, კანონიერად  შეიძინეს შპს ,,აკვაპარკი“-ს 100 % წილი, რომელსაც საკუთრებაში გააჩნდა ქ. გორში, სტალინის N11ა-ში მდებარე საცურაო კომპლექსი: 1 559 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა, საცურაო აუზით. 
ამ ფაქტიდან ერთ წელიწადში, 2008 წლის ივლისის დასაწყისში, მას შემდეგ, რაც  შპს „აკვაპარკის“ ქონება იმჟამინდელი ხელისუფლების ინტერესის სფეროში აღმოჩნდა, გორის რაიონული პროკურატურის პროკურორმა პროკურატურის ზემდგომი თანამდებობის პირებისგან მიიღო უკანონო დავალება, ოლღა პავლიაშვილისთვის და მისი მეუღლე გია გიგუაშვილისთვის მოეთხოვა აუქციონის გზით შეძენილი უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ, საჩუქრად გადაცემა. 
ამ მიზნით, გორის რაიონულ პროკურატურაში, რამდენჯერმე დაიბარეს დაზარალებული გია გიგუაშვილი, რომელსაც პროკურორი დაკავების მუქარით კატეგორიულად სთხოვდა ხსენებული ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემას. დაზარალებული, მასზე განხორციელებული ფსიქოლოგიური ზეწოლის შედეგად, იძულებული გახდა დათანხმებოდა უკანონო მოთხოვნას.
2008 წლის 17 ივლისს, გორის რაიონულ პროკურატურაში, დაზარალებულმა  გია გიგუაშვილმა, პროკურორის და გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლის თანდასწრებით, ხელი მოაწერა პროკურატურაში შედგენილ ჩუქების ხელშეკრულებას, რითაც მან სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცა მათი ოჯახის კუთვნილი 736 225 ლარის ღირებულების 1559 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მასზე განთავსებული 1373.2 კვ.მ. შენობა-ნაგებობით (გორის საცურაო კომპლექსი).
გამოძიებასთან გამოჩენილი განსაკუთრებული თანამშრომლობის გამო, დეპარტამენტის მიერ უძრავი ქონების ჩამორთმევაში მხილებული პროკურორის მიმართ, რომელსაც დატოვებული აქვს პროკურატურის რიგები, გამოყენებულ იქნა დისკრეციული უფლებამოსილება და არ მოხდა მის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყება.   
ახალი დეპარტამენტის მიერ გახსნილი ამ დანაშაულებრივი ფაქტის შედეგად, აღდგენილი იქნება დაზარალებულთა დარღვეული უფლება. პროკურატურის მიერ მიღებული შემაჯამებელი გადაწყვეტილება გადაეგზავნება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, რომელიც დაიწყებს შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს, რათა დაზარალებულ მოქალაქეებს ოლღა პავლიაშვილს და გია გიგუაშვილს დაუბრუნდეთ უკანონოდ ჩამორთმეული უძრავი ქონება. 

პროკურატურის დელეგაციამ გერმანიაში ვიზიტი დაასრულა

გამოქვეყნებულია სამართალი
სამშაბათი, 12 აპრილი 2016 14:14

საქართველოს პროკურატურის დელეგაცია, მთავარი პროკურორის მოადგილის გიორგი გაბიტაშვილის ხელმძღვანელობით, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა. დელეგაციის წევრებმა შეხვედრები გამართეს ჩრდილოეთ რაინ-ვესტფალიის ფედერაციული მიწის იუსტიციის სამინისტროში, კიოლნის გენერალური პროკურატურის, უმაღლესი (მე-3) ინსტანციის სამხარეო სასამართლოს, ფედერალური მიწისა და გერმანიის ფედერალური კრიმინალისტიკური სამსახურების წარმომადგენლებთან. 
ვიზიტის ფარგლებში გერმანელმა კოლეგებმა საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლებს გერმანული სამართლებრივი პრაქტიკა გაუზიარეს და მხარეებმა სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. მათ შორის, მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო პროკურატურის მოწყობის სამართლებრივ საფუძვლებს, პროკურატურის შინაგანაწესს, საქმეთა განაწილებას, შეფასების სისტემას, დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლებს, პროკურატურის როლს დანაშაულის პრევენციის კუთხით, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და პროკურორების პროფესიული განვითარების სისტემას. ასევე, განიხილეს გერმანული სამართლებრივი პრაქტიკა სასამართლო საქმეებზე მტკიცებულებათა დასაშვებობის, მოწმეთა დაკითხვის, ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. შეხვედრების ფარგლებში მხარეებმა იმსჯელეს საქათველოსა და გერმანიას შორის მჭიდრო სამართლებრივი თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე და მზაობა გამოთქვეს დანაშაულის წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლის გასაგრძელებლად. 
ვიზიტი საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის (IRZ) ორგანიზებით განხორციელდა. საქართველოს პროკურატურა ფონდთან თანამშრომლობას, წარმატებული პრაქტიკის გაზიარებისა და პროკურორების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს. 

'ეს შენ გეხება" პროკურატურის განცხადებას გამოეხმაურნენ

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
პარასკევი, 01 აპრილი 2016 15:09

პროკურატურის განცხადებას გამოეხმაურნენ კამპანიაში "ეს შენ გეხება" ჩართული ორგანიზაციები. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, მისასალმებელია საგამოძიებო უწყების მხრიდან პირადი ცხოვრების ამსახველ  კადრებთან დაკავშირებული გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, თუმცა არასამთავრობო სექტორი უფრო დეტალური ინფორმაციის მოწოდებისა და მეტი კონკრეტიკის აუცილებლობაზე საუბრობს. მათივე განცხადებით, ძალაში რჩება მათი მოთხოვნა მთავარი პროკურორის გადადგომის შესახებ. 

საქართველოს პროკურატურა ფარულ ჩანაწერებზე განცხადებას ავრცელებს

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
ხუთშაბათი, 31 მარტი 2016 15:50

საქართველოს პროკურატურა პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელებასთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას აქვეყნებს, ნიუსდეი უწყების განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ:

"უკანასკნელ პერიოდში ინტერნეტსივრცეში სხვადასხვა სახის ვიდეოჩანაწერების გავრცელებასთან დაკავშირებით განვმარტავთ, რომ აღნიშნულ თემაზე საჯარო სივრცეში გავრცელებულ ყველა განცხადებასა თუ შეტყობინების ფაქტზე სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ხდება დაუყოვნებლივი რეაგირება და ტარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო-საპროცესო მოქმედება ხსენებულ შეტყობინებებში დაფიქსირებული ფაქტების ავთენტურობის, წარმოშობის წყაროს და გავრცელების მცდელობის დადგენა-პრევენციის მიზნით. აღნიშნული შეტყობინებებისა და განცხადებების გადამოწმებისას ხშირ შემთხვევაში არ დადასტურდა  პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელება  და გაირკვა, რომ უმეტეს შემთხვევაში საქმე ინტერნეტ „ვირუსთან“ გვაქვს. 

ყველა გაურკვეველი წარმოშობის ვიდეოფაილის გავრცელების მცდელობისას სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ხდება დაუყოვნებლივი რეაგირება და  გავრცელების პრევენციის მიზნით  ვიდეოფაილების სხვადასხვა ინტერნეტ გვერდებზე  უმოკლეს დროში  დაბლოკვა. ასევე ტარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო მოქმედება ვიდეოფაილის ავთენტურობის, წარმოშობის წყაროს  და გამავრცელებლის  დადგენა-იდენტიფიცირების მიზნით. 

შეგახსენებთ, რომ მთავარი პროკურატურის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს   თანამშრომლებისგან შემდგარი სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებს გამოძიებას პირადი და ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტებზე დაწყებული სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში, ხსენებულ დანაშაულთან კავშირში მყოფი პირების გამოსავლენად. ასევე, საქართველოს პროკურატურა საერთაშორისო სამართლებრივი დახმარების ფარგლებში გამოძიების საჭიროებებიდან გამომდინარე აქტიურად თანამშრომლობს უცხო ქვეყნების კომპეტენტურ ორგანოებთან."

ვანო მაჭავარიანის გამოკითხვასთან დაკავშირებით პროკურატურა განცხადებას ავრცელებს

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
ოთხშაბათი, 30 მარტი 2016 10:16

ვანო მაჭავარიანის გამოკითხვის შესახებ განცხადებას მთავარი პროკურატურა ავრცელებს.

 “გამოკითხვისას გაირკვა, რომ ივანე მაჭავარიანისთვის არავის გაუგზავნია შეტყობინება პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებასთან დაკავშირებით და მას არ უნახავს მსგავსი სახის ვიდეომასალა”, – ნათქვამია განცხადებაში.

განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ უწყება ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებს გამოძიებას პირადი და ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტებზე, დაწყებული სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში, ხსენებულ დანაშაულთან კავშირში მყოფი პირების გამოსავლენად.

პროკურატურაში ვანო მაჭავარიანის დაკითხვა მიმდინარეობს

გამოქვეყნებულია სამართალი
სამშაბათი, 29 მარტი 2016 17:30

ამ წუთებში საქართველოს მთავარ პროკურატურაში პოლიტიკური ექსპერტის, ვანო მაჭავარიანის დაკითხვა მიმდინარეობს. როგორც დაკითხვაზე შესვლამდე ვანო მაჭავარიანმა ჟურნალისტებს განუცხდა, უწყებაში მისი დაბარება პირადი ცხოვრების ამსახველ ჩანაწერებთან დაკავშირებით მის მიერ გაკეთებულ განცხადებას უკავშირდება. 

„ეს შეიძლება ჩვენი მტრის გაკეთებული იყოს“ - თამარ ცაგარეიშვილი

გამოქვეყნებულია სამართალი
პარასკევი, 25 მარტი 2016 15:28

„ცალსახად ეს არის მიმართული ყველასკენ და თითოეული ჩვენგანისკენ. ეს მიმართულია  ჩვენი სახელმწიფოს იმიჯის, რეპუტაციის, ღირსების შესალახად და თითოეული მოქალაქის დასამცირებლად, დასაცინად და დასაკნინებლად. ისეთ კრიზისულ სიტუაციაში, როგორიც დღეს გვაქვს, წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ ამ ფარული ჩანაწერების გავრცელება ხელისუფლების ინტერესებში შედიოდეს. ეს, შეიძლება, მხოლოდ ჩვენმა მტერმა გააკეთოს, რომელსაც სხვადასხვა მიზანი შესაძლოა ამოძრავებდეს. საუბარია ასევე რუსეთის ფაქტორზეც. ჩვენ გვყავს მტერი, ოკუპანტი არსებობს.“ - განაცხადა ჟურნალისტმა, თამარ ცაგარეიშვილმა, „სტარვიზიის“ ეთერში. უყურეთ „სტარვიზიაზე“ და უსმინეთ STAR FM-ზე, „აქტუალური თემის“ შეკითხვებს თამარ ცაგარეიშვილი პასუხობს.

ბიზნეს ნიუსი

პოპულარული

« აპრილი 2021 »
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ჩვენ შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო
“ნიუსდეი”
შეიქმნა მედია-ჰოლდინგ
“სტარვიზია”-ს
ბაზაზე.
ქართულ ინტერნეტ სივრცეში... ვრცლად

კონტაქტი

შპს "ნიუს დეი საქართველო"

მის: ლეჩხუმის ქ. 43

ტელ: (+995 32) 257 91 11

ფოსტა: avtandil@yahoo.com

 

 

სოციალური