საქართველოში ინტერნეტი პოლიტიკური მანიპულაციის იარაღი ხდება

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
ორშაბათი, 13 ივნისი 2022 11:12

საქართველოში ინტერნეტის, როგორც პოლიტიკური კომუნიკაციების სივრცის განვითარებასთან ერთად გაჩნდა ონლაინ პროპაგანდის ახალი ფორმებიც. ეს არ არის გასაკვირი, რადგანაც ამ სახის ერთგვარად შეფარული პროპაგანდის გავლენა აღწევს მილიონობით ადამიანს და აყალიბებს პროპაგანდის სუბიექტებისთვის ხელსაყრელ გარემოს და ქმნის მოვლენების თანამედროვე სურათზე რეალობის ინტერპრეტაციის ფართო საშუალებებს.
ინტერნეტ რესურსებით მანიპულირების კაპიტალი საქართველოში განუხრელად იზრდება, ამას ხელს უწყობს ინტერნეტის ექსტრატერიტორიულობა, მულტიმედია და ინტერაქტიულობა. ეს საჭიროებს, პოლიტიკური კომუნიკაციის პროცესში ინტერნეტის როლის გადაფასებას და ახალი ტიპის პოლიტიკური კომუნიკაციის დანერგვას. ამ ახალი ტიპის კომუნიკაციის დანერგვამ უნდა ჩამოაყალიბოს სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის ურთიერთქმედების ახალი ვექტორები.
ეს თავის მხრივ განსაზღვრავს სახელმწიფოებში ძალაუფლების განხორციელების შესაბამის მექანიზმებს, ის მოითხოვს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო აქტივობების მიდგომების ახალ გაგებას და არსებულ პირობებში პიროვნებისა და სოციალური ჯგუფების როლი და ადგილის განსაზღვრას.
საქართველო, როგორც გლობალურ კომუნიკაციაში ინტეგრირებული სახელმწიფო
სახელმწიფო ინსტიტუტებისგან ფუნდამენტურად ახლებურად განვითარებას მოითხოვს პოლიტიკურ კომუნიკაციებში. ეს იმიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ახალი ტექნოლოგიებისა და მასობრივი კომუნიკაციის ფორმების გავლენის ქვეშ, თანამედროვე პირობებში ზოგჯერ აუცილებელი ხდება საშინაო პოლიტიკური პროცესიის ისეთი ფორმა, როგორიცაა დემოკრატიული კონტროლი.
საქართველოს მოწყვლადი მდგომარეობიდან გამომდინარე, შიდა დესტრუქციული ძალების მომეტებული აქტივობის ფონზე, პროცესის პოლიტიკური კონტროლი დემოკრატიის ფუნდამენტური პრინციპების დარღვევის გარეშე, არის აუცილებელი კომპონენტი.
თანამედროვე ქსელური საზოგადოების გამჭვირვალობას აქვს საპირისპირო მხარე - ტექნოლოგიური შესაძლებლობების გაჩენის სახით ტოტალური კონტროლი თითქმის ნებისმიერ მოქალაქეზე, შესაძლებლობით მიიღო მონაცემები მისი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო საქმიანობის შესახებ. ეს კარგად ემსახურება პოლიტიკური მართვის სუბიექტების ინტერესებს.
საზოგადოებრივი აზრის მანიპულირების ფენომენი, თანამედროვე
ინტერნეტ ტექნოლოგიების მანიპულაციური გამოყენების პრაქტიკა პოლიტიკური
კომუნიკაცია სოციალურ-პოლიტიკური აღქმის მოდელების ფორმირებისათვის
საზოგადოების მიერ რეალობა, ისევე როგორც მასობრივი ქცევის მოდელები
არსებული პოლიტიკური რეჟიმების სტაბილურობის შენარჩუნება და მიღწევა
პოლიტიკური მართვის სუბიექტების მიზნები.
თანამედროვე სამყაროში საზოგადოებრივი ცნობიერების მანიპულირება ერთ-ერთი ეფექტური ინსტრუმენტია პოლიტიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად
მანიპულაციური გავლენა საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე პირდაპირ გაძლევთ საშუალებას აკონტროლოთ პოლიტიკური სტაბილურობის პარამეტრები. შესაბამისად, სახელმწიფოს პოლიტიკური სისტემის ფუნქციონირების ეფექტურობა აქ დიდწილად განისაზღვრება მანიპულაციური ფორმირების წარმატების ხარისხით. საუბარია შესაბამისი საზოგადოებრივი აღქმების ფორმირებაზე ეროვნული პოლიტიკურ სისტემაზე, , ეროვნული ლიდერებისა და პოლიტიკური ელიტების შესახებ, ასევე სახელმწიფო ძალაუფლების ინსტიტუტებზე.
დღევანდელი გამოწვევების ფონზე, ღირებულებით-სემანტიკური სივრცეების ფორმირება და დაცვა ხდება ერთიანი პოლიტიკური მენეჯმენტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა, რადგანაც ტრადიციული ღირებულებებისა და მნიშვნელობების ტრანსფორმაცია აუცილებლად იწვევს მნიშვნელოვან და ხშირად სახელმწიფოსთვის სახიფათო ცვლილებებს საზოგადოების შინაარსში. ისინი იწვევენ ძალაუფლების პოლიტიკური ინსტიტუტების არაეფექტურ ფუნქციონირებას, რასაც საბოლოოდ პოლიტიკური რეჟიმების კრიზისამდე მივყავართ.
ინტერნეტ აუდიტორიის ჩართულობის მაღალი დონე საშუალებას გვაძლევს განვიხილოთ ინტერნეტ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, როგორც თანამედროვე და ეფექტური თანამედროვე პოლიტიკის ინსტრუმენტი.
საქართველოში გამოხატვის თავისუფლების შეიძლება ითქვას ულტრალიბერალური გარემოსა და საკანონმდებლო ბაზის პირობებში, ცვლილებების გარეშე, რთული იქნება ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებული კონცეპტუალური და ტექნოლოგიური მოდელების შემუშავება და ონლაინ მანიპულატიური ზემოქმედებების და მათი გაფართოების პრევენციული წინააღმდეგობა.
საინფორმაციო თავდასხმების განხორციელება, ონლაინ პლატფორმების გამოყენებით , ხშირად მიზნად ისახავს ე.წ. "ხავერდოვარნი რევოლუციების " განხორციელებას. ასეთი მაღალტექნოლოგიური სცენარები, საშუალებას გაძლევთ გავლენა მოახდინოთ თითქმის ნებისმიერ ეროვნულ პოლიტიკურ რეჟიმზე, რომელსაც არ გააჩნია ინფორმაციის მკაფიო და ეფექტური კონცეფცია და ტექნოლოგიური წინააღმდეგობა გარედან მომავალ ონლაინ აგრესიაზე.
საქართველოს არ გააჩნია რესურსები საკუთარი ეროვნული სოციალური მედიის ფორმირებასთვის. სამაგიეროდ, სავსებით შესაძლებელია კონკურენტული
სემანტიკური და ღირებულებითი საკომუნიკაციო გარემოს შექმნა.ა სევე, ეფექტური ალტერნატივების განვითარება, სახელმწიფო მდგრადობისთვის და საზოგადოებისათვის საფრთხის შემქმნელი არასასურველი სემანტიკური და სიმბოლური ინსტრუმენტის ნეიტრალიზაციის მექანიზმების ჩათვლით. აქედან გამომდინარე, საკუთარი ორგანიზაციული, მენეჯერული და ანალიტიკური ინფრასტრუქტურის შექმნა ეფექტური კონტრზომების უზრუნველსაყოფად, სახელმწიფოს პრიორიტეტულ ამოცანად უნდა განვიხილოთ.

ავტორი: ზაალ ანჯაფარიძე

პოლიტიკის და პოლიტიკური კომუნიკაციების ექსპერტი

 

წაკითხულია 191 ჯერ

Related items

 • პეკინში დასრულდა 2022 წლის მსოფლიო ახალი ენერგიის სატრანსპორტო საშუალებების კონგრესი (ვიდეო)

  პეკინი, 29 აგვისტო (სინხუა) -- მაღალმა ტექნოლოგიებმა, როგორიცაა წყალბადის საწვავის უჯრედები და მანქანის ჩიპები, მიიპყრო დამსწრეების ყურადღება 2022 წლის მსოფლიო ახალი ენერგიის სატრანსპორტო საშუალებების კონგრესზე, რომელიც კვირას პეკინში დასრულდა.

  კონგრესში მონაწილეობდნენ ენერგიის ახალი წყაროების მოძიების სფეროში მოღვაწე მსოფლიოს წამყვანი კომპანიების წარმომადგენლები. #GLOBALLlink

  ვიდეო მომზადებულია Xinhua Global Service-ის მიერ

 • 5G ინტერნეტის ქსელის მხარდაჭერილი ავტობუსის გაჩერება ფუჟოუში (ვიდეო)

  ფუჟოუ, 17 აგვისტო (სინხუა) -- ჩინეთის ქ. ფუჟოუში, პროგრამული უზრუნველოფის პარკში, „ჭკვიანი“ ავტობუსის გაჩერება მგზავრებს უნიკალურ მომსახურებას სთავაზობს.
  ინტელექტუალური ავტოსადგურის ყველა აპარატურა და პროგრამული უზრუნველყოფა დაკავშირებულია მართვის პროგრამულ პლატფორმასთან ერთიანი მართვის უზრუნველსაყოფად.
  ამგვარად გაჩერებაზე მგზავრებისთვის ხელმისაწვდომია 5G ინტერნეტის ქსელი.
  მენეჯერები ამბობენ, რომ ავტოსადგურს ყოველდღიურად 800-მდე ადამიანი სტუმრობს.

  ვიდეო მომზადებულია Xinhua Global Service-ის მიერ

 • საქართველოში კომპანია SpaceX-ის პროექტ Starlink-ის ამოქმედების საკითხები განიხილეს

  საქართველოში კომპანია SpaceX-ის პროექტ Starlink-ის ამოქმედების საკითხები და სამომავლო გეგმები განიხილეს თბილისში გამართულ შეხვედრაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა და ამერიკულ კომპანია SpaceX-ის ბაზრებზე წვდომის რეგიონალურმა დირექტორმა ბენ მაკ უილიამსმა

  საუბარი კერძოდ შეეხო SpaceX საქართველო¬ში Starlink-ის თანამგზავრული სისტემებით მაღალსიჩქარიან ფართოზოლოვანი ინტერნეტის მიწოდების საკითხის უზრუნველყოფას.

  როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ, ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, Starlink-ის საქართველოში შემოსვლითა და ოპერირების დაწყებით ფაქტობრივად ახალი ეტაპი იწყება ინტერნეტიზაციის კუთხით. კომპანიის საქართველოში ოპერირებისთვის ნებართვა უკვე გაცემულია.

  „SpaceX მიესალმება საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერას, Starlilnk-ისთვის ავტორიზაციის მინიჭების კუთხით, რის შემდეგაც კომპანია საქართველოში ფიზიკურ პირებსა და ბიზნესს მაღალი ხარისხის თანამგზავრულ ფართოზოლოვან ინტერნეტს მიაწვდის“ - აღნიშნა Starlink-ის ბიზნესოპერაციების ვიცე-პრეზიდენტმა ჩად გიბიმ.

  პირველ ეტაპზე Starlink-ის ინტერნეტი საქართველოს მასშტაბით არსებულ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ყველა ტექნოპარკს მიეწოდება.

  ილონ მასკის დაარსებული კომპანია SpaceX-ის პროექტი Starlink-ი გლობალური თანამგზავრული სისტემაა, რომლის მიზანიც მაღალი სიჩქარის ინტერნეტის მიწოდებაა ნებისმიერ ადგილში, მათ შორის მიუწვდომელ და მაღალმთიან დასახლებებში.

  SpaceX-მა საქართველოში Starlink-ის პროექტით შემოსვლისა და საქმიანობის დაწყებით დაინტერესება გასულ წელს გამოთქვა, როცა ლოს ანჯელესში კომპანიის სათავო ოფისში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილსა და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე ავთანდილ კასრაძეს შეხვდნენ.

  სწორედ აღნიშნული შეხვედრის შემდეგ გამოხატა კომპანიამ ინტერესი საქართველოს ინტერნეტიზაციის პროცესში ჩართვაზე, ასევე საქართველო განიხილეს რეგიონში ერთ-ერთ პირველ საპილოტე ქვეყნად, სადაც SpaceX-ი მოსახლეობას თანამგზავრულ ინტერნეტს მიაწვდის. 

  ლოს ანჯელესში გამართული შეხვედრის შემდგომ აქტიური თანამშრომლობის შედეგად, ცოტა ხნის წინ საქართველოში SpaceX-ის პროექტ Starlink-ის რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის პროცესი დასრულდა. 

  თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების პერიოდში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უწყვეტი, მაღალი ხარისხის ინტერნეტ წვდომა. შესაბამისად, თანამგზავრული ინტერნეტი ხელს შეუწყობს ციფრული ბიზნესის განვითარებასა და საერთაშორისო IT კომპანიებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნას. 

  შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილი და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე ავთანდილ კასრაძე

 • ტელევიზორის მნიშვნელობა ვიდეო-თამაშებისთვის

  დიდი ხანი არაა, რაც ვიდეო თამაშების ეპოქა დაიწყო და სულ უფრო მეტად ხდება პოპულარული. ტექნოლოგიის პროგრესი საუკეთესოდ აისახება ამ სფეროზეც, რადგან მასტან ერთად იხვეწება, რაც აისახება უამრავ მახასიათებელში, თუმცა ერთ-ერთი პირველი მაინც მაღალი გრაფიკაა. ვიდეო თამაშები განსხვავდება კონსოლების მიხედვით, თუმცა უმეტესად მათ სათამაშოდ მაინც ტელევიზორია საჭირო, რაც პირდაპირ კავშირშია გეიმერის გამოცდილებასთან, რამდენადაც კარგია ტელევიზორი, მით უფრო საინტერესოა თამაში. ტელევიზორი ახალ წელს ნებისმიერი გეიმერისთვის იდეალური საჩუქარია, რაც თავის მხრივ ცალკე მდგარი ტექნოლოგიაა, რომელმაც ბოლო ასწლეულში უამრავი ადამიანი და ოჯახი მიაჭაჯვა თავისსავე ეკრანებს.

  თავდაპირველად ტელევიზორის მთავარი დანიშნულება ინფორმაციის მიღებასთან ერთად, გართობა იყო, რომელიც გასართობი შოუებისა თუ ფილმების ნავას გულისხმობდა, თუმცა დღეს ვიდეო თამაშების თამაშია ბევრი ადამიანისთვის. ტელევიზორმა მოახერხა და შექმნის დღიდანვე მოახერხა ოჯახების გაერთიანება საღამოობით საყვარელი გადაცემის სანახავად, რა თქმა უნდა, გარდა იმ ხალხისა, ვინც თვლიდა რომ ეშმაკეული მანქანა იყო და ჩუმ-ჩუმად ანტი-ტელევიზორულ კამპანიებს ავრცელებდა სამეზობლოში.

  დღეს უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ტელევიზორმა ადამიანები შეცვალა, თუმცა მისი მნიშვნელობა არ ამოწურულა. მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო ინტერნეტმა დაიპყრო და ტელევიზორს ნაკლები ადამიანი უცქერს, მისი მნიშვნელობა გეიმერებში არ იცვლება. დღეს არსებობენ ისეთი ტელევიზორები, რომლებიც ნებისმიერ გეიმერს დიდ სიამოვნებას მოგვრით.

  LG C1 OLED

  LG-ის აღნიშნული მოდელი ნებისმიერი ტიპის ვიდეოთამაშისთვისაა ზედგამოჭრილი და იდეალური. მას აქვს შესაძლებლობა, რომ ავტომატურად ჩართოს პიქსელები, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითქმის უსასრულო კონტრასტის დიაპაზონი და სრულყოფილი შავი ფერი აქვს, რომელიც ნათელი ფერის გარშემო არ ყვირის და იძლევა იდეალურ გამოსახულებას ნებისმიერ ექშენ კადრში. ტელევიზორს ფართო ხედვის კუთხე აქვს, თითოეული პიქსელი კი ანაწილებს სინათლეს ყველა მიმართულებით, რაც საუკეთესო გამოცდილებას პირდება ნებისმიერი ტიპის მოთამაშეს. ტელევიზორის 120 ჰერციანი პანელი აღჭურვილია VRR მხარდაჭერით და HDMI 2.1 შესაძლებლობით, რაც უზრუნველყოს 4K გამოსახულებას 120fsp-მდე თამაშისას. გასათვალისწინებელი ფაქტორია ე.წ. “screen burn”, რასაც ასეთი ტიპის ტელევიზორებში ხშირად შეხვდებით მუდმივად მაღალი განათების ფონზე მუშაობისას, ამ მოდელს ეს პრობლემა არ შეექმნება, ვინაიდან HRD-ის მეშვეობით, რომელიც განათებას არეგულირებს, იმდენად არასოდეს ნათდება, რომ აღნიშნული ხარვეზი გაუჩნდეს.

  Sony X90J

  სონის ტელევიზორების ეს კონკრეტული მოდელი ნამდვილად გამორჩეულია, რომელიც ერთ-ერთ საუკეთესოდ ითვლება ვიდეო თამაშების ხანგრძლივი თამაშებისთვის, რადგან სპეციალურად ჩაშენებული LED მოწყობილობა ეკრანს screen burn-ებისგან იცავს, რაც შესაძლებლობას იძლევა მაღალ განათებაზე თამაში ხანგრძლივი დროით ხელმისაწვდომი იყოს. ამას გარდა, იქიდან გამომდინარე, რომ PS5-იც სონის პროდუქტია, ტელევიზორს ნებისმიერი კონტენტის გაშვების მხარდაჭრა და სწრაფი რეაგირების დრო აქვს. 120 ჰერციანი პანელი და HDMI 2.1 მხარდაჭერით ნამდვილად ნებისმიერი ისიამოვნებს.

  ნამდვილმა გეიმერმა იცის კარგი ტელევიზორის ფასი, შესაბამისად სათამაშო კონსოლთან ერთად, უპირველესი საზრუნავი ხშირად მისი არჩევაა. ახალი წელი ნამდვილად ოცნებების ასრულების დროა, ხოლო თქვენ უკვე იცით გეიმერისთვის რა არის ერთ-ერთი ყველაზე სანუკვარი საზრუნავი.

 • ლევან დავითაშვილმა ხელი მოაწერა დეკლარაციას ინტერნეტის მომავალის თაობაზე

  საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა ონლაინ-ფორმატში მონაწილეობა მიიღო აშშ-ის ეროვნული უსაფრთხოების მრჩევლის, ჯეიკ სალივანის მასპინძლობით გამართულ მინისტერიალში, რომლის მსვლელობისას მან საქართველოს სახელით, აშშ-ის, ავსტრალიის, კანადის, ევროკომისიის, იაპონიის და გაერთიანებული სამეფოს წარმომადგენლებთან ერთად, ხელი მოაწერა დეკლარაციას ინტერნეტის მომავალის თაობაზე (Declaration for the Future of the Internet, DFI). 

  დეკლარაციის მიზანია დემოკრატიული სისტემების მხარდაჭერა და თითოეული მოქალაქის აქტიური მონაწილეობის ხელშეწყობა დემოკრატიულ პროცესებში, პიროვნების კონფიდენციალურობის დაცვის უზრუნველყოფა, უსაფრთხო და საიმედო კავშირის შენარჩუნება, ადამიანის უფლებებისა დაცვა და ონლაინ/ციფრულ ეკოსისტემაში მისი პატივისცემა, თავისუფალი და კონკურენტუნარიანი გლობალური ეკონომიკის უზრუნველყოფა და ა.შ. 

  დეკლარაციის მხარდამჭერი პარტნიორები თანამშრომლობენ სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ინდუსტრიასთან და სხვა შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან დეკლარაციაში ჩამოყალიბებული პრინციპების განხორციელების მიზნით. 

  ეკონომიკის სამინისტროს პრეს-რელიზი

ბიზნეს ნიუსი

პოპულარული

« December 2022 »
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ჩვენ შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო
“ნიუსდეი”
შეიქმნა მედია-ჰოლდინგ
“სტარვიზია”-ს
ბაზაზე.
ქართულ ინტერნეტ სივრცეში... ვრცლად

კონტაქტი

შპს "ნიუს დეი საქართველო"

მის: ლეჩხუმის ქ. 43

ტელ: (+995 32) 257 91 11

ფოსტა: avtandil@yahoo.com

 

 

სოციალური