ნეგატიურ შეფასებას იმსახურებს კომისიის მუშაობის ფორსირებული რეჟიმიც, - სახალხო დამცცველი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე

გამოქვეყნებულია სამართალი
პარასკევი, 21 აპრილი 2017 15:02

საქართველოს სახალხო დამცველი ეხმიანება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფების მიერ მომზადებულ კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტს. სახალხო დამცველი პოზიტიურად აფასებს ინტერნეტთავისუფლებისა და გენდერული თანასწორობისკენ მიმართული დებულებების კონსტიტუციაში განსაზღვრის ფაქტს, რაც წარმოადგენდა სახალხო დამცველის რეკომენდაციას. თუმცა, ამავე დროს გამოთქვამს წუხილს, რომ კომისიამ სახალხო დამცველის რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეთავაზება არ გაიზიარა.

კერძოდ, პროექტში არ ასახულა შრომის უფლებების ეფექტიანი განხორციელების უზრუნველსაყოფად – სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს შექმნის საკითხი;  სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი წამების და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების ეფექტიანი გამოძიებისა და პრევენციის მიზნით – დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საკითხი; საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების გაფართოების მიზანშეწონილობა, რაც გულისხმობს კონსტიტუციური კონტროლის განხორციელებას ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტებისა და საერთო სასამართლოების კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების კონსტიტუციურობის შემოწმების თვალსაზრისით. აღსანიშნავია, რომ ინიციატივის მიხედვით, გამონაკლისის სახით, კანონის ამოქმედებიდან ერთი წლის განმავლობაში დაშვებულია საერთო სასამართლოების კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრება, რომელთა გასაჩივრების ვადა გასულია. აღნიშნული გამონაკლისი არის ერთგვარი გამოხმაურება საზოგადოებაში არსებულ სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნაზე. მართლმსაჯულების პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების გადასინჯვის მექანიზმის შექმნის აუცილებლობის შესახებ არაერთხელ გაკეთებულა განცხადება თავად ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ, შესაბამისად საზოგადოებაში ჯერ კიდევ არსებობს მსგავსი მექანიზმის შექმნის მოლოდინი.

სახალხო დამცველად ერთი და იმავე პირის ხელმეორედ არჩევის დაუშვებლობის თაობაზე კონსტიტუციური ცვლილების პროექტთან დაკავშირებით სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ ევროპის უმრავლეს ქვეყანაში მსგავსი შეზღუდვა არ არსებობს, ხოლო იქ სადაც ხელმეორედ არჩევა შეზღუდულია, სახალხო დამცველი აირჩევა 5 წელზე მეტი ვადით. ამასთან, გაუგებარია მსგავსი შეზღუდვის მიზანშეწონილობა, მაშინ როცა სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების 20 წლიანი ისტორიის განმავლობაში არ ყოფილა პრეცედენტი ერთი და იმავე პირს მეორედ დაეკავებინოს ეს თანამდებობა. საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობისას არ გამოთქმულა საფუძვლიანი არგუმენტი, რომელიც გაამყარებდა ამ შეზღუდვის კონსტიტუციით განსაზღვრის აუცილებლობას.

შემოთავაზებული პროექტი გვთავაზობს ტექნიკურ ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც სახალხო დამცველი უნდა ჩანაცვლდეს ომბუდსმენით. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მიზანშეწონილი არ არის  მსგავსი ცვლილების განხორციელება, მით უფრო მაშინ, როცა მსოფლიოს სხვადასხვა  ქვეყანაში არის ტენდენცია ომბუდსმენის გენდერულად უფრო ნეიტრალური ტერმინით ჩანაცვლების. ამასთან, უცხოური ტერმინის შემოღება არაა სახელმწიფო ენის პატივისცემის გამოხატულება. გარდა ამისა, მსგავსი ცვლილება არ ყოფილა შეთანხმებული სახალხო დამცველთან და საერთოდ, გაუგებარია თავად ცვლილების საჭიროება, მით უფრო იმ ფონზე, რომ ეს გამოიწვევს ფინანსურ დანახარჯებს და სხვა ტიპის პრობლემებს სახალხო დამცველის აპარატისთვის.

სახალხო დამცველმა კომისიის წინაშე დააყენა ინსტიტუტის საბიუჯეტო გარანტიების საკითხი, რაც გულისხმობდა იმას, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში სახალხო დამცველისთვის განკუთვნილი მიმდინარე ხარჯების შემცირება წინა წლის საბიუჯეტო სახსრების ოდენობასთან შედარებით შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ სახალხო დამცველის წინასწარი თანხმობით, სამწუხაროდ ეს ცვლილება არ აისახა კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტში.

და ბოლოს, ნეგატიურ შეფასებას იმსახურებს კომისიის მუშაობის ფორსირებული რეჟიმიც, რომელიც არ იძლევა პროცესში სრულყოფილი მონაწილეობის შესაძლებლობას. სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ კონსტიტუციის გადასინჯვა უნდა მიმდინარეობდეს ისე, რომ ყველა დაინტერესებულ პირს ჰქონდეს მოსაზრებების წარდგენისა და პოზიციის დაფიქსირებისათვის ადეკვატური დრო და შესაძლებლობა.  ამასთან, ბუნდოვანია თავად გადაწყვეტილების მიღების წესიც, არსებული შეთანხმების მიხედვით, გადაწყვეტილებები უნდა მიღებულიყო კონსენსუსის საფუძველზე, თუმცა კომისიის მუშაობის შედეგად კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტში აღმოჩნდა ისეთი დებულებები, რომელთა მიმართაც სამუშაო ჯგუფის წევრებს შორის კონსენსუსი არ შემდგარა.

სახალხო დამცველი მოუწოდებს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას და საქართველოს პარლამენტს გაითვალისწინოს სახალხო დამცველის მოსაზრებები და ასახოს ისინი კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტში. 

წაკითხულია 7 ჯერ

Related items

 • საქართველოს სახალხო დამცველი დღეს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს ხვდება

  ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს ხვდება დღეს სახალხო დამცველი. უჩა ნანუაშვილი ჯანი ბუკიკიოს საკონსტიტუციო რეფორმის შესახებ მიაწვდის ინფორმაციას. ის იმ საკითხებზე გაამახვილებს ყურადღებს, რომლებიც საკუნსტიტუციო კომისიამ არ გაითვალისწინა.

  „გავაცნობთ ჩვენს მოსაზრებებს, რეკომენდაციებს, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ იქნა გაზიარებული კომისიის მხრიდან,“ - განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა.

  უჩა ნანუაშვილი უკვე შეხვდა ადამიანის უფლებათა კომისარს. ომბუდსმენმა ნილს მუჟნიევსკის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია.

  ასევე განიხილეს ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთისას, საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევებიც.

 • „ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ჩვენ ადეკვატურად შევამცირეთ პრეზიდენტის უფლებამოსილება“ - გიორგი ბარამიძე (ვიდეო)

  „ჩვენ ვუჭერთ მხარს იმას, რაც ჩვენ გავაკეთეთ. პრეზიდენტის უფლებამოსილების კიდევ უფრო შეზღუდვას არ ვუჭერთ მხარს... ჩვენ, ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, იქამდე გავაძლიერეთ პარლამენტი და ისეთი დოზით შევამცირეთ პრეზიდენტის უფლებამოსილება, რაც იყო ადეკვატური. ადრე ძალიან ძლიერი პრეზიდენტი გვყავდა ჩვენ, ახლა გვყავს ზომიერად ძლიერი. ახლა რასაც ესენი აკეთებენ - უნდათ რომ ნულამდე დაიყვანონ აი ამ ზომიერად ძლიერი პრეზიდენტის როლი, რომელსაც უკანონოდ და კონსტიტუციის დარღვევით წაართვეს ეროვნული უშიშროების საბჭო,“ - განაცხადა პარლამენტის ყოფილმა ვიცე სპიკერმა, გიორგი ბარამიძემ, „სტარვიზიის“ ეთერში. უყურეთ „სტარვიზიაზე“ და უსმინეთ რადიო star fm-ზე, „აქტუალური თემის“ შეკითხვებს გიორგი ბარამიძე პასუხობს.

 • სახალხო დამცველი ხარშილაძის საქმის ობიექტური გამოძიების აუცილებლობაზე საუბრობს

  ქრონიკა პლიუსის რედაქტორი, ელისო კილაძის შვილის საქმეზე კომენტარი სახალხო დამცველმა გააკეთა. უჩა ნანუაშვილის განცხადებით, მისი აპარატის წარმომადგენლები რამდენიმე დღის წინ დაკავებულს შეხვდნენ და დაკავების დეტალებზე მიიღეს ინფორმაცია. ნანუაშვილი ხარშილაძის საქმის ობიექტური გამოძიების აუცილებლობაზე საუბრობს.

  „ჩვენ საუბარი გვქონდა იმაზე, რომ პროკურატურას უნდა გამოეძიებინა დაზიანებებთან დაკავშირებით არსებული ინფორმაცია და გადაემოწმებინა, თუ როდის და რა გარემოებებში მოხდა ასეთი დაზიანებების მიყენება. ასევე არის მნიშვნელოვანი საქმის დეტალები, მათ შორის პროცესუალური დარღვევები, რომელზეც თვითონ დაკავებული საუბრობს. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ეს ფაქტი იქნას გადამოწმებული და გამოძიების რეაგირება მოხდეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით,“ - განაცხადა უჩა ნანაუაშვილმა.

 • სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში გაგრძელდება

  საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიშის განხილვა დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში გაგრძელდება.დოკუმენტში საუბარია სასამართლო სისტემაში არსებულ ვითარებასა და გამოვლენილ ხარვეზებზე. ასევე პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, რელიგიის თავისუფლების და უმცირესობათა უფლებების დაცვის მხრივ არსებულ ვითარებაზე.  ანგარიშში ყურადღება გამახვილებულია რუსთავი 2-ის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზეც და როგორც ომბუდსმენი მიუთითებს, უნდა გამოირიცხოს ხელისუფლების მხრიდან გამოხატვის თავისუფლებაში ჩარევის საფრთხე.მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ უმეტეს შემთხვევაში, როდესაც რაიმე დარღვევაზეა საუბარი, გამოძიეა დაწყებულია.ოპოზიციის შეფასებით ომბუდსმენის ანგარიში ადასტურებს, რომ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ვითარება უარესდება.

   

 • ფაჩულიას კალათბურთის აკადემიამ ეკა ელოშვილის მიმართ დისკრიმინაცია განახორციელა, - სახალხო დამცველი

  2017 წლის 22 მარტს საქართველოს სახალხო დამცველმა შპს „ზაზა ფაჩულიას კალათბურთის აკადემიას“ განსხვავებული მოსაზრების გამო პირდაპირი დისკრიმინაციის დადგენის შესახებ რეკომენდაციით მიმართა.

  სახალხო დამცველმა მიიჩნია, რომ განმცხადებელს კალათბურთის აკადემიაში დასაქმებაზე უარი ეთქვა, ვინაიდან მან თავის ფეისბუქის გვერდზე კრიტიკული პოსტი დაწერა აკადემიის დამფუძნებლის და დირექტორის ზაზა ფაჩულიას მეგობრის, ლევან კობიაშვილის შესახებ.

  რეკომენდაციით სახალხო დამცველმა შპს „ზაზა ფაჩულიას კალათბურთის აკადემიას“ მოუწოდა, მომავალში თავი შეიკავოს შრომით და წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში დისკრიმინაციული მოპყრობისგან და საქმიანობა წარმართოს თანასწორობის პრინციპის დაცვით.

  1. ფაქტობრივი გარემოებები

  2 ე. ე. (შემდგომში განმცხადებელი) მიუთითებს, რომ 2016 წლის ივნისის დასაწყისში მას დაუკავშირდა კოლეგა და აცნობა, რომ ზმ ფმ შპს „ზაზა ფაჩულიას კალათბურთის აკადემიისთვის“ (შემდგომში აკადემია) ეძებდა PR სპეციალისტს და ამ პოზიციისათვის განიხილავდნენ განმცხადებლის კანდიდატურას. აღნიშნული ფაქტიდან რამდენიმე დღეში, განმცხადებელი შეხვდა აკადემიის დირექტორს, გ. ა.-ს და განიხილეს განმცხადებლის საქმიანობასთან დაკავშირებული ძირითადი საკითხები. გ. ა.-თან 2 შეხვედრის შემდეგ განმცხადებელი შეხვდა ზაზა ფაჩულიას. შეხვედრისას მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ აკადემია ითანამშრომლებდა განმცხადებელთან და 2016 წლის სექტემბრიდან გაუფორმდებოდა შრომითი ხელშეკრულება. აღნიშნულის შემდეგ, 2016 წლის სექტემბრამდე განმცხადებელი აიყვანეს გამოსაცდელი ვადით. ამ პერიოდის განმავლობაში მას უნდა დაეგეგმა ერთი ღონისძიება - ზაზა ფაჩულიას NBA-ის საზაფხულო ბანაკი. განმცხადებელი ჩართული იყო აღნიშნული ღონისძიების PR და მედია აქტივობებში, ორგანიზებას უწევდა პრესკონფერენციებს და ა. შ. საზაფხულო ბანაკის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდებოდა სხვადასხვა მედიასაშუალებებით და აკადემიის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე. საზაფხულო ბანაკის დასრულების შემდეგ, განმცხადებელმა მიიღო კუთვნილი ანაზღაურება და აკადემიის წარმომადგენელსა და მას შორის სიტყვიერი შეთანხმების შესაბამისად ელოდებოდა 2016 წლის სექტემბერში შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებას. ღონისძიების დასრულებისა და კუთვნილი ანაზღაურების მიღების შემდეგ, განმცხადებელი კვლავ განაგრძობდა აკადემიის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე აქტივობებს და ზაზა ფაჩულიას თხოვნითა და დავალებით აქვეყნებდა განცხადებებს, ფოტო ალბომებს და ა. შ. აღნიშნული დასტურდება განმცხადებლის მიერ მოწოდებული მასალებით, რომელიც შეიცავს განმცხადებლისა და ზაზა ფაჩულიას პირად მიმოწერას სოციალურ ქსელში.

  [განმცხადებლისა და მოპასუხეს შორის კორესპონდენცია]

  2016 წლის 16 აგვისტოს განმცხადებელმა ფეისბუქის პირად გვერდზე დაწერა პოსტი, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას და მის პრეზიდენტს ლევან კობიაშვილს, რომელიც გლდანის 21-ე ოლქში პარტია „ქართული ოცნების“ მიერ მაჟორიტარობის კანდიდატად იყო წარდგენილი.

  „ვინ ხართ თქვენ, ბიჭოოოო..... !!!!!!! რევოლუცია იმიტომ მოაწყვეთ, რომ ბოლოს ეს გაგეკეთებინათ?! ადამიანი იმიტომ დაიჭირეთ, რომ მანდ მოხვედრილიყავით და ვერ გავიგე, დეპუტატობა ფედერაციის შენობის გავლითაა?! წესი ასეთია?! ამდენ ადამიანს იმიტომ დაამხეთ ცხოვრება, რომ ბოლოს აქამდე 3 მისულიყავით?! მანდ ხო დააწიწკნეთ ყველაფერი, ხო გამოტენეთ პროფესიონალებით და ტალანტებით?! ეს არის დამპალი პრაქტიკა, დამპალი იყო და იქნება - აკეთე ერთი საქმე, შენი საქმე და აკეთე თუ შეგიძლია.... კანონმდებლობა რომ არ კრძალავს, ეგეც არის დიდი სისულელე და რა პრეცედენტებიც ყოფილა, ყველა სისულელე იყო. ჰო, ვერ ვიქნები ობიექტური და 8 თვე კი არა, 8 საუკუნე რომ გავიდეს, ამათ ვერ მოვინელებ... იმათ ვერ მოვინელებ, ვინც პოლიტკორექტული სახეებით მოჰყვნენ, ადამიანის ცხოვრებაში, საქმეში ხელები აფათურეს, თავზე დაამხეს ცხოვრება, მოწყვიტეს ცხოვრების საქმეს, დატოვეს ღია ცის ქვეშ და მერე წავიდნენ : ))) ჰო, ასე! ხო გეკიდათ მაშინაც ბურთიც, ბალახიც, მოედანიც და ახლაც ხო გკიდიათ?! აბა, რა ბებიათქვენის გინდოდათ?! ხო გამიჯნეთ სპორტი და პოლიტიკა?! ხო სამართლიანები ხართ?! ხო გადარეცხეთ სისხლიანი 9 წლის ნარჩენები?! კატების ქვეყანა.... ან კატებს რას ვერჩი :/ შიდა ბარდაგი დაალაგე, ოქრო, გლდანი დიდია, პილასოსი ვერ გაგიქაჩავს... ფუი თქვენი...

  P.S. ჰო, მისდექით ახლა დამლაიქებელ-დამკომენტარებლებს და სათითაოდ ურჩიეთ საქმე :))) ამის პრაქტიკა ხომ გაქვთ?! “

  იხილეთ რეკომენდაციის ელექტრონული ვერსია

   

ბიზნეს ნიუსი

პოპულარული

« აპრილი 2017 »
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ჩვენ შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო
“ნიუსდეი”
შეიქმნა მედია-ჰოლდინგ
“სტარვიზია”-ს
ბაზაზე.
ქართულ ინტერნეტ სივრცეში... ვრცლად

კონტაქტი

შ.პ.ს.ნიუს დეი
ვაჟა-ფშაველას 16.
მე - 12 სართ.

ტელ: (+ 995) 32 237 80 00

მობ:  577 42 43 31

ფოსტა: news@stargroup.ge

 

 

სოციალური

 
JoomShaper