გარდაქმნები საქართველოში, რომლებიც ქვეყნის მთავრობის ინიციატივით ხორციელდება

გამოქვეყნებულია ინტერვიუ
ხუთშაბათი, 20 ოქტომბერი 2016 18:13

საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, ელჩი იანოშ ჰერმანი თავის ინტერვიუში განმარტავს იმას, თუ როგორ უწყობს ხელს საერთო ღირებულებები და ინტერესები საქართველოსა და ევროკავშირს შორის პარტნიორობას

რომელია ის საერთო ღირებულებები, რომლებიც ხელს უწყობს ევროკავშირის ურთიერთობებს საქართველოსთან?

საქართველოში ჩვენ მიერ მხარდაჭერილი ღირებულებები იგივეა, რაც ევროკავშირში მხარდაჭერილი ღირებულებები. არანაირი განსხვავება არ არსებობს. ეს ღირებულებებია დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები, საბაზრო ეკონომიკა. შეიძლება ითქვას, ეს ის ღირებულებებია, რომლებზეც დგას ევროკავშირი.

სინამდვილეში, ვერ ვიტყოდი, რომ ჩვენ ვაფუძნებთ ამ ღირებულებებს საქართველოში: უფრო სწორი იქნებოდა გვეთქვა, რომ საქართველოს სურს დაახლოება ევროკავშირთან და ქართველმა ხალხმა გადაწყვიტა ამის გაკეთება საერთო ღირებულებების საფუძველზე. საერთო ღირებულებები ძალზედ მნიშვნელოვანია როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ისე პრაქტიკული პერსპექტივის მხრივ, რადგან, როცა ვამყარებთთანამშრომლობას, ასოცირებას საქართველოსთან, ინტეგრაციას საერთაშორისო ბაზარში - ეს პროცესი უფრო მყარია, თუ ეფუძნება საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთგაგებას და ფუნდამენტური ღირებულებების გაზიარებას.

ხედავთ თუ არა განსხვავებას ევროპაში და საქართველოში არსებულღირებულებებს შორის?

არა, ასე არ მგონია. ვფიქრობ, საქართველოს მკაფიოდ აქვს გადაწყვეტილი ჩადოს აღნიშნული ღირებულებები ჩვენი თანამშრომლობის საფუძველში. ევროკავშირის ქვეყნებს შორისაც კი არსებობს განსხვავებული მიდგომა ზოგიერთი ღირებულებების მიმართ, რომლებსაც ჩვენ ყველანი ვიზიარებთ. რაც შეეხება საქართველოს, აქ მოცემული ღირებულებების არსებობა ჩვენ შორის ზოგადი დაახლოების ნაწილია;ისწინააღმდეგობები ან სირთულეები ზოგიერთ სფეროში, რომლებსაც საქართველო აწყდება, დიდად არ განსხვავდება იმ წინააღმდეგობებისგან ან სირთულეებისგან, რომლებიც შეიძლება არსებობდეს ევროკავშირის შიგნით. თუმცა,  რა თქმა უნდა, საქართველომ დაიწყო უფრო გვიან, ამიტომ, ამ მხრივ ის უფრო შორიდან მოდის და აწყდება ისეთ პრობლემებს, რომლებიც ევროკავშირმა უკვე გადაწყვიტა.

ამიტომ, სხვაობა მდგომარეობს არა ღირებულებების არსში, არამედ ღირებულებებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის შინაარსში. ის უფრო დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ ინსტიტუციონალური სისტემა და სამართლებრივი საფუძველი აღნიშნული ღირებულებების შემდგომი რეალიზებისათვის საქართველოში ოდნავ უფრო გვიან ინერგება, ვიდრე ჩვენ წევრ სახელმწიფოებში.

რატომ ფიქრობთ, რომ საქართველოსთან პარტნიორობა მნიშვნელოვანია ევროპისთვის?

ის მნიშვნელოვანია ორივე მხარისთვის. კარგი თანამშრომლობა უნდა ეფუძნებოდეს ორივე მხარის ინტერესებს, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის არასწორი იქნებოდა თანამშრომლობის დამყარება ისეთ პარტნიორ ქვეყნებთან, რომლებიც არ იზიარებენ ევროკავშირის ინტერესებს.

ევროკავშირის ძირითადი ინტერესები მკაფიოდ გამოხატულია ჩვენ საბაზისო დოკუმენტებში- ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკა, აღმოსავლეთ პარტნიორობა: ჩვენ დაინტერესებული ვართ დემოკრატიაში, კეთილდღეობაში, კანონის უზენაესობაში და უსაფრთხოებაში ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში, როგორც აღმოსავლეთით, ისე სამხრეთით. საქართველო დაინტერესებულია ამაში?

რა თქმა უნდა, კი, და ვფიქრობ, ეს წარმოადგენს ჩვენი თანამშრომლობის საფუძველს.

არსებითად, ხდება ის, რომ საქართველო გვეუბნება, ‘ვისურვებდით თქვენთან დაახლოებას’, ჩვენ კი ვპასუხობთ, ‘დიახ, თქვენ შეგიძლიათ ამის გაკეთება და ჩვენ დაგეხმარებით’, და ეს ეფუძნება ჩვენ ღირებულებებს და ინტერესებს.

არის ევროკავშირი დაინტერესებული წარმატებულ, დემოკრატიულ და სტაბილურ საქართველოში, რომელსაც შეუძლია გახდეს მნიშვნელოვანი პარტნიორი არა მხოლოდ ჩვენ ორმხრივ თანამშრომლობაში, არამედ გავლენა იქონიოს მთელ რეგიონში პროგრესის და სტაბილურობის მხრივ, შეასრულოს მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი ფუნქცია აზიასა და ევროპას შორის თავისი ენერგეტიკული კავშირებით, მილსადენებით, ტრანსპორტით, გზებით, ახალი ნავსადგურებით და სხვა ეკონომიკური შესაძლებლობებით ჩვენი კომპანიებისთვის? დიახ, ჩვენ დაინტერესებული ვართ ამაში, ამიტომ ერთად ვმუშაობთ ამ საკითხზე. აღნიშნული თანამშრომლობა ეფუძნება საერთო ინტერესებს და ღირებულებებს, ასევე ურთიერთგაგებას იმის თაობაზე, რომ ორივე მხარე მნიშვნელოვნად დაინტერესებულია ამ თანამშრომლობით. 

როგორია ევროკავშირის მიერ საქართველოს მხარდაჭერის რეალური გავლენა?

გავლენა აშკარად შესამჩნევია. თუმცა, თუ შეხედავთ ქვეყნის გარდაქმნას, ეს არ არის ევროკავშირის გავლენა, ეს არის ქართველების გავლენა და მათი გადაწყვეტილება ევროკავშირთან დაახლოების შესახებ. ამ ნიშნით, საქართველოში მიმდინარეობს ამბიციური გარდაქმნის პროცესი - სამართლებრივმა სისტემამ, მმართველობის სისტემამ, სასამართლო სისტემამ, საჯარო ადმინისტრირებამ უკვე განიცადეს მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია, რაც აშკარად ჩანს. 

იმედი მაქვს, ახლა შევდივართ ჩვენი ასოცირების მეორე ფაზაში. ვინაიდან  ხდება ხელშეკრულების ყველა კომპონენტის განხორციელება, ჩვენ ვთვლით, რომ დადგა დრო, რომ საქართველოს უფრო ფართო მოსახლეობამ იგრძნოს ეს გავლენა; ამის პირველი ნიშნები უკვე სახეზეა, ჩვენ შორის ვაჭრობის სფეროს განვითარება, ხდება საქართველოს ექსპორტის გაზრდა ევროკავშირის ბაზარზე. საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზეგავლენა განიცადა სოფლის მეურნეობის განვითარების სფერომ, შეიქმნა ასობით და ათასობით კოოპერატივი ევროკავშირის მხარდაჭერით, სოფლის მეურნეობის სფეროში გამოჩნდა ახალი ქართული პროდუქტები. დიდი იმედი გვაქვს, რომ შევძლებთ უშუალო მხარდაჭერა გავუწიოთ კერძო სექტორს, ხელი შევუწყოთ მცირე და საშუალო საწარმოებს, უზრუნველვყოთ კრედიტის გამოყოფა მათთვის ხელსაყრელი პირობებით. საქართველოს მოსახლეობისთვის ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ვიზა ლიბერალიზაციას.

ისეთი სფეროების ხელშეწყობა, როგორიცაა უკეთესი პირობები, სამუშაო ადგილები, ვაჭრობა, ეკონომიკური განვითარება, მცირე და საშუალო საწარმოები, მეტი მობილურობა ჩვენ შორის, ადამიანებს შორის კონტაქტები, ახალგაზრდებისთვის სწავლის შესაძლებლობები ევროკავშირში და უფრო მარტივი მოგზაურობის პირობები, როგორიცაა ვიზა ლიბერალიზაცია, განაპირობებს ჩვენი თანამშრომლობის მეორე ფაზაში შესვლას, რომელიც გულისხმობს არა მხოლოდ გარდაქმნას, არამედ ახალი საქართველოს შექმნას, რომელიც უკეთ იზრუნებს თავის მოქალაქეებზე.

ინტერვიუ გაქვეყნდა ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს პროექტის ფარგლებში

წაკითხულია 661 ჯერ

Related items

 • საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებად სოფელ ჩორჩანას სიახლოვეს, საოკუპაციო ხაზთან განვითარებული მოვლენების შესახებ

  საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოხატავს შეშფოთებას საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ ჩორჩანას სიახლოვეს, საოკუპაციო ხაზთან, საოკუპაციო ძალების მიერ სამხედრო ტექნიკისა და პერსონალის მობილიზების გამო.

  მსგავსი დესტრუქციული ქმედება, ისევე როგორც საოკუპაციო რეჟიმის ხელმძღვანელობის ყოვლად მიუღებელი განცხადებები,  წარმოადგენს მორიგ პროვოკაციას, რაც კიდევ უფრო ამძიმებს უსაფრთხოების გარემოს და მიზნად ისახავს ვითარების დესტაბილიზაციას.

  საქართველო პირნათლად ასრულებს აღებულ ვალდებულებებს, მტკიცედ ადგას კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების გზას და იყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა დიპლომატიურ ინსტრუმენტს ვითარების დეესკალაციისა და უკანონო პროცესების შეწყვეტისთვის.

  ქართული მხარე განაგრძობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირებას ადგილზე განვითარებული მოვლენების შესახებ და მჭიდროდ მუშაობს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარებთან, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასა და თბილისში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან.

  ამასთანავე,  ქართულმა მხარემ საკითხი დააყენა 29 აგვისტოს ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების შეხვედრაზე.

  საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას, შეწყვიტოს მსგავსი უკანონო ქმედებები, შეასრულოს ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და პატივი სცეს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას.

  საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართავს საერთაშორისო საზოგადოებას, სათანადო რეაგირება მოახდინოს საოკუპაციო ხაზზე განვითარებულ უკანონო მოვლენებზე და მიიღოს შესაბამისი ზომები მათ შესაჩერებლად.

  http://mfa.gov.ge/News/saqartvelos-sagareo-saqmeta-saministros-ganck-(52).aspx?lang=ka-GE

 • დავით ზალკალიანმა სატელეფონო საუბარი გამართა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან

  საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა სატელეფონო საუბარი გამართა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინისთან. 

  სატელეფონო საუბრისას მხარეებმა განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება.  განსაკუთრებული  ყურადღება გამახვილდა ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ არსებულ რთულ გარემოზე.

  საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ევროკავშირის უმაღლეს  წარმომადგენელს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა საოკუპაციო ხაზზე ბოლო განვითარებების შესახებ, მათ შორის გორის რ-ნის სოფელ გუგუტიანთკარში ხელოვნური ბარიერების აღმართვის და ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის თავისუფლად გადაადგილების უფლების შეზღუდვის ფაქტებზე.
   
  სატელეფონო საუბრისას კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა კონფლიქტის დარეგულირების სამშვიდობო პოლიტიკის განხორციელებაში ევროკავშირის მნიშვნელოვან როლს, განსაკუთრებით აღინიშნა ევროკავშირის მხრიდან საერთაშორისო დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის მაღალ დონეზე შენარჩუნების აუცილებლობა.
   
  საოკუპაციო ხაზზე ბოლო პერიოდში გახშირებული ინციდენტების გათვალისწინებით, ხაზი გაესვა აღნიშნული საკითხების განხილვის აუცილებლობას, როგორც ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრებზე, ასევე ჟენევის მოლაპარაკებების მომდევნო რაუნდის ფარგლებში. ამ კონტექსტში აღინიშნა ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის საქართველოში ჩამოსვლისა და ვითარების ადგილზე გაცნობის მნიშვნელობა.
   
  საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მადლობა გადაუხადა უმაღლეს წარმომადგენელს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საქმიანობისთვის, რომელიც ადგილზე არსებული საერთაშორისო მონიტორინგის ერთადერთი მექანიზმია და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ვითარების დეესკალაციისა და უსაფრთხოების შემდგომი უზრუნველყოფისთვის.
   
  უმაღლესმა წარმომადგენელმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა.

 • ევროკავშირის პრესმდივანი: „რუსეთსა და საქართველოს ურთიერთობებში ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა შესაძლოა უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს ორივე ქვეყნის მოქალაქეებზე“

  „რუსეთის ფედერაციისა და საქართველოს ურთიერთობებში ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა შესაძლებელია უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს ორივე ქვეყნის მოქალაქეებზე“, აღნიშნა ევროკავშირის პრესმდივანმა 3 ივლისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. „ჩვენ ვთვლით, რომ რუსეთის გადაწყვეტილება 8 ივლისიდან საქართველოს მიმართულებით ფრენების აკრძალვასთან დაკავშირებით გაუმართლებელი და არაპროპორციულია“.
  პრესმდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ 27 ივნისიდან აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის ორ პუნქტზე დაწესებული შეზღუდვები ძალზე უარყოფითად მოქმედებს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის გადაადგილების თავისუფლებაზე და დამატებით სირთულეებს უქმნის მას.
  დასკვნის სახით ევროკავშირის პრესმდივანმა ხაზი გაუსვა, რომ ევროკავშირის მზაობა საქართველოში კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების მიმართ „ისეთივე ძლიერია, როგორც ყოველთვის“.

 • ევროკავშირის რეაქცია საქართველოში განვითარებულ ბოლოდროინდელ მოვლენებზე

  21 ივნისს საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობამ და აშშ-ს საელჩომ თბილისში შემდეგი განცხადება გააკეთეს ქვეყანაში განვითარებულ ბოლოდროინდელ მოვლენებზე:
  „ძალიან დიდი ყურადღებით ვაკვირდებით მოვლენებს საქართველოს პარლამენტთან თბილისში ამ საღამოს“, ნათქვამია განცხადებაში. „ჩვენ ვაცნობიერებთ იმ ტკივილს, რომელსაც დღეს გრძნობს უამრავი ადამიანი“.
  „მოვუწოდებთ მხარეებს შეინარჩუნონ სიმშვიდე, გამოავლინონ თავშეკავება და მუდმივად იმოქმედონ კონსტიტუციის ფარგლებში“, აღნიშნულია განცხადებაში დასკვნის სახით.

 • შილდის ღვინის ქარხანა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მდგრადი ენერგეტიკის კონკურსის გამარჯვებულად გამოცხადდა

  18 ივნისს ევროკავშირმა გამოაცხადა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მდგრადი ენერგეტიკის კონკურსის გამარჯვებული დაჯილდოვების ცერემონიაზე ბრიუსელში. კონკურსის პირველი სერიის გამარჯვებულია შილდის ენერგოეფექტური მეღვინეობა საქართველოდან.

  2014 წელს დაარსებული შილდის მეღვინეობა კახეთში, საქართველოს მეღვინეობის წამყვან რეგიონში მდებარეობს. ევროკავშირის და ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის მიერ მხარდაჭერილ კავკასიის ენერგოეფექტურობის პროგრამაში (ენერგოკრედიტი საქართველო) მონაწილეობით, კომპანიამ დაიწყო ღვინის წარმოების ენერგოეფექტური ეკოლოგიური პროცესი, რამაც ის რეგიონში პირველ ეკოლოგიურ ღვინის მწარმოებლად აქცია. დღეს, ღვინის ქარხანა 60%-ით ნაკლებ ელექტროენერგიას მოიხმარს, ხოლო მისი ყოველწლიური დანაზოგი ელექტროენერგიის ხარჯზე 60,000 ევროზე მეტს შეადგენს.

  აღმოსავლეთ პარტნიორობისთვის ჩატარებული ევროკავშირის მდგრადი ენერგეტიკის კონკურსის პირველ ტურში მონაწილეობდა 50-ზე მეტი განაცხადი 6 ქვეყნიდან, რაც მოიცავდა ძალზე მრავალფეროვან შემოქმედებით, მაღალეფექტურ გადაწყვეტილებებს ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგიის გამოყენების კუთხით საზოგადოებისა და ბიზნესის სასარგებლოდ. ჟიურიმ 6 ფინალისტი შეარჩია, მათ შორის: ბიომასით გათბობის გადაწყვეტილებები სასოფლო განვითარებისთვის (სომხეთი), განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარება ნოვოგრუდოკის რაიონში (ბელარუსი), ბიომასა და ენერგოეფექტურობა „პრიჩინდელის“ საბავშვო ბაღში ბუსილაში (მოლდოვის  რესპუბლიკა), შპს ქართული ღვინო და ღვინის მწარმოებელი კომპანია - მეღვინეობა შილდა (საქართველო), ენერგიის მოხმარების და CO2-ის ემისიის შემცირება დოლინაში (უკრაინა), ტრენინგი უმაღლეს ინჟინერიაში ეკოლოგიურად მდგრადი სამრეწველო განვითარებისთვის (უკრაინა).

  შერჩეული 6 ფინალისტი მონაწილეობდა საჯარო კენჭისყრაში, რომელიც ონლაინ რეჟიმში, ორი კვირის განმავლობაში, 2019 წლის 28 აპრილიდან 9 მაისამდე მიმდინარეობდა. ყველა ხმა იქნა დათვლილი და დადასტურებული. მოქმედი ხმები დაემატა ჟიურის ხმებს საბოლოო გამარჯვებულის გამოსავლენად.

  ევროპის მდგრადი ენერგეტიკის კონკურსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის ტარდება ევროკავშირის მდგრადი ენერგეტიკის კვირეული 2019-ის (EUSEW) ფარგლებში და მონაწილეობის მისაღებად პირველად იყო მიწვეული აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანა (აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვის რესპუბლიკა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა). კონკურსის მიზანია ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი წარმატებული პროექტების გამოვლენა ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგიის სფეროში, რომლებიც უშუალოდ ეხმარება მოქალაქეებს და საზოგადოებას ენერგიის დაზოგვაში ან ენერგიის მდგრად წყაროებზე გადასვლაში.

  დამატებითი ინფორმაციისთვის: http://bit.ly/2KYV25C 

  ***

  ინიციატივა EU4Energy მოიცავს ევროკავშირის მთლიან მხარდაჭერას, რომლის მიზანია ენერგომომარაგების, ენერგეტიკული უსაფრთხოების და კავშირის გაუმჯობესება, ასევე ენერგოეფექტურობის მხარდაჭერა და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში - აზერბაიჯანში, ბელარუსში, მოლდოვის რესპუბლიკაში, საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში. აღნიშნულს ინიციატივა ახორციელებს პროექტების და პროგრამების დაფინანსებით, რომლებიც ხელს უწყობს ენერგეტიკის ბაზრების რეფორმირებას, ქვეყნების ენერგოდამოკიდებულების და ენერგიის მოხმარების შემცირებას. გრძელვადიან პერსპექტივაში ენერგომომარაგება გახდება უფრო საიმედო, გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი, რაც შეამცირებს ენერგეტიკულ დეფიციტს და ენერგიაზე ხარჯებს როგორც მოქალაქეების, ისე კერძო სექტორისთვის.

  დამატებითი ინფორმაცია: www.EU4Energy.eu

ბიზნეს ნიუსი

ბათუმი კოპენჰაგენად იქცა

ბათუმი კოპენჰაგენად იქცა

2020 წლის ევროპის ჩემპიონატთან დაკავშირებული რებრე...

ვინ დაესწრება Georgia iGaming Affiliate Conference-ს?

ვინ დაესწრება Georgia iGaming Affiliate Conference-ს?

18 ოქტომბერს თბილისი უმასპინძლებს საქართველოში პირ...

პოპულარული

« სექტემბერი 2019 »
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ჩვენ შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო
“ნიუსდეი”
შეიქმნა მედია-ჰოლდინგ
“სტარვიზია”-ს
ბაზაზე.
ქართულ ინტერნეტ სივრცეში... ვრცლად

კონტაქტი

შპს "ნიუს დეი საქართველო"

მის: ლეჩხუმის ქ. 43

ტელ: (+995 32) 257 91 11

ფოსტა: avtandil@yahoo.com

 

 

სოციალური