პარლამენტმა გენდერისა და სამართლის თემაზე კონფერენციას უმასპინძლა

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
სამშაბათი, 20 დეკემბერი 2016 16:17

დღეს საქართველოს პარლამენტმა უმასპინძლა კონფერენციას თემაზე: „გენდერი და სამართალი: საქართველოს კანონმდებლობის ფემინისტური ანალიზი.“

კონფერენციაზე გაიმართა ამავე სახელწოდების კვლევის პრეზენტაცია, რომელშიც მიმოხილულია საქართველოს საკანონმდებლო ბაზაში და სასამართლო პრაქტიკაში გენდერული უთანასწორობის გამოვლინებები და მიზეზები.

კონფერენცია გახსნა და მოწვეულ სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ, თამარ ჩუგოშვილმა.

„შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კვლევა ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური შეფასებაა საქართველოს კანომდებლობის ამ კუთხით. ძალიან დიდი ინტერესი მაქვს, რომ ამ კვლევის შედეგად უკვე კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივის ფორმები მივცეთ კონკრეტულ საკითხებს და გენდერული საბჭოს ფარგლებში განვიხილოთ ზუსტად რა არის ის ცვლილებები, რომლის განხორცილებაც არის აუცილებელი, სწორი და საჭირო და გენდერული საბჭოს მიერ მოხდეს ამ წინადადებების წარდგენა საქართველოს პარლამენტისთვის“, - აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ.

თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით, კვლევის დასაწყისში საკმაოდ რთული იყო სფეროების იდენტიფიცირება რადგანაც, ქართული კანონმდებლობის გენდერული ანალიზი, გენდერული სენსიტიურობის შეფასება მარტივი არ არის. მისივე თქმით, მოხდა რამდენიმე ძირითადი მიმართულების გამოყოფა, ესენია: სისხლის სამართალი, სამოქალაქო სამართალი და ადმინისტრაციული სამართალი.

კონფერენციის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვებით მიმართეს, ასევე, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) წარმომადგენელმა, დევიდ სტოუნჰილმა, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ, ეკა გაბრიჩიძემ, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელმა, ანა არგანაშვილმა და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორმა, ნინო ლეჟავამ.

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) წარმომადგენელმა, დევიდ სტოუნჰილმა მადლობა გადაუხადა თამარ ჩუგოშვილს კონფერენციის მასპინძლობისთვის. „ეს არის სიმბოლური და მნიშვნელოვანი ჟესტი იმიტომ, რომ ეს გახლავთ ადგილი, სადაც პარლამენტი აძლევს საწყისს, წინსვლას და სტიმულს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროს“, - აღნიშნა დევიდ სტოუნჰილმა.

მისივე განცხადებით, წარმოდგენილი კვლევა აანალიზებს საქართველოს კანომდებლობას, ზოგად პრაქტიკას გენდერული პრიზმის გათვალისწინებით. „მოხარული ვარ, რომ USAID-ი მხარს უჭერს აღნიშნული კვლევის ინიციატივას. მსოფლიო მასშტაბით ჩვენ ვპარტნიორობთ მრავალ სხვა ქვეყანასთან, რათა გავაუმჯობესოთ ბავშვთა ცხოვრების ხარისხი და ქალთა ღირსება, შევქმნათ დემოკრატიული ინსტიტუტები, რომელიც სამართლიანად ემსახურება ორივე სქესს და აღნიშნული კონფერენცია შემდგომი ნაბიჯი გახლავთ ამ მიმართულებით“,-აღნიშნა აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელმა.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის, ეკა გაბრიჩიძის შეფასებით, ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა ჩატარდა, სადაც სრულყოფილად არის შეფასებული საქართველოში არსებული საკონონმდებლო ბაზა. ,,ვეთანხმები კვლევის შედეგებს და რეკომენდაციებს, რაც უნდა გავითვალისწინოთ. უფრო მეტი კონკრეტიკაა საჭირო სისხლის სამართლის კუთხით იმ სამწუხარო რეალობაში, სადაც მეორე თუ მესამე ქალი ძალადობის მსხვერპლია. ასევე, მნიშვნელოვანია სამოქალაქო და ადმინისტრაციული წარმოების კუთხით საკანომდებლო ბაზის დახვეწა“,- განაცხადა ეკა გაბრიჩიძემ.

ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ (PHR) წარმომადგენელმა, ანა არგანაშვილმა მადლობა გადაუხადა პარლამენტს კონფერენციის მასპინძლობისთვის. „ეს არის ჩვენთვის გადამწყვეტი, რომ როდესაც იწყება ახალი საპარლამენტო ოთხი წელიწადი, ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა გაგვეზიარებინა ეს ხედვები“,-აღნიშნა ანა არგანაშვილმა. მისივე თქმით, წინა მოწვევის პარლამენტმა, გენდერული კუთხით, გარკვეული მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახორციელა კანონმდებლობაში, თუმცა არის საკითხები, რომელზეც ვერ მოხერხდა პოზიციების შეჯერება. „სწორედ ამიტომ, ჩვენ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ახლავე შეთანხმება ღირებულებებზე“, - განაცხადა ანა არგანაშვილმა.

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორის, ნინო ლეჟავას შეფსებით, წარმოდგენილი კვლევის განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს, რომ ქართული იურისპრუდენციისთვის პირველად არის განხილული დასავლეთში არსებული ფემინისტური სამართლის თეორიები. „დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გამოცემა შესაძლებლობას მოგვცემს ყველას უფრო მკაფიოდ დავინახოთ და შემდეგ, უკვე ვაღიაროთ საქართველოში არსებული გენდერული უთანსწორობის სურათი. ეს კი, აუცილებლად გააფრთოებს იმ იურისტების და კანონმდებლების შესაძლებლობას, რომლებიც იზიარებენ გენდერული დემოკრატიის იდეებს, პრაქტიკაში განახორციელონ საკუთარი მოსაზრებები“, - განაცხადა ნინო ლეჟავამ.

2015-2016 წლების განმავლობაში, არასამთავრობო ორგანიზაციამ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მკვლევარებთან ერთად, ჩაატარა კვლევა ქალთა ჩაგვრის ისტორიული ფესვებსა და კანონმდებლობაში მის გამოვლინებაზე. „გენდერი და სამართალი: საქართველოს კანონმდებლობის ფემინისტური ანალიზი." კვლევის დოკუმენტი განსაზღვრავს საქართველოს იურიდიულ/სამართლებრივ ლიტერატურაში და სასამართლო პრაქტიკაში არსებული უთანასწორობის მიზეზებს.

კვლევა, ასევე, შეისწავლის აშშ-ში ფემინისტური მართლმსაჯულების განვითარების პროცესს და ქართველ იურისტებთან ერთად ფართო საზოგადოების წრეებს სთავაზობს ძირითადი ფემინისტური სამართლის თეორიების ქართულ მიმოხილვას.

კვლევის ძირითადი მიგნებები განიხილავს სხვადასხვა ასპექტებს, როგორც სისხლის ადმინისტრაციული სამართლის, შრომის კოდექსისა და ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის, ასევე სამოქალაქო სამართლის ინსტიტუტებისა და გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონს. დოკუმენტი განსაზღვრავს ძალადობის მსხვერპლ ქალთათვის სტატუსის მინიჭების ხარვეზებს, ასევე გენდერული დანაშაულისა და სექსუალური თავდასხმების გამოძიებასთან დაკავშირებულ პროცედურულ დარღვევებს. დოკუმენტი, ასევე, ყურადღებას ამახვილებს როგორც სასამართლო სისტემაში, ასევ სამართალდამცავ ორგანოებში არსებულ სტერეოტიპებსა და მიკერძოებულობაზე. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სამართლებრივი გარემო ჯერ კიდევ არ ეფუძნება გენდერული თანასწორობის პრინციპებს და არ ხდება გენდერული ასპექტების სათანადო განხილვა.

კონფერენციის ფარგლებში გაიმართა პანელური დისკუსიები შემდეგ თემებზე: გაუპატიურება და სხვა სახის სქესობრივი დანაშაული, ქალთა მიმართ გენდერული ძალადობა, პორნოგრაფია; ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და მეურვეობის დროს ძალადობის ფაქტების გათვალისწინება, ალიმენტი, მეურვეობა.

თემატურ დისკუსიაში „ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა და კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ, პოლიტიკისა და პრაქტიკის ანალიზი“ მონაწილეობა მიიღო პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, ეკა ბესელიამ.

„განსაკუთრებით საინტერესოა ამ პრობლემების უფრო სხვა რაკურსში დანახვა, რაც ყოველთვის მოაქვს ამ ტიპის ფორუმებს, დისკუსიებს და დებატებს“, - განაცხადა ეკა ბესელიამ. მისივე თქმით, საქართველოში ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა გენდერული თანასწორობის კუთხით და ძალიან ბვერი საკანონმდებლო ცვლილებაც განხორციელდა.

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიღების დროს, შექმნილი იყო საკმაოდ მძიმე ფონი, რაც გამოწვეული იყო კანონის შინაარსის და ძირითადი პრინციპების თაობაზე არასწორი წარმოდგენების ქონით. მისივე თქმით, სწორედ ამიტომ, ვეღარ მოხდა კიდევ სამი მომზადებული კანონპროექტის მიღება, რომელსაც უნდა გაეძლიერებინა აღნიშნული კანონი. ეკა ბესელიამ იმედი გამოთქვა, რომ ამ ეტაპზე, საჭირო კონსულტაციების გავლის შემდეგ, პროექტების განხილვის დაწყება და მიღება პრობლემა არ იქნება.

მან ყურადღება გაამახვილა სტანდარტებზე, რომელიც გენდერულ თემატიკასთან და თანასწორობასთან დაკავშირებით საერთაშორისო, ევროპულ ორგანიზაციებს აქვს. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, განსაკუთრებით საინტერესოა კვლევა, რომელიც ევროპის საბჭომ ქალისა დ მამაკაცის თანსწორობის შესახებ მოამზადა.

როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, აუცილებელია სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება და ამ პროცესისთვის პარლამენტი ემზადება.

ეკა ბესელიას განცხადებით, პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდის კუთხით საჭიროა დროებითი ღონისძიებების გატარება. „ვუჭერდი და ვუჭერ მხარს, რომ შემოვიღოთ სავალდებულო კვოტირების სისტემა. ზოგადად, იძულების ფორმები არ მომწონს და ყველაფერი კარგია, რაც ბუნებრივად ვითარდება, მაგრამ ამ ბუნებრივ პროცესს დააგვიანდება, ვიდრე ჩვენ მივაღწევთ საუკეთესო ნიშნულს. ამ ნიშნულს რომ მივაღწიოთ, უნდა მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება“, - აღნიშნა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ.

პანელურ დისკუსიებში მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, მოსამართლეებმა, იურისტებმა, პარლამენტისა და მთავრობის წარმომადგენლებმა.

 

პარლამენტში 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს განიხილავენ

გამოქვეყნებულია ეკონომიკა და ბიზნესი
პარასკევი, 16 დეკემბერი 2016 16:50

პარლამენტის დღევანდელი სხდომა მუშაობას „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის თანმდევი კანონპროექტების მეორე მოსმენით განხილვით შეუდგა. წარმოდგენილი პროექტების მიხედვით, ცვლილებები შედის საგადასახადო და საბიუჯეტო კოდექსებში, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ კანონსა და ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“.

კანონპროექტები ფინანსთა მინისტრის მოადგილეებმა ლაშა ხუციშვილმა და გიორგი კაკაურიძემ წარადგინეს. მათი განცხადებით, კანონპროექტების პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განხილვისას გამოთქმული შენიშვნები და წინადადებები, ძირითადად, გათვალისწინებულია.

პარლამენტმა ასევე მეორე მოსმენით, მუხლობრივად განიხილა პარლამენტის წევრების ეკა ბესელიასა და გიორგი კახიანის საკანონმდებლო ინიციატივა - ორგანული კანონის პროექტი „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. კანონპროექტი პლენარულ სხდომაზე პარლამენტის წევრმა გიორგი კახიანმა წარადგინა. კანონპროექტის მიხედვით, „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ კანონი კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოდის. საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი კოვზანაძის განცხადებით, კანონპროექტს კომიტეტისგან სრული მხარდაჭერა აქვს.

პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით განიხილეს ასევე დაჩქარებული წესით განსახილველ კანონპროექტთა პაკეტი, რომელიც განათლების საკითხს მოიცავს. ამ პაკეტის მიხედვით, ცვლილებები შედის ზოგადი განათლების, გრანტების, უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ კანონებში. განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის, მარიამ ჯაშის განცხადებით, კანონპროექტების ზოგიერთ მუხლთან დაკავშირებით კომიტეტში განხილვისას გამოთქმული შენიშვნები შეჯერებული და მხარდაჭერილია.

ამის შემდეგ, პარლამენტმა კენჭი უყარა მეორე მოსმენით განხილულ კანონპროექტებს და მხარი დაუჭირა.

საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა დოლიძემ პარლამენტს წარუდგინა პარლამენტის დადგენილების პროექტი - „საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ“. მისი განცხადებით, 2017 წლისთვის სამხედრო ძალების რაოდენობა არ იცვლება და რჩება იმდენივე, რამდენიც იყო 2016 წელს - ანუ არაუმეტეს 37 ათასი კაცისა. აღნიშნული შეზღუდვა არ გავრცელდება საომარი მდგომარეობის დროს, აგრეთვე სამხედრო ძალების სარეზერვო სამსახურში გასაწვევი პირების რაოდენობასა და თავდაცვის სამინისტროში არსებულ დროებით შტატებზე.

პარლამენტის წევრმა რომან კაკულიამ პარლამენტს პირველი მოსმენით განსახილველად წარუდგინა კანონპროექტი - „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“. ამ ინიციატივის მიხედვით, კანონპროექტის ძირითადი არსი ისაა, რომ ერთობლივ შემოსავლად არ ჩაითვალოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მიერ „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილის ფარგლებში მეწარმე სუბიექტებზე გაცემული თანადაფინანსების სახსრები. შესაბამისად, ბენეფიციარისთვის გათვალისწინებული თანადაფინანსების თანხების 20%-ით დაბეგვრა ისევე არ მოხდება, როგორც ფიზიკური პირის შემთხვევაში. დეპუტატის აზრით, ამ კანონპროექტის მიღება პროგრამის წარმატებულ და ეფექტურ განხორციელებას შეუწყობს ხელს.

კანონმდებლებმა მეორე მოსმენით განიხილეს „შეტყობინებების პროცედურების შესახებ ბავშვის უფლებების შესახებ კონვენციის“ დამატებითი ოქმიდან გამომდინარე კანონპროექტები: „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“,„საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“.

კანონპროექტები პარლამენტს მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა შალვა თადუმაძემ წარუდგინა. პროექტის მიხედვით, იცვლება როგორც ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის ერთ-ერთი საფუძველი, ასევე კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების მოთხოვნით გასაჩივრების ერთ-ერთი საფუძველი. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის, ეკა ბესელიას განცხადებით, ამ კანონპროექტების მიღება მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ჩვენი კანონმდებლობა ბავშვის უფლებების დაცვის კუთხით საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ხდება.

პარლამენტმა ზოგადი პრინციპების დონეზე, პირველი მოსმენით, განიხილა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის, ნინო ბერძულის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი „საექიმო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. პროექტის შესაბამისად, პროფესიული რეგულირების საბჭოს ნაცვლად, შემოდის პროფესიული განვითარების საბჭოს ცნება, რომელიც სახელმწიფო სერტიფიკატის მიმნიჭებელი საბჭოს და დიპლომისშემდგომი განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების საბჭოს უფლებამონაცვლეს წარმოადგენს. ამასთან, დგინდება შესაბამის პირთა სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდაზე დაშვების გარდამავალი რეგულირება.

კანონმდებლებმა ასევე განიხილეს პარლამენტის დადგენილების პროექტი „2017-2019 წლების ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესახებ“. ამ საკითხზე მოხსენება გააკეთა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ.2017 წლისათვის ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 4%-ს შეადგენს, 2018-2019 წლებისათვის კი - 3%-ს. კობა გვენეტაძემ პარლამენტართა კითხვებსაც უპასუხა.

თანამომხსენებელმა, საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი კოვზანაძემ განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით, პარლამენტს წარუდგინა შენიშვნები და წინადადებები და იმედი გამოთქვა, რომ მათ გაითვალისწინებენ საქართველოს პარლამენტის და ეროვნული ბანკის შემდგომი ურთიერთობის პროცესში. მისი თქმით, საქართველოს პარლამენტში განხილვები ხშირ შემთხვევაში ფორმალურ ხასიათს ატარებდა და რაც დამაკმაყოფილებელი იყო გუშინ, დღეს უკვე არადამაკმაყოფილებელია. მისი განცხადებით, სასურველია, რომ სამომავლოდ ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების წარმოდგენილ ერთგვერდიან დოკუმენტს ეროვნულმა ბანკმა დაურთოს ანალიტიკური მასალა, გათვლები, საკუთარი ხედვა, არგუმენტაცია, პოზიცია სხვადასხვა მიმართულებით, რაც დეპუტატებს საკითხის უკეთესად გარკვევის საშუალებას მისცემს. მან კოლეგებს მოუწოდა, ასეთი დათქმებით დაუჭირონ წარმოდგენილ დოკუმენტს მხარი.

დღის წესრიგით განსაზღვრული საკითხების განხილვის შემდეგ, პლენარულ სხდომაზე შესვენება გამოცხადდა.

პარლამენტის თავმჯდომარემ სოფო ბობოხიძის ახლობლებს მიუსამძიმრა

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
ორშაბათი, 12 დეკემბერი 2016 18:07

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ ბიუროს სხდომის დასაწყისში მწუხარება გამოთქვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალგაზრდა ჟურნალისტის, სოფო ბობოხიძის მოულოდნელად გარდაცვალების გამო, რომელიც აქტიურად მუშაობდა საქართველოს პარლამენტთან და მის ოჯახსა და ახლობლებს მიუსამძიმრა.

ირაკლი კობახიძე და პარლამენტის წევრები საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას ეწვივნენ

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
სამშაბათი, 06 დეკემბერი 2016 16:36

პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე და განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაში საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას ეწვივნენ.

ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორმა, გიორგი კეკელიძემ სტუმრებს ეროვნული ბიბლიოთეკის პირველ კორპუსში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და დაგეგმილი პროექტები გააცნო. ირაკლი კობახიძემ და პარლამენტის წევრებმა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში განთავსებული რესტავრაციისა და კონსერვაციის ლაბორატორია, ციფრული ფოტომატიანე, ქართველთა შორის წერა-მკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დარბაზი, საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკა, ქართული ემიგრაციის დარბაზი, ჭაბუა ამერეჯიბის სახელობის კაბინეტი და სხვა დარბაზები დაათვალიერეს.

ეროვნულ ბიბლიოთეკაში არსებულ სტეფანე პაოლინის სახელობის იტალიურ ბიბლიოთეკაში პარლამენტის თავმჯდომარეს უმასპინძლა იტალიის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველოში ანტონიო ენრიკო ბარტოლიმ.

როგორც ირაკლი კობახიძემ ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში, ბიბლიოთეკის თანამშრომლებთან შეხვედრაზე განაცხადა, ეროვნულ ბიბლიოთეკას პარლამენტის სრული მხარდაჭერა ექნება.

„ერთი კვირის წინ, ჩვენ გვქონდა შეხვედრა. სათითაოდ განვიხილეთ ყველა ის ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს ეროვნული ბიბლიოთეკის გაძლიერებას, მისი რესურსების შემდგომ განვითარებას და შეგვიძლია, დღესვე, დავდოთ პირობა, რომ პარლამენტისგან ყველა ამ ინიციატივის სრული მხარდაჭერა იქნება. თითოეული ეს ინიციატივა არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენთვის, ჩვენი მომავალი თაობებისთვის, დაწყებული ელექტრონული კატალოგებით, დამთავრებული სოფლის ბიბლიოთეკების გაძლიერებით. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა მუდმივად წინსვლის პროცესში იყოს“,-აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ.

პარლამენტის თავმჯდომარემ მადლობა გადაუხადა ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს, და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს წლების განმავლობაში გაწეული საქმინობისთვის და ძალიან საინტერესო ახალი ინიციატივებისთვის.

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
ორშაბათი, 05 დეკემბერი 2016 17:47

ბიუროს სხდომაზე „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის თანმდევი ახალი საკანონმდებლო ინიციატივები დარეგისტრირდა.

საკანონმდებლო ცვლილებები ოთხი პროექტის სახითაა წარმოდგენილი, რომელიც საგადასახადო, საბიუჯეტო და ადგილობრივ თვითმმართველობათა კოდექსებში ცვლილებების შეტანას ითვალისწინებს. საკანონმდებლო ინიციატივა „სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ“კანონპროექტის ცვლილებებსაც შეეხება.

სხდომაზე 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვასთან დაკავშირებით, პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით კონსულტაციები, მათ შორის საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან უკვე გაიმართა.

„ჩვენთვის მთავარია, რომ შინაარსობრივად გავიაროთ ის ნაბიჯები, რომლებიც არის გასავლელი ანუ ბიუჯეტის პროექტის რეალური განხილვა შედგეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი შეთავაზება იქნება, რომ აუცილებლად შედგეს ბიუჯეტის ფრაქცია უმრავლესობის და უმცირესობის ფორმატში განხილვა, ვიდრე საკითხს საბოლოოდ პლენარულ სხდომაზე გავიტანთ“,-განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

ბიუროს მორიგი სხდომა ხუთშაბათს, 8 დეკემბერს გაიმართება, რომელზეც ბიუჯეტის პროექტის განხილვის საბოლოო გრაფიკი შეთანხმდება.

ირაკლი კობახიძე დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის საქართველოს საკითხებზე პარტიათაშორის საპარლამენტო ჯგუფს შეხვდა

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
ორშაბათი, 05 დეკემბერი 2016 14:01

საქართველოში დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის საქართველოს საკითხებზე პარტიათაშორისი საპარლამენტო ჯგუფის (მეგობრობის ჯგუფის) ვიზიტი დაიწყო.

ვიზიტის ფარგლებში პირველი შეხვედრა დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის წევრებმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ირაკლი კობახიძესთან გამართეს. შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ პარტნიორობასა და საპარლამენტთაშორისო ურთიერთობის გაღრმავებაზე ისაუბრეს. განიხილეს სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები და პერსპექტივებიც.

შეხვედრის დასრულების შემდეგ, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ და დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის წევრმა, ჯონათან ჯანოღლიმ მედიასთან კომენტარი გააკეთეს. ირაკლი კობახიძის შეფასებით, შეხვედრა პროდუქტიული იყო. მისივე განცხადებით, დიდ ბრიტანეთთან თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდება.

დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ სტრატეგიულ პარტნიორობას დიდ ბრიტანეთთან , - ირაკლი კობახიძე

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
ორშაბათი, 05 დეკემბერი 2016 13:20

„ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ სტრატეგიულ პარტნიორობას დიდ ბრიტანეთთან და დიდი სურვილი გვაქვს, კიდევ უფრო გარღმავდეს ეს პარტნიორობა, როგორც ქვეყნებს შორის ასევე, პარლამენტთა  დონეზე. ამ მიმართლებით ძალიან ბევრი რამ გაკეთდება ჩვენი პარლამენტის მიერ,“ - აღნიშნული განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის საქართველოს საკითხებზე პარტიათაშორისი საპარლამენტო ჯგუფის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა.

დღეს პარლამენტში "აუდიტორია 115-ის" წარმომადგენლებს შეხვდებიან

გამოქვეყნებულია სამართალი
ორშაბათი, 05 დეკემბერი 2016 11:39

დღეს პარლამენტში, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის სამუშაო შეხვედრა გაიმართება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, მოძრაობა "აუდიტორია 115-ის" წარმომადგენლებთან.

მხარეები  „საქართველოს კანონის „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 45-ე მუხლის ცვლილებასთან დაკავშირებით იმსჯელებენ.

პარლამენტი დღეს დეპუტატთა ადგილმონაცვლეობის უფლებამოსილების ცნობის საკითხზე იმსჯელებს

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
ხუთშაბათი, 01 დეკემბერი 2016 10:03

პარლამენტი დღეს გიორგი კვირიკაშვილის, კახა კალაძის, გიორგი გახარიასა და სანდრა რულოვსის ადგილმონაცვლეობის უფლებამოსილების ცნობის საკითხზე იმსჯელებს.

ამ თემას საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი განიხილავს, რის შემდეგაც სავარაუდოდ დღესვე გავა ეს საკითხი პლენარულ სხდომაზე. ქართული ოცნების საარჩევნო სიით პარლამენტში გუგული მაღრაძე, დავითმათიკაშვილი და გიორგი ხატიძე შედიან.

სანდრა რულოვსს კი, გიორგი ღვინიაშვილი ჩაანაცვლებს.

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

გამოქვეყნებულია სამართალი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი 2016 17:58

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა პარლამენტის დადგენილების ორ პროექტს კენჭი უყარა და ხმათა უმრავლესობით მხარი დაუჭირა.

პირველი დადგენილების პროექტის თანახმად, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული გაგრძელდეს საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტში განსახილველად წარდგენილი 32 კანონპროექტის განხილვის პროცედურა. აღნიშნული კანონპროექტების განხილვის პროცედურის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილება ცხრა საპარლამენტო კომიტეტმა მიიღო.

მეორე დადგენილების პროექტის თანახმად, მიზანშეუწონლად იქნა მიჩნეული VIII მოწვევის პარლამენტში განსახილველად წარდგენილი 9 კანონპროექტის განხილვის პროცედურის გაგრძელება.

დადგენილების პროექტები განსახილველად პარლამენტის ბიუროს გადაეგზავნება. ბიურო ამ საკითხს გადაწყვეტილების მისაღებად პარლამენტის პლენარულ სხდომას წარუდგენს.

ბიზნეს ნიუსი

ნოემბრიდან ეტაპობრივად ვხსნით რეგულარულ ფრენებს - ნ. თურნავა

ნოემბრიდან ეტაპობრივად ვხსნით რეგულარულ ფრენებს - ნ. თურნავა

„ნოემბრიდან ეტაპობრივად ვხსნით რეგულარულ ფრენებს დ...

ლიბერთის ახალი აქცია - #გულით პედაგოგებისთვის

ლიბერთის ახალი აქცია - #გულით პედაგოგებისთვის

ლიბერთის ახალი შეთავაზება სპეციალურად პედაგოგებისთ...

პოპულარული

« ოქტომბერი 2020 »
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ჩვენ შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო
“ნიუსდეი”
შეიქმნა მედია-ჰოლდინგ
“სტარვიზია”-ს
ბაზაზე.
ქართულ ინტერნეტ სივრცეში... ვრცლად

კონტაქტი

შპს "ნიუს დეი საქართველო"

მის: ლეჩხუმის ქ. 43

ტელ: (+995 32) 257 91 11

ფოსტა: avtandil@yahoo.com

 

 

სოციალური