მსოფლიო ბანკმა საქართველოს 85 მლნ ევროს მოცულობის ფინანსური რესურსი გამოუყო

გამოქვეყნებულია ეკონომიკა და ბიზნესი
ოთხშაბათი, 12 მაისი 2021 12:22

მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოები, რომლებზეც გავლენა იქონია COVID-19-ის პანდემიამ სარგებელს მიიღებენ 85 მლნ. ევროს მოცულობის ფინანსური მხარდაჭერით, რომელიც მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ დღეს დაამტკიცა. ინფორმაციას საქართველოში მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობა ავრცელებს.

მსოფლიო ბანკში აცხადებენ, რომ მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების (MSMEs) დახმარების ახალი პროექტი მიზნად ისახავს საწარმოების ხელშეწყობას და სამუშაო ადგილების შექმნას აღნიშნული ფირმების დახმარების პროგრამების გაფართოებითა და გაძლიერებით, ასევე საქართველოს ეკონომიკის დიგიტალიზაციის წახალისებით.

„დახმარების ამ უახლესი პაკეტის საშუალებით, მსოფლიო ბანკი ხელს შეუწყობს სამუშაო ადგილების შექმნას და ფირმების განვითარებას, რომლებიც ქვეყნის ეკონომიკის საყრდენს და ძირითად ელემენტს წარმოადგენენ მდგრადი აღდგენის მიმართულებით. აღნიშნული გულისხმობს ფირმების დახმარებას დაფინანსებასთან წვდომის გამარტივებაში და საფინანსო ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების განხორციელებაში, რაც ხელს შეუწყობს ტექნოლოგიების დანერგვას და ციფრული საფინანსო სერვისების გამოყენებას“, – განაცხადა სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა, სებასტიან მოლინეუსმა.

პროექტი ქვეყნის მასშტაბით დახმარებას გაუწევს დაახლოებით 6,000 მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოს და ბიზნესის გადარჩენის შანსებს გაზრდის, ასევე აამაღლებს პროდუქტიული აქტივების შენარჩუნების შესაძლებლობებს და ფირმებს დაეხმარება ეკონომიკისა და ჯანდაცვის მიმართულებით არსებულ ახალ გამოწვევებთან ადაპტირებაში.

„გლობალურმა პანდემიამ მძიმე დარტყმა მიაყენა საქართველოს კერძო სექტორს, განსაკუთრებით მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოებს, ასე რომ მათი მხარდაჭერა სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა, ისევე როგორც ახალი საწარმოების შექმნის სტიმულირება, რაც შესაძლებელს გახდის ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას. კიდევ ერთხელ, მსურს მადლობა გადავუხადო მსოფლიო ბანკს მხარდაჭერისთვის პანდემიასთან ბრძოლაში, ისევე როგორც ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში“, – აღნიშნა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა, ლაშა ხუციშვილმა.

მსოფლიო ბანკის ცნობით, პროექტის მიზანია, ფირმების წინაშე არსებული ფინანსური შეზღუდვების შემსუბუქება და მათი დახმარება საქმიანობის პოსტ – COVID-19-ის სცენართან ადაპტაციაში. პროექტის ერთი კომპონენტი გააძლიერებს და გააფართოებს „აწარმოე საქართველოში“ (EG) სააგენტოს მიერ განხორციელებულ მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერის პროგრამებს. მიკრო და მცირე ფირმების პირდაპირი დახმარება „აწარმოე საქართველოშის“ მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამით შეთავაზებული გრანტებით გამოიხატება.

მეორე მხრივ, მცირე და საშუალო საწარმოები (SMEs) შეძლებენ „აწარმოე საქართველოშის“ დახმარების მიღებას მიკრო და მცირე მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებით, რაც შეამცირებს სესხთან დაკავშირებულ ხარჯებს და გავლენას იქონიებს ლიკვიდურობის უშუალო შეზღუდვებზე. ისინი ასევე მიიღებენ სარგებელს საფინანსო ინსტიტუტების საშუალებით ნაწილობრივ საკრედიტო გარანტიებთან წვდომით, რომლებიც შექმნილია გირავნობის მაღალ მოთხოვნებზე და საფინანსო ინსტიტუტების მიერ დადგენილ რისკის თავიდან აცილების მოთხოვნებზე რეაგირებისთვის.

„მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარება საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია, რადგან ეს წარმოადგენს კერძო სექტორის ზრდის, სამუშაო ადგილების შექმნისა და ქვეყანაში სამეწარმეო კულტურის გაძლიერების წინაპირობას. ამ თვალსაზრისით, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერა და 85 მლნ. ევროს განაწილება  საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად პოსტპანდემიურ პირობებში, ფასდაუდებელია“, – განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, ნათია თურნავამ.

მსოფლიო ბანკში აღნიშნავენ, რომ პროექტი ასევე ხელს შეუწყობს ქვეყნის საფინანსო ინფრასტრუქტურის გაძლიერებას და ციფრული საფინანსო სერვისების გამოყენების ზრდას. ეს მოიცავს საგადასახდო სისტემების ინფრასტრუქტურის განახლების მხარდაჭერას სწრაფი გადახდების (IPS)ახალი სისტემის დანერგვით, „იცნობდეთ თქვენს კლიენტს“ (KYC) ციფრული რეესტრის ფართო გამოყენებითა და უზრუნველყოფილი ტრანზაქციების ჩარჩოს გაძლიერებით, რომლის მიზანია დაფინანსებასთან წვდომის გაფართოება მოძრავი გირაოს, მაგალითად ავტომობილების, ტექნიკური აღჭურვილობის და ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენების ამაღლებით.

„მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში დანერგილი მყისიერი გადახდების სისტემა ხელს შეუწყობს ბენეფიციარებისთვის, მათ შორის, მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ფულად სახსრებზე მყისიერ ხელმისაწვდომობას, რაც შესაძლებელს გახდის ფულადი რესურსების უკეთეს განკარგვას და საწარმოებს ყოველდღიური ლიკვიდობის მართვაში დაეხმარება. ასევე, საფინანსო ინსტიტუტები და Fintech კომპანიები შეძლებენ გადახდების ინიცირების სხვადასხვა არხების დანერგვას და საბოლოო მომხმარებლებისთვის მათ ხარჯთეფექტიან შეთავაზებას“, – აღნიშნა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, კობა გვენეტაძემ.

მსოფლიო ბანკის ინფორმაციით, ფირმებზე პანდემიის გავლენის გათვალისწინებით პროექტი ასევე ხელს შეუწყობს ტექნიკური დახმარების შემუშავებას და მიწოდებას ფირმებისთვის ახალ რეალობასთან ადაპტირების მიზნით, შესაბამისი მმართველობითი, ციფრული და სხვა COVID -საწინააღმდეგო პრაქტიკის დანერგვით. აქცენტი გაკეთდება ძირითადი უნარების იდენტიფიკაციაზე, რომლებიც საჭიროა დიგიტალიზაციის  და COVID -19-ის მიმართ მდგრადობის ამაღლების ღონისძიებების ხელშესაწყობად ეკონომიკის ძირითად დარგებში, განსაკუთრებული აქცენტით ქალი მეწარმეების საჭიროებებზე, კლიმატის ცვლილებაზე და „მწვანე“ ეკონომიკაზე. ეს პროექტი ქართველი ხალხის დასახმარებლად მსოფლიო ბანკის ფართო მხარდაჭერის პროგრამის ნაწილია  და მესამე საკრედიტო ოპერაციაა, რომელიც მიმართულია პანდემიის სოციალური და ეკონომიკური ზემოქმედების შერბილებისკენ.

მსოფლიო ბანკი COVID-19-ის პანდემიაზე რეაგირებისთვის საქართველოს დასახმარებლად 80 მლნ დოლარს გამოყოფს

გამოქვეყნებულია მსოფლიო
ხუთშაბათი, 30 აპრილი 2020 11:20

მსოფლიო ბანკმა საქართველოს 80 მლნ. აშშ დოლარის მოცულობის ფინანსური მხარდაჭერის პაკეტი გამოუყო, რათა დაეხმაროს მთავრობას ჯანდაცვასა და სოციალურ სფეროში COVID-19 -ით გამოწვეული შედეგების შერბილებასა და მათზე რეაგირებაში. აღნიშნული დაფინანსება მსოფლიო ბანკის COVID-19-ზე სწრაფი რეაგირების პაკეტის ნაწილია (FTCF). მსოფლიო ბანკი, ასევე, თანამშრომლობს აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკთან თანადაფინანსების ხელშეკრულებით დამატებით 100 მლნ. აშშ დოლარის მოსაზიდად.

პროექტის მიზანია იმ ღონისძიებების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს COVID-19 -ის პანდემიით გამოწვეული საფრთხის პრევენციას, გამოვლენას და მასზე რეაგირებას, ასევე, დაუყოვნებელი სოციალური დახმარების უზრუნველყოფას ყველაზე მოწყვლადი ფენისთვის. მოსალოდნელია, რომ პროექტი სარგებელს მოუტანს მოსახლეობის ფართო სპექტრს, კერძოდ კი მოსახლეობის ინფიცირებულ და რისკის ქვეშ მყოფ იმ ნაწილს, როგორებიც არიან მოხუცები, ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები, და ასევე, საგანგებო სიტუაციებზე მომუშავე და სამედიცინო პერსონალი. ჯანდაცვის მიმართულებით COVID-19-ზე რეაგირების საგანგებო ღონისძიებები მოიცავს დაავადების შემთხვევების გამოვლენას და დადასტურებას, ტესტირების ზრდას, ისევე როგორც შემთხვევების სამართავად ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერებას.

ამასთან ერთად, პროექტი გარკვეულ ფინანსურ დახმარებას გაუწევს ღარიბ და მოწყვლად შინამეურნეობებს მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის გაფართოებით და დროებითი ფულადი ტრანსფერების უზრუნველყოფით იმ პირებისთვის, რომელთაც პანდემიის გამო სამუშაო დაკარგეს.

დიმიტრი ქუმსიშვილმა ინოვაციური ეკოსისტემის პროექტის მიმდინარეობა მსოფლიო ბანკის დელეგაციასთან განიხილა

გამოქვეყნებულია ეკონომიკა და ბიზნესი
ოთხშაბათი, 28 მარტი 2018 12:00

პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი მსოფლიო ბანკის დელეგაციას შეხვდა, რომლის დროსაც განხილული იყო „ეროვნული ინოვაციური ეკოსისტემის პროექტის“ (GENIE) მიმდინარეობა. აღნიშნულ პროექტს მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ახორციელებს.

შეხვედრაზე პირველმა ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა დიდი მნიშვნელობა მიანიჭა საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბებას და მადლობა გადაუხადა მსოფლიო ბანკს შესაბამისი პროექტის მხარდაჭერისთვის. GENIE-ს პროექტი 40 მლნ აშშ დოლარის ფინანსურ მხარდაჭერას ითვალისწინებს, რომელიც საქართველოში ინოვაციებისა და სტარტაპების ხელშეწყობას გულისხმობს.

მხარეებმა ასევე განიხილეს პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობის შესაძლებლობა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და კერძო სექტორთან.

შეხვედრას, პროექტის მენეჯმენტის გარდა, ასევე დაესწრო მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში მერსი ტემბონი. შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდნენ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩერქეზიშვილი, სსიპ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ავთანდილ კასრაძე და ამავე სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი მარიამ ლაშხი, აგრეთვე მსოფლიო ბანკის ფინანსების, კონკურენტუნარიანობისა და ინოვაციების სექტორის მენეჯერი ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში მარიალისა მოტა.

ეროვნული ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა გულისხმობს რეგიონებში კომპანიებისა და ფიზიკური პირების ჩართვას ციფრულ ეკონომიკაში. ეს ხელს შეუწყობს, ერთი მხრივ, არსებული თანამედროვე ინოვაციური ტენდენციების ათვისებას მათი მხრიდან და მეორე მხრივ, საკუთარი საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდისთვის ინოვაციური მიდგომების შექმნას. ინოვაციური ეკოსისტემის პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ბიზნესის განვითარებას, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას, ნოვატორული იდეების განხორციელებას და შესაბამისად, სამუშაო ადგილების ზრდას.

პროექტი GENIE მსოფლიო ბანკის ქვეყანასთან პარტნიორობის უახლესი სტრატეგიის ძირითადი ელემენტია და მხარს უჭერს საქართველოს ეკონომიკური სტრატეგიას სამუშაო ადგილების ზრდის და კერძო სექტორში კონკურენტუნარიანობის ამაღლების საშუალებით.

სოზარ სუბარი კავკასიაში მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობის დირექტორს შეხვდა

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
სამშაბათი, 11 აპრილი 2017 16:50

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი სოზარ სუბარი და მინისტრის პირველი მოადგილე გრიგოლ გიორგაძე კავკასიაში მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობის დირექტორს მერსი ტემბონს შეხვდნენ. 

სოზარ სუბარმა მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობის დირექტორს ის პროექტები გააცნო, რომლებსაც სამინისტრო დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებისა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის მიზნით ახორციელებს. შეხვედრაზე მინისტრმა დაგეგმილი რეფორმის პროექტის შესახებაც ისაუბრა. 

მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებმა მინისტრს მათ მიერ ჩატარებული მოწყვლადი ფენების, მათ შორის დევნილების, კვლევის წინასწარი შედეგები წარუდგინეს.

დიმიტრი ქუმსიშვილი მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტს შეხვდა

გამოქვეყნებულია ეკონომიკა და ბიზნესი
ორშაბათი, 05 დეკემბერი 2016 14:49

პირველი ვიცე-პრემიერი, ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი მსოფლიო ბანკის ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ვიცე-პრეზიდენტს, სირილ მიულერს შეხვდა.
მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა დიმიტრი ქუმსიშვილს მიულოცა ფინანსთა მინისტრად დანიშვნა და მომავალ საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. 
შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და მსოფლიო ბანკის ურთიერთობის არსებული და მომავალი თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებები. 
პირველმა ვიცე-პრემიერმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტს გააცნო მთავრობის რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმა და 2017 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მიმართულებები. 
აღინიშნა, რომ 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტი მთლიანად ემსახურება სამთავრობო პროგრამის - „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“ შესრულებას, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობის სოციალური დაცვა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება. რეფორმების 4-პუნქტიანი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებებისა და დასახული შედეგების მიღწევის მიზნით მნიშვნელოვანია არსებული ფისკალური რესურსების მაქსიმალურად ეფექტიანი გამოყენება.
შეხვედრაზე ითქვა, რომ ეკონომიკური ზრდის დაჩქარების დაჩქარების და კერძო ინვესტიციების წახალისებისათვის საქართველომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა მოგების გადასახადის რეფორმის სახით, რაც კერძო სექტორს აძლევს საშუალებას მათი მიღებული მოგება, გადასახადების ნაცვლად მიმართონ ახალი ინვესტიციების განსახორციელებლად და დამატებითი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად.
ამავე დროს, აღინიშნა, რომ მომავალი 4 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ინფრასტრუქტურაში მნიშვნელოვანი ინვესტიცია განხორციელდება. კერძოდ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით იგეგმება უპრეცედენტო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება (დაახლოებით 800 კმ გზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ხიდები, გვირაბები, აეროპორტები, საკურორტო ზონების მოწყობა-განვითარება და ა.შ.), რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს რეგიონებისა და იქ მცხოვრები მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ასევე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.
ამასთან, აღნიშნული რეფორმების განსახორციელებლად, ქვეყნის ფისკალური სტაბილურობის და სწრაფი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია ბიუჯეტში დამატებითი რესურსების მოძიება.
დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, მნიშვნელოვანია მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერა როგორც ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, აგრეთვე მთავრობის მიერ დაგეგმილი რეფორმების განხორციელების მიმართულებით. 
თავის მხრივ, სირილ მიულერმა ყურადღება გაამახვილა მსოფლიო ბანკის ჯგუფის მხარდაჭერით საქართველოში მიმდინარე პროექტების თაობაზე. მათ დადებითად შეაფასა ბანკის საქმიანობა და ყურადღება გაამახვილა სამომავლო პროექტებზე. მისი თქმით, მსოფლიო ბანკი აქტიურად არის ჩართული საქართველოში ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული რეფორმების მხარდაჭერის პროცესში, რაც სამომავლოდაც გაგრძელდება.

მსოფლიო ბანკი საქართველოს მთავრობას რეფორმების განხორციელების პროცესში, მხარდაჭერას უცხადებს

გამოქვეყნებულია ეკონომიკა და ბიზნესი
ორშაბათი, 24 ოქტომბერი 2016 12:19

 მსოფლიო ბანკი საქართველოს მთავრობას რეფორმების ოთხპუნქტიანი გეგმის განხორციელების პროცესში, მხარდაჭერას უცხადებს, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისა და სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორის, შეხვედრისას აღინიშნა. მერსი ტემბონიმ მთავრობის მეთაურს საპარლამენტო არჩევნების თავისუფალ და დემოკრატიულ გარემოში ჩატარება მიულოცა.

შეხვედრა მსოფლიო ბანკის რეგიონალურ დირექტორთან

გამოქვეყნებულია ეკონომიკა და ბიზნესი
პარასკევი, 02 სექტემბერი 2016 13:29

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილედავით ხუციშვილისამხრეთ კავკასიის, ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში მსოფლიო ბანკის რეგიონალურ დირექტორსმერსი ტემბონს შეხვდა.

შეხვედრის მთავარ თემას მსოფლიო ბანკის რეიტინგში საქართველოს ლოგისტიკის ინდექსის ბოლო შედეგები და მის გასაუმჯობესებლად აღნიშნულ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა და ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა წარმოადგენდა.

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის  ინიციატივით  ქართული მხარე მსოფლიო ბანკის ექპერტებთან ერთად უკვე აქტიურად მუშაობს 2016 წლის კვლევის შედეგების განმაპირობებელი ფაქტორების ანალიზზე. „პირველი ვიცე-პრემიერის დიმიტრი ქუმსიშვილის დავალებით ჩვენ უკვე შევიმუშავეთ მსოფლიო ბანკთან თანამშრომლობის თემატიკა.  დავსახეთ არაერთი ღონისძიება, შედგება დეტალური გეგმა, რომელიც სამომავლოდ ხელს შეუწყობს მსოფლიო ბანკის რეიტინგებში ჩვენი ქვეყნის პოზიციების მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას“-აღნიშნა შეხვედრის დასასრულს  დავით ხუციშვილმა.

მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ინფრასტრუქტურული და ინვესტიციების ხელშემწყობი პროექტების განხორციელებაში საქართველოს მთავრობის ძალისხმევის მიუხედავად, აუცილებელია დარგში განათლების დონის ამაღლება და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის სტიმულირება.

ამასთან, ქართულმა მხარემ ხაზი გაუსვა მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით განხორციელებულ თუ მიმდინარე სტრატეგიული პროექტების მნიშვნელობას ქვეყნის მიერ სატრანზიტო ფუნქციის შესრულებასა და ტრანსპორტის დარგის განვითარებაში. აღნიშნული პროექტებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავიატექნიკურ–ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება საქართველოში ლოგისტიკური ცენტრების შესაქმნელად, ლოგისტიკის სტრატეგიის შემუშავება და  აღმოსავლეთ-დასავლეთის  მაგისტრალის განვითარება.

მსოფლიო ბანკის რეგიონალურმა დირექტორმა მადლობა გადაუხადა ქართულ მხარეს თანამშრომლობისთვის და სრული მზადყოფნა გამოთქვალოგისტიკის ინდექსის გაუმჯობესების პროცესში მონაწილების მისაღებად.„საქართველოს მთავრობამ  ძალიან სწრაფი რეაგირება მოახდინა  მსოფლიო  ბანკის მიერ  გამოქვეყნებულ  ლოგისტიკის ინდექსთან დაკავშირებით. კვლევის შედეგები რამდენიმე  დღის წინ გახდა ცნობილი, მაგრამ  ჩვენი ექსპერტები საქართველოს მთავრობასთან ერთად უკვე ინტესიურად მუშაობენ  ამ  საკითხებზე. მთავარია  არა ის, თუ რა შედეგები გვაქვს  ამ ეტაპზე, არამედ რის გაკეთებას ვაპირებთ სამომავლოდ. ჩვენ შევთანხმდით კოორდინირებულ მოქმედებათა გეგმაზე. დარწმუნებული ვარ საქართველოიმ ქვეყნების რიგშია, რომლისთვისაც შეუძლებელი არაფერია და  2018 წლის შედეგები ამის  მკაფიო  დასტური იქნება“-განაცხადა სამხრეთ კავკასიის, ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში მსოფლიო ბანკის რეგიონალურმა  დირექტორმა  მერსი ტემბონმა.

გიორგი კვირიკაშვილი მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტს შეხვდა

გამოქვეყნებულია ეკონომიკა და ბიზნესი
სამშაბათი, 26 აპრილი 2016 11:02

ვაშინგტონში ვიზიტით მყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტს, ჯიმ იონგ კიმს შეხვდა. საუბარი შეეხო საქართველოსა და მსოფლიო ბანკის თანამშრომლობის ძირითად საკითხებს და იმ მნიშვნელოვან პროექტებს, რომელსაც საქართველო მსოფლიო ბანკის დახმარებით ახორციელებს.

აღინიშნა, რომ დღემდე მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყოფილი დაფინანსება დაახლოებით 2.4 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენს, ხოლო ამ ეტაპზე მიმდინარე საინვესტიციო პროექტების მოცულობა 693 მილიონი აშშ დოლარია.

შეხვედრაზე ისაუბრეს საქართველოს ეკონომიკურ პოტენციალზე და გასული წლის ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ეკონომიკისთვის ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების მნიშვნელობაზე, რომელიც ახალ შესაძლებლობებს ქმნის საქართველოს სავაჭრო და ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით. აღინიშნა საქართველოს რეგიონალური როლი.

პრემიერ-მინისტრმა მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტს საქართველოს მთავრობის ოთხპუნქტიანი რეფორმების გეგმა გააცნო. მისი განმარტებით, ხელისუფლების დღის წესრიგი ყოვლისმომცველია: საგადასახადო რეფორმები და მეწარმეობის მხარდაჭერა; ინფრასტრუქტურის განვითარება; განათლების სისტემის რეფორმა და პროფესიული კადრების მომზადება ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისად; ღია მმართველობის განმტკიცება. მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტმა სრული მხარდაჭერა გამოცხადა საქართველოს მთავრობას ყოვლისმომცველი რეფორმების განხორციელებაში.

გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მსოფლიო ბანკი საქართველოს უმნიშვნელოვანესი პარტნიორია. მან მადლობა გადაუხადა ჯიმ იონგ კიმს საქართველოს მხარდაჭერისთვის და იმ სტრატეგიული პროექტებისთვის, რომლებიც საქართველოში მსოფლიო ბანკის აქტიური ხელშეწყობით განხორციელდა.

მსოფლიო ბანკის სათავო ოფისში გამართულ შეხვედრას ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე, საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეშიძე დაესწრნენ.

მთავრობის ოთხპუნქტიანი რეფორმების გეგმას მსოფლიო ბანკის ჯგუფი დადებითად აფასებს

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
პარასკევი, 01 აპრილი 2016 13:22

მსოფლიო ბანკის ჯგუფი საქართველოს მთავრობის ოთხპუნქტიანი რეფორმების გეგმას მიესალმება, - ამის შესახებ მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში, მერსი ტემბონმა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა.

საუბრის ძირითადი თემა იყო საქართველოს მთავრობისა და მსოფლიო ბანკის პარტნიორობა თანამშრომლობის სტრატეგიის ფარგლებში, რომელიც 1,2 მილიარდი დოლარის ღირებულების პროგრამაა.
მსოფლიო ბანკი პროგრამის იმპლემენტაციის პროცესს დადებითად აფასებს. შეხვედრას საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის რეგიონული მენეჯერი სამხრეთ კავკასიაში იან ვან ბილსენი და ეკონომიკური საბჭოს მდივანი, ბიზნესომბუდსმენი გიორგი გახარია დაესწრნენ.

დავით ნარმანია მსოფლიო ბანკის რეგიონულ დირექტორს შეხვდა

გამოქვეყნებულია ეკონომიკა და ბიზნესი
ორშაბათი, 18 იანვარი 2016 16:29

თბილისის მერი დავით ნარმანია,  სამხრეთ კავკასიაში, ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში  მსოფლიო ბანკის რეგიონულ დირექტორს,  მერსი ტემბონს შეხვდა. 

შეხვედრაზე ყველა ის საკითხი და პროექტი  მიმოიხილეს, რომელთა განხორციელებაში მსოფლიო ბანკია ჩართული, კერძოდ, იმსჯელეს ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორიცაა 13 ივნისის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები  და მდინარე ვერეს ხეობის უსაფრთხო მართვის სტრატეგია, ასევე, ისაუბრეს ურბანული განვითარებისა და ქალაქის ტურისტულ ნაწილში სარეაბილიტაციო აღდგენითი პროექტების მხარდაჭერის საკითხებზე.

თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით,  შეხვედრა, როგორც მიმდინარე პროექტების განხილვის, ასევე სამომავლო თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებების გამოკვეთის კუთხით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.

„შევთანხმდით, რომ მსოფლიო ბანკი განიხილავს მდინარე ვერეს ხეობის უსაფრთხო მართვის სტრატეგიას და შესაბამისად, ჩვენს წინადადებებს, რათა დაგვეხმარონ როგორც ტექნიკურ-ეკონომიკური, ასევე, დაფინანასების თვალსაზრისით. ქალაქის ურბანული განვითარების სტრატეგიის  თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანი იქნება მათი მხარდაჭერა და ამ თემაზეც  ვისაუბრეთ. გარდა ამისა, მიმოვიხილეთ მუნიციპალიტეტის ინსტიტუციური განვითარების საკითხები“,- განაცხადა დავით ნარმანიამ.

„ჩვენ გავაგრძელებთ თბილისის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერას, დავეხმარებით ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ჩატარებაში, თუ რა და როგორ უნდა გაკეთდეს,  მობილიზებას გავუკეთებთ რესურსებს, რათა რეალურად ჩატარდეს კვლევა. საჭიროა, ჩვენმა გუნდმა შეხედოს, რა შეგვიძლია ჩვენი მხრივ გავაკეთოთ, შემდეგ გავმართოთ მომდევნო შეხვედრები და ვაცნობოთ მუნიციპალიტეტს, მათი მოთხოვნებიდან რისი დაკმაყოფილება შეგვიძლია. რაც შეეხება ცოდნის გაზიარებას, ჩვენ დავაკავშირებთ თბილისს ამ საკითხში მსოფლიოს საუკეთესო პრაქტიკების მქონე ქალაქებთან. ჩვენი თანამშრომლობის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება ტურიზმიც“,- განაცხადა სამხრეთ კავკასიაში, ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში  მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა,  მერსი ტემბონმა.

შეხვედრას სარა მაიკლი, მსოფლიო ბანკის მდგრადი განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ დეპარტამენტში, ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, თბილისის ვიცე-მერი ლაშა აბაშიძე, მერის მოადგილე ნინა ხატისკაცი და კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსი გივი კუბლაშვილი დაესწრნენ.

გვერდი 1/ 2-დან

ბიზნეს ნიუსი

პოპულარული

« მაისი 2021 »
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ჩვენ შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო
“ნიუსდეი”
შეიქმნა მედია-ჰოლდინგ
“სტარვიზია”-ს
ბაზაზე.
ქართულ ინტერნეტ სივრცეში... ვრცლად

კონტაქტი

შპს "ნიუს დეი საქართველო"

მის: ლეჩხუმის ქ. 43

ტელ: (+995 32) 257 91 11

ფოსტა: avtandil@yahoo.com

 

 

სოციალური